Адрес гр. София, бул. Цар Борис III 126
Телефони 02 8567 082| 0889 869 400 | 02 4456 148
Email info@mtmcollege.bg
МАПК4 www.mtmcollege.org

МТ&M Колеж е създаден през 1993 година по силата на междуправителствено споразумение между Кралство Дания и Република България. С решение на Народното събрание от 2001 г. колежът получава статут на автономно висше учебно заведение за подготовка на специалисти в образователна степен „професионален бакалавър“. От 1993-година ние предоставяме качествено обучение ориентирано към практиката по специалността „Маркетинг” , а от 20113-та и по специалността „Предприемачество“.

[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“650×367″ limit=“3″ effect=“random“]

Стандарти

Колежът е разработен в съответсвие с нормативните изисквания на системата за управление на качеството (СУК).

Aкредитирани

МТ&M Колеж е акредитиран към Националната агенция за оценяване за срок от 4 години с решение на НАОА от 27.09.2012 г. При нас действа системата за управление на качеството ISO 9001:2008 година. В МТ&M Колеж работим в съответствие с европейските норми за предоставяне на обществения продукт „образование“. Стремим се да комбинираме най-добрите практики от подходите за управление на качеството.

Преподавателски екип

Kачественото обучение, насочено към практиката, МТ&M Колеж осигурява с висококвалифициран и отзивчив преподавателски екип.

Високо ценени

През 2010 година официалното представителство на Съвета на Европейската научна и
културна общност връчи отличието „Златна книга” на МТ&M – София за “Завоюван висок престиж и обществено признание, както и за принос към българското висше образование”.

Наградата е съпроводена със “Златен печат” за „Европейски мениджмънт във висшето образование”. С него се подпечатват всички важни документи на Колежа в кореспонденция с институции в страната и чужбина.

Модерно обучение

МТ&М Колеж е отворен към новите технологии и предлага модерно обучение на своите възпитаници чрез онлайн платформата ДАКЕЛ (Директория за Активиране на Креативната Енергия на Личността). Порталът служи за по-добрата комуникация между студенти и преподаватели, като в него могат да се поставят конкретни работни задачи и оценки. Благодарение на личните си профили всички участници в учебния процес имат достъп до провежданите курсове и дисциплини в Колежа. Платформата ДАКЕЛ представя възможност освен за бързо оценяване, но и за достъп до материали и изпращане на онлайн анкети.


Вижте по-голяма карта

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени