Основна информация
Име:

Училище Фарос Пловдив – клон Център

Потребителска група:

Езикова школа / Център

Град:

Пловдив