В топ 20 на най-добрите училища влизат 13 частни и 7 държавни или общински

Ако върнем лентата малко назад, при ученическите, родителски и учителски вълнения от националното външно оценяване за 7 кл. и матурите за 12 кл., трябва да припомним, че Министерство на образованието реши умишлено тази година да не публикува статистиката за ниво на успеваемост на частните училища в сравнение с държавните.

А тя е повече от красноречива – от първите 10 училища по резултат в столицата 8 са частни. Сред първите 20 пък 13 от училищата са частни, а 7 са държавни или общински. Няма нито едно частно училище сред образователните заведения с най-слаб успех, които наброяват внушителната цифра 40-45.

На какво се дължи тази изключително голяма разлика? Причините са безспорно много и комплексни.

Уникалната и внимателно изградената в детайли методика JUMP в ЧОУ “Джани Родари” например, непрекъснато оценява действителното осмисляне на учебния материал, а не просто неговото механично запаметяване. Чрез различните новаторски подходи се успява наистина да се постигне привидно невъзможната задача – да се преподава наистина на целия клас и всички да са адаптирани към дейностите.

Чрез опростяване на достъпен за децата език на затрудняващите ги сложни понятия и преподаване на малки, но последователно отлично премерени стъпки, се постига високия им успех в сравнение с тези в държавното училище. Тук учебниците не са на академично, а на разбираемо за възрастта на учениците ниво.

Топ 20 на училищата за 2016 година

Много голямо внимание в частните училища изобщо се обръща на позитивната обратна връзка – тя поражда желание на децата да бъдат не просто зрители и изпълняващи, а да бъдат градивни участници в учебния процес. Така те са ангажирани и това обуславя по-нататъшното им учене, което се превръща и в творчески начин да осмислят и приложат на практика след това усвоеното. Новаторските бонус задачи, центрирани в ядрото на урока, по естествен начин ангажират допълнително учениците. Работи се пълноценно и с онези, които се справят по-трудно – те малко по малко преодоляват проблема си и добиват умение да решават задачата, да анализират, да съпоставят с други концепции и да проверяват решенията си.

Новаторството в частните училища е основна концепция и начин на обучение. Преподаването по БЕЛ в “Джани Родари” например се осъществява по авторската програма “Граматика на фантазията”, създадена с много любов за децата от големия италиански писател. Тя е “запазената марка” на образователния комплекс и е поставена в центъра на цялостното обучение.

Така в частното българско училище се провокират интелектуалните възможности на учениците да развиват своите умения и фантазия, да творят. И може би разковничето за модерния образователен процес с наистина висока успеваемост е именно този.

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени