Колежът обучава кадри за туризма, използвайки много успешно швейцарския модел. Колежаните получават отлична теоретична и практическа подготовка в базата на колежа и по време на стажа си в 4 и 5-звездни хотели в София и в черноморските курорти.

В учебното заведение преподават високо квалифицирани университетски преподаватели и признати деятели в туризма. Съгласно договореностите си с университети в областта на туризма от България, Швейцария, Великобритания и други страни завършилите в Колежа 2-годишно обучение продължават образованието си в трета година на бакалавърските им програми. Усилията на ръководството на Колежа и на преподавателите да изградят знаещи и можещи туристически кадри бяха възнаградени през 2009 г. от сп. „Туризъм и отдих” с приза „Най-добро учебно заведение за подготовка на кадри за туризма”.

Нашата първостепенна грижа е колежаните да придобият компетенции и практически опит, за да са убедителни както в продължаващото обучение за степен бакалавър и магистър, така и в екипите на водещите туристически организации!

Нашите възпитаници са успешни мениджъри в утвърдени хотели и ресторанти!

Частен професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството“Интербизнес” осигурява успешна кариера и перспективно бъдеще.

 • Специалности от професионално направление ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЕРИНГ

  Професия: РЕСТОРАНТЬОР
  Специалност: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО
  Професия: ХОТЕЛИЕР
  Специалност: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО

 • Специалности от професионално направление Пътувания, туризъм и свободно време

  Професия: Екскурзовод
  Специалност: Организация на екскурзоводската дейност
  Професия: Аниматор
  Специалност: Организация на аниматорската дейност

За изграждането на добри кадри за туристическата индустрия са необходими не само знания за какво, кога, как, но и умения да се прилага в реалната практика наученото, умения да се анализира, преценява, да се реагира адекватно на ситуацията, както и е необходима мотивация и много амбиция за постоянно професионално и личностно усъвършенстване.

Практическото обучение на колежаните се осъществява в рамките на включените в учебните планове 3 вида практики:

 • учебна практика – провежда се в рамките на аудиторната заетост в базата на колежа или в близки като разположение туристически обекти;
 • учебна практика по специалността – колежаните се разпределят в базови обекти (4 и 5-звездни хотели и ресторанти, признати туристически агенции), като там те работят като стажанти в определените в учебния план седмици
 • производствена практика – провежда се като платен стаж след сключване на договор в извънучебно време

Колежът поддържа контакт с много работодатели, институции, браншови структури и неправителствени организации, които изпращат информация за стажантските си позиции, за свободните работни места и други предложения за студенти.

Информацията, с която разполага колежът, е благодарение на контактите с престижни български и чуждестранни работодатели. Тази секция може да бъде полезна както за колежаните, търсещи работа, така и за работодателите, които предлагат свободни работни места.
Всички работодатели и всички обучаващи се в Професионален колеж „Интербизнес” могат да получат консултации за кариерно развитие и отговори на въпросите си относно бъдещото си осъществяване в професията.

Голяма част от завършилите Колежа работят на мениджърски позиции и са високо ценени в туристическите среди. Друга част са стартирали собствен бизнес в тази сфера и успешно прилагат наученото.

©2024 Shkola BG Всички права запазени