Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ става пунк за полагане на ЕГЭ+

Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ става пунк за полагане на ЕГЭ