От кой университет можем да излезем програмисти?+

От кой университет можем да излезем програмисти?