ТМТ Видин

logo-ptg-vasil-levski-vidin-newПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” е училище с традиции, със собствен облик и ясна политика за бъдещето.
Професионална техническа гимназия е утвърдена като единственото училище, което задоволява интересите на младите хора към съвременните технически науки.

Професионална гимназия – Видин е създадена на 01.08.2001г. Гимназията и е наследник на Техникум по механотехника и СПТУ по строителство”Христо Смирненски”.
През 2005 г. училището се преименува на Професионална техническа гимназия “Васил Левски”
В Професионална техническа гимназия „Васил Левски” се обучават 111 ученика в дневна форма на обучение, 32 ученика в задочна форма на обучение и 25 ученика в самостоятелна форма на обучение.

Професионална техническа гимназия “Васил Левски” – гр. Видин е училище, обучаващо технически кадри с придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация в следните направления:„Електроника и автоматизация”, „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати”, „Електротехника и енергетика”, „Строителство и геодезия”, „Приложна информатика”, „Компютърни науки”.

В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ще получите средно образование с диплома, даваща възможност да продължите образованието си във ВУЗ и свидетелство за професионална квалификация с възможност да започнете собствен бизнес или работа във фирма.

Днес акцентите в обучението са:

  • Компютърно обучение
  • Чужди езици
  • Учебна практика в известни и с модерно оборудване фирми
  • Безплатно обучение за управление на МПС
  • Допълнителни занимания по желание.

Контакти ТМТ Видин

Адрес: гр. Видин, ул. “Бдин” №66
Телефон: 094 600 652, 094 600 625
E-mail: vid_ptg@dir.bg
Уебсайт: http://www.daskalo.com/ptgvidin

Социални мрежи

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени