Motivacia za pisane na domashno

Мечта на всеки родител е рожбата му да отива на училище с желание. Детският свят изисква особено внимание и определено възпитаване чрез добро, зачитайки личността на тепърва опознаващото света хлапе. Но и дисциплинирайки го чрез обикнатата форма на игра за своите първи задължения в живота. Ето защо успешният старт на вашето дете изисква определена мотивация и много отговорно, но и интересно за него, учене на първите уроци и старателно писане на първите домашни работи. Ето защо нека винаги се има предвид следното:

Учене, което протича под външен натиск

е в противоречие с естествения интерес на учещия да върши нещо разумно, за да задоволи любопитството си и да изпитва задоволство от успеха, т.е. да пораства можейки, а не страхувайки се. Най-важното, на което можете да научите малкото, е да бъде самостоятелно. Но това съвсем не означава, че майката трябва да го остави напълно без контрол и да го повери изцяло в ръцете на някоя учителка.

Писането на домашната работа не бива да бъде по досадна принуда, а със съзнанието, че само така необходимото знание е възможно да бъде усвоено добре. Домашното е вид проверка и следователно то има своите определени задачи, които трябва да бъдат обяснени на детето:
Чрез домашните работи учителят получава надеждна обратна информация за резултата от ученето (обективно състояние, сравнение между действителна и зададена стойност).

Детето може да бъде чувствително мотивирано чрез повишаване на предметно насочената мотивация (изживяване на успех, което ще му даде импулси за нови задачи и учебни предизвикателства!).

Научете го отрано сам да разпределя времето си

Чрез добре подготвяните си регулярно домашни работи първолакът ще се ориентира надеждно в съдържанието на учебния материал и ще се научи отрано да разпределя правилно времето си. Сомоконтролът мотивира към учене, това вече е осъзнато от програмираното учене. Естествено, самоконтролът на невръстния ученик трябва да се упражнява от най-ранно детство, защото никой не може да учи заради другите, всеки учи сам за себе си!

Възпитайте отрано у детето епитет и жажда за знание

Обяснете му на разбираем за него език, че занятията, професиите и околната среда непрекъснато се изменят и човекът, който не чете и не учи през целия си живот, бързо става неконкурентоспособен. Нека разбере още от първия си учебен ден, че няма хора, преуспели в бизнеса или в хуманитарната област, без да са чели ненаситно. Това е една от най-характерните особености на всички наистина успели по цял свят хора.

Нека малкият първолак с любов, търпение и много такт бъде възпитан в простичката истина, че ефективните хора отрано са разбрали, че знанието е най-мощната сила от древността до наши дни.

[vc_posts_grid loop=“size:2|order_by:date|order:ASC|post_type:post|by_id:11927,3734″ columns=“2″ ajax_post=““ ajax_paged=““]
Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени