Учебен център ТЕЗА - компютърни курсове
  • гр. София, жк. „Младост“ 1, бл. 54А
  • 02 9 69 15 98 | 02 9 69 15 99
  • office@teza.bg
fb gp sh

Учебен център ``ТЕЗА``

ТЕЗА е компания ориентирана, към най-модерните технологии и средства за обучение през целия живот. Дейността ни е съсредоточена в областта на електронните образователни услуги и технологии.
ТЕЗА се развива, като непрекъснато разширява палитрата на предлаганите услуги и повишава тяхното качество.

През 2006 г. изградихме напълно оборудван компютърен учебен център, а през 2007 г. получихме сертификация ISO 9001:2000 за извършване на услуги по професионални обучения и доставка и инсталиране на специализирани приложни програми, която поддържаме успешно и до днес, с версия ISO 9001:2008.

От 2008г. ТЕЗА притежава лицензия за Център за Професионално Обучение (ЦПО) от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО).

Тази лицензия дава право за провеждане на професионални обучения и издаване на държавно признати свидетелства за професионална квалификация за 26 професии, включени в обхвата на лицензията.

Обучението се извършва по одобрени от НАПОО програми, които в зависимост от категорията включват между 300 и 1000 часа лекции и практически занятия.

График на отворени курсове

За заявки и въпроси: Тел.: 02 9 691 598 / Е-поща: office@teza.bg

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени