Кампания на инициативен комитет към Асоциация Аутизъм за набиране на средства за разширяване на дневен център за деца с проблеми от аутистичен спектър Дъга

През юни 2015 година, под егидата на Асоциация Аутизъм и с финансовата подкрепа на Столичната община, в столичния квартал „Лозенец“ беше открит дневен център за работа с деца от аутистичния спектър Дъга, в който психолози, логопеди и специални педагози работят с 25 деца на възраст от 3 до 8 години. Социалната услуга в център Дъга се предоставя напълно безвъзмездно.

Нашата цел е да се разшири капацитета на център Дъга (с поне още 25 места) и спектъра от прилагани терапии. Непосредсвено до сградата на центъра има празно помещение за продан с площ 140 кв.м., което може да се усвои за изграждане на отделни стаи за работа с деца, както и да се осигури пространство за ерго- и сензорна терапия, обособена стая за музикотерапия и помещения за групови занимания.

За закупуване на това място, неговия ремонт и обзавеждане са необходими 200 000 лв. Тъй като тази сума е непосилна за нас, се обръщаме към Вас с молба за спонсорство или дарение, за които ще бъдат изготвени и ще ви бъдат предоставени всички счетоводни и други документи.

Център за работа с деца с аутизъм

Половината средства вече са събрани!

Ако всеки помогне с малко, дори само да сподели тази информация за да достигне до повече хора, центърът ще може да работи с 50 деца.

За повече информация

За дарение

Сдружение „Асоциация Аутизъм“
Банка ДСК, Клон „Батенберг“
IBAN: BG59STSA93000004098345
BIC: STSABGSF

Дарение чрез: generosity.com

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени