Условия за ползване

С посещението на сайта Shkola.bg потвърждавате, че сте навършили пълнолетие, съгласно законодателството на Република България; че сте напълно правоспособен и дееспособен гражданин; че сте запознати и съгласни с описаните по-долу изисквания и условия; че давате изричното си съгласие Вашите лични данни да бъдат ползвани и съхранявани за целите, визирани в сайта. Условията важат и са задължителни за всички лица, които възнамеряват да посещават или ползват сайта. С посещението си на сайта Shkola.bg/offers, Вие ставате негов посетител, а след осъществяването на поръчка и закупуване на ваучер преминавате в качеството – потребител.
Ваучерите осигуряват на потребителите отстъпки от цените на услугите, които могат да бъдат закупени от съответните крайни изпълнители . Със закупуването на ваучер потребителят придобива правото да закупи услуги на преференциални цени. Услугата се заплаща на посочения във ваучера краен изпълнител и той носи отговорност за спазване на всички законови изисквания по отношение на извършваната от него услуга.
Чл. 17. от Закона за електронната търговия: „Доставчикът на услуги (в случая Операторът) не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност”.

Приложимо право.

Операторът на сайта Shkola.bg се базира в Република България и се управлява от територията на Република България. Общите условия за ползване на сайта са в съответствие с българското законодателство. Достъпността на сайтът чрез интернет и от други държави, не променя юрисдикцията – за всички ползватели са в сила правилника и условията за ползване, които отговарят на изискванията на българското законодателство. Ако съдържанието или условията на сайта са в противоречие със законодателството на страната, в която пребивава потребителят, последният следва да се откаже от ползването на предоставяните от Shkola.bg услуги.
Електронна платформа за онлайн решаване на спорове. Списък на всички органи за алтернативно решаване на спорове, нотифицирани от държавите-членки е достъпен на Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Авторски права

Оператор и собственик на сайта Shkola.bg е „Смарт Медиа” ООД, наричано по-долу “оператор”. Съгласно Закона за авторското право и сродните му права, собственикът на портала има правото да упражни правата си за собственост над този сайт. Съдържанието или част от него, текстовете, документите, графиките и изображенията, структурата и дизайна на страниците не може да се възпроизвежда, копира, публикува, съхранява, преработва, създава вторични материали на базата на съдържанието на сайта редактира или разпространява по всякакъв начин пред неограничен кръг от лица, както и да се използва за каквито и да е публични или търговски цели без писмено запитване и получено съгласие от собственика „Смарт Медиа” ООД на мейл info@shkola.bg. След разрешение, се поставя задължително линк към оригинала или началната страница Shkola.bg и се цитира авторът на използвания материал. Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторските права на притежателя на сайта „ Shkola.bg” или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено. Всяка непозволена употреба на сайта или неговото съдържание (включително, но неограничаващо се до: изпращане, или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, сквернословно, ругателно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо съдържание е изрично забранена. Разпространяването на невярна, изопачаваща, заблуждаваща или подвеждаща информация относно съдържанието на сайта или части от него, както и във връзка с предлаганите на сайта стоки или услуги, техния произход, цена, начин на предлагане и всички други характеристики е забранено.

Условия за ползване на сайта.

Достъпът до сайта и ползването му са безплатни. Операторът не носи отговорност за предоставените отстъпки или други преференциални предложения на нашите партньори. Сайтът само предоставя информация за намаленията и презентира предложенията на крайните изпълнители. Посетителите ползват услугите на Shkola.bg на своя собствена отговорност. Ако посетител, чрез своите действия умишлено нанесе технически повреди на сайта или системите на Shkola.bg, Оператора на сайта ще упражни всички законови възможности да защити своите интереси и ще търси от въпросното лице пълна отговорност за причинените вреди и пропуснати ползи.

Отговорности и изключения на оператора.

Операторът не носи отговорност за щети, възникнали при използването на промотирани в сайта Shkola.bg услуги или при изтегляне на публикувана на сайта информация. Oператорът не се задължава да предоставя обезщетения при грешки, пропуски, прекъсвания, дефекти, забавяния, наличие на компютърни вируси, загуба на парични средства или загуба на данните на потребителя, както и при материални и нематериални загуби от всякакъв тип. Операторът не носи отговорност за изчерпателността или техническата точност на информацията, публикувана в сайта, както и за сигурността и безопасността на публикуваните материали, за постоянната достъпност на сайта или за налични грешки. Операторът си запазва правото да ограничи или блокира по всяко време достъпа на всеки един потребител до сайта или части от сайта.

Условия за покупко-продажба.

След като посетителят направи поръчка, Оператора му дава възможност да закупи ваучер за избрана услуга при уточнените по-долу условия.

Закупен ваучер дава право на закупуване на преференциална цена на услуга, предоставена от крайния изпълнител на поръчката. Крайният изпълнител носи пълната отговорност за изпълнението на условията, уточнени в закупения ваучер, както и за спазването на всички законови изисквания към услугата Shkola.bg се ангажира само с продажбата на ваучери, които могат да се използват за получаване на услуги от крайния изпълнител.

1. Условия за ползване на ваучери за услуги.

Ваучерът може да се ползва за закупуване на преференциална цена на услуга, предлаганa от крайния изпълнител.
Условията за ползване на ваучера са описани в страницата на самия ваучер, като клиентът се задължава да ги прочете и спазва.
Операторът и крайният изпълнител на поръчката не носят никаква отговорност в случаи на загуба или кражба на ваучер, както и в случай на загуба или присвояване на уникалния код на ваучера.

2. Потребителски права за прекратяване на договора.

Потребителят може да прекрати договора си с крайния изпълнител в случай на грубо несъответствие между описаните във ваучера и реално предлаганите стоки и услуги.

3. Други правила и условия за ползване на всички продукти, публикувани в Shkola.bg.

Всички ваучери представляват купони за промоционално намаление, предлагащи услуги на номинални цени. Всеки ваучер включва правила и условия за ползване, наложени от Оператора и крайния изпълнител. Крайният изпълнител е собственикът/търговецът на услугата, която сте закупили.
Крайният изпълнител е собственик на ваучерите преди закупуването им и продавач/изпълнител на поръчка/услуга след закупуването на ваучерите от потребителите. Крайният изпълнител носи пълната отговорност за всички щети, вреди или задължения, възникнали по адрес на клиента при реализиране на сделката, както и за всички претенции и подадени съдебни искове от страна на клиента.

Условия за връщане на закупен ваучер за отстъпка

Клиентът може да се откаже от закупен ваучер за услуга без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок от закупуването на ваучера, при условие, че в този срок не е ползвал услугата, за която е закупил съответния ваучер. Клиентът задължително трябва да изпрати писмено ясно искане за отказ до Оператора, който му възстановява сумата по закупения ваучер. При възстановяване на сумата, се приспадат всички направени от Оператора на сайта разходи по преводи и такси.
Ако ваучерът не може да се използва по причина произхождаща от партньор на оператора на сайта, то сумата се възстановява в пълния и размер.

Връзки с трети страни.

Операторът взима част от публикуваната в сайта Shkola.bg информация от други източници с изричното им съгласие. На сайта Shkola.bg може да има препратки към други интернет сайтове, които не са под контрола на Оператора. Операторът не носи отговорност за съдържанието или визуалното оформление на тези сайтове, нито за рекламните материали, публикувани в Shkola.bg от трети страни.
Операторът не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

Защита на личните данни.

Операторът събира и обработва лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Полагаме всички усилия, за да гарантираме, че информацията, която въвеждате в нашата база данни се използва само за целите на сайта. Гарантираме сигурността, цялостта и актуалността на данните, които потребителите са въвели в профила си на сайта и които се обработват за съответните цели от платформата.
Тази политика определя личните данни, които Операторът може да събира и обработва, както и целите, за които тази информация може да бъде използвана. Този документ съдържа инструкции в случай, че не желаете личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани или разпространявани, когато посещавате сайтовете на Оператора.

Политика за защита на личните данни.

Съгласно законодателството на Европейският съюз (Общ регламент за защита на данните ЕС 2016/679 – GDPR) и Република България в областта на защитата на личните данни на физическите лица и тяхната обработка, ползване и съхранение, Операторът се задължава да събира, съхранява и обработва Вашите лични данни безопасно и само за точно определени цели. Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани
единствено за следните цели:

1. За предоставяне на потребителите по електронен път на закупените от тях ваучери
2. За проверка на направените от потребителите поръчки и плащания
3. За проверки при рекламации или при поискване от страна на потребителите
4. За целите на счетоводството
5. За изпращане на съобщения до електронна поща на потребителите
6. За изпращане на напомнящи електронни съобщения за заплащане на направени поръчки
7. За връзка с клиентите при възникнал казус по закупен от тях ваучер

Личните данни, които събираме и обработваме от Вас са:

Категория „обикновени“ лични данни:

Име, телефон, пол, град по местоживеене, и-мейл адрес

Тези от тях, които могат да бъдат извлечени от закупените ваучери на потребителя, не се проверяват от оператора. Shkola.bg не събира информация относно автентичността на лицата, закупили ваучери. Тези данни се предоставят от потребителите на платформата, които предоставят информацията доброволно и за целите на закупуването на ваучери за намаление за курсове, уроци и обучение. Операторът не проверява и не гарантира за предоставените от потребителя лични данни. Shkola.bg гарантира обработването и съхранението на данните в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните ЕС 2016/679. Операторът се грижи за сигурността на предоставените лични данни. Източник на личните данни са субектите на данните (потребителите на платформата).

Евентуален отказ за предоставяне на исканите данни може да доведе до неспособност да предоставим необходимите услуги. Регистрираната информация е предназначена за използване от Оператора и се предоставя само на следните получатели:

1. ИТ администратора на сайта Shkola.bg.
2.Банки, административни власти, при условие, че те се нуждаят от тази информация за извършване на административни или съдебни действия след получаване на изрично съгласие в предвидените от Регламента и Закона случаи.

Според законодателството, регламентиращо тази материя, Вие имате следните права:

Право на информация и достъп до Вашите лични данни;
Право на извършване на коригиране и изтриване на личните Ви данни (право на забравяне);
Когато личните данни не се събират от субекта на данните, право на получаване на всякаква налична информация за техния източник;
Правото на жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни;
Право на получаване на информация относно съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и поне в тези случаи съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните;
Право на защита на правата Ви в Съда по реда на действащите нормативни актове, регулиращи тази материя.

С оглед на упражняване на тези права, можете да подадете писмено заявление, с дата и подпис. В случай, че някои от Вашите данни са некоректни, както и в случай на възникване на опасения относно нарушаване на сигурността на личните Ви данни, моля да ни уведомите незабавно, с оглед предприемане на съответните мерки за предотвратяване на нарушаването.
Всеки запис на Ваши данни на сайтовете, управлявани от Операторът, изисква познаването на тези права и съгласието Ви, че личните данни ще бъдат използвани от Оператора за целите на маркетинга, рекламата и за да можем да предоставим възможно най-изгодните оферти и качествено потребителско изживяване. Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за
поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време по реда на Процедурата за оттегляне на съгласие, която ще намерите на платформата.

Обща информация, събирана от Операторът.

Операторът ще събира информация или данни за физически лица (например: име, адрес, телефонен номер, електронен адрес – “Лични данни”). Това е необходимо, за да бъде в състояние да достави поръчаните услуги. Ако не искате Вашите данни да бъдат събирани, моля, не ги предоставяйте. Ако искате Вашите лични данни да бъдат премахнати от базата данни, винаги можете да сигнализирате като се свържете с нас по мейл или телефон. Ако искате да актуализирате личните си данни, можете да го направите от профила си.

Когато изпращате лични данни, Оператора може да ги използва за посочените цели, освен ако е предвидено друго:
a) съхранение и обработка на информация, която да ни позволи по-дълбоко разбиране на нуждите на потребителите и да ни насочи в посока подобряване качеството на продуктите или услугите;
б) Операторът (или юридическо лице, упълномощено от него или трета страна, действаща от негово име, в случай на промоционални дейности), може да използва информацията, предоставена за връзка с Вас, за да отговори на Вашето запитване или да ви предложи награда, която сте заявили;
в) Операторът може да предоставя обща, но не и лична, информация на трети страни за посетителите или потребителите на сайтовете на Оператора (Статистика).

Разкриване и разпространение на лични данни.

Операторът няма да предава (чрез продажба или отдаване под наем) Вашата лична информация на трети лица.
Операторът може да предоставя лични данни, събрани от Вас, и не носи отговорност за предаването на данни на трети лица в следните случаи:
а) ако предоставянето на информация е направено с Ваше съгласие;
б) ако предоставянето на информация е необходимо с цел предоставяне на продукти и услуги, поискани от Вас;
в) ако личните данни се предоставят доброволно в дискусионни сесии (чат), кореспонденция чрез електронна поща, дискусионни форуми, коментари или други подобни, провеждащи се на този сайт, те могат да се използват от трети страни за генериране / изпращане на непоискани съобщения;
г) ако информацията е необходима за партньорите на Оператора за подобряване или улесняване на поисканите от Вас услуги. Компаниите-партньори имат право да използват личните данни, предоставяни пряко от Оператора, само в случаи, в които тяхната помощ е необходима. Пратньорите са задължени да спазват изискванията за сигурност на личните данни, предвидени в законодателството, регламентиращо тази материя
д) ако информацията е изискана от държавни органи или институции в рамките на тяхната законова компетентност;
е) ако Вашата дейност влиза в противоречие с правилата и условията, определени от Оператора, или указанията за употреба на определени услуги;
ж) в случай, че Операторът се слива или се придобива изцяло или частично от друго дружество и базата данни се прехвърля на новия оператор. Ако Операторът е в несъстоятелност, доброволно или принудително, ликвидаторът, администраторът или купувачът може да продава, лицензира и търгува с базата данни само в случай на съдебно съгласие. В случай, че се случи някоя от описаните ситуации, Вие ще бъдете уведомени по електронната поща или чрез съобщение публикувано в сайта.

Допълнителна информация, която се събира автоматично.

В определени ситуации, Оператора може да събира автоматично (т.е. не чрез доброволна регистрация) техническа информация. Този тип техническа информация може да представлява, но не се ограничава до:
a) вида на използвания интернет браузър;
б) операционната система, ползвана от потребителя;
в) име на хост домейн или име на домейн, от който сте се свързали със сайтове на Оператора.

Информация, която автоматично се запаметява на Вашия компютър – Cookies.

Достъпът до някой от сайтовете на Оператора може да доведе до съхраняване на обем от информация на Вашия компютър. Тази информация е под формата на “cookie” или подобен тип файл с данни, чрез който Оператора улеснява навигацията в страниците си. Cookies са малки файлове, които браузърът разполага върху твърдия диск на потребителя. Тези “cookies” се използват за съхранение на потребителски имена, пароли и предпочитания, следят работата на сайта и персонализират страниците според посетителя. Структурата на интернет браузъра дава възможност “cookies” да бъдат изтрити от твърдия диск, да се блокира получаването на “cookies” или възможност за известяване, когато “cookie” се съхранява на Вашия компютър. Препоръчваме Ви да проучите инструкциите за употреба на интернет браузъра, който използвате, за по-добро разбиране и използване на тези функции.
Оператора използва за целите на маркетинга и рекламата услугите на Google и Facebook за таргетиране на потребители, които вече са посещавали електронната платформа. Ние нямаме пряк достъп до събираната информация и до данните, които двете компании събират. Данните се използват за обобщена статистика и таргетиране.

Промени в условията за ползване.

Операторът си запазва правото по всяко време да променя условията за ползване на Shkola.bg чрез публикуване на нови правила, промяна на стари такива или модификация на интерфейса. Потребителите се задължават да следят внасяните в общите условия промени. С по-нататъшно ползване на сайта след внасяне на промени в условията потребителят автоматично се съгласява с новите условия.

Понятия и терминология.

Под “сайт” се разбира уебсайт, т.е. това е кратката му форма, и представлява съвкупност от уеб страници, които се базират на общ URL, който често се състои само от името на домейна или IP адреса и пътя до основната директория („/“) в мрежа базирана на протокола IP. За повече информация.
“Оператор на сайт” се разбира търговското дружество собственик на домейна: Shkola.bg, което е „Смарт Медиа” ООД, ЕИК 203223380.
“Доставчик на услуги” е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество (чл. 3, ал. 1 от Закона за електронната търговия).
“Получател на услуги” е физическо или юридическо лице, което ползва услуги на информационното общество с професионална или друга цел, включително за нуждите на търсене на информация или предоставяне на достъп до нея (чл. 3, ал. 2 от Закона за електронната търговия).
“Краен изпълнител” е юридическото или физическото лице, чиято услуга се представя на посетители на сайта.
“Потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност (§ 13 от ЗЗП).
“Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.”Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
“Съгласие на физическото лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.

Обратна връзка.

Операторът дава възможност на потребителите на сайтовете да изпращат коментари, въпроси и предложения. Всяка информация, която е изпратена чрез формите за контакт ще се използва, като се вземат в предвид правилата за Защита на личните данни на физически лица.

Измемения в Декларацията за Защита на личните данни.

При промяна на правилата за поверителност, ние ще публикуваме направените промените на тази страница, за да бъдете информирани своевременно. Ако имате въпроси относно нашата политика за поверителност, моля свържете се с нас чрез посочените начини в страницата “Контакти” или “Онлайн чат”, който се намира долу вдясно на екрана.

Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0