• гр. София, ж.к. Люлин 7, бл.710, вх.А, ет.1
 • 02 826 96 55 | 089 682 10 10
 • lc_galaxy@abv.bg

fbsh

При нас ученето на езици хоби е, a не задължение! Ела и се присъедини в това забавление!

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР “ГАЛАКСИ” съществува от 2000г. и се е утвърдил в областта на чуждо-езиковата подготовка, която се предлага от частните езикови школи в България.

Учебните зали, 6 на брой, са просторни, светли и подходящо оборудвани, което създава приятна учебна атмосфера. Разполагаме с приемна, в която можете да поговорите с нашия офис мениджър, с преподавателите и с други курсисти. Тук можете да изпиете по чаша кафе или чай, да изберете подходяща литература от нашата мини-библиотека.

Школата провежда курсове основно по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, РУСКИ, ЧЕШКИ, ПОЛСКИ, ГРЪЦКИ, АРАБСКИ, ТУРСКИ, РУМЪНСКИ, АЛБАНСКИ, СРЪБСКИ, ПОРТУГАЛСКИ, ЯПОНСКИ, КИТАЙСКИ, ПЕРСИЙСКИ, ШВЕДСКИ, НОРВЕЖКИ и ХОЛАНДСКИ.

Английски език

Курсовете по английски език са разработени по системата „NEW HEADWAY“ в 5 нива, “GOLD” в 3 нива и Business Options в 4 нива.

Немски език

Курсовете по немски език са разработени по системите THEMEN NEU (Hueber) в 3 нива разработени в 6 курса от по 100учебни часа.

Испански език

Nuevo Ven е система за изучаване на испански език, в три нива: от А1 до B1 според Европейската езикова рамка.

Френски език

Campus – предназначени са за групи от различни възрасти, както учащи, така и възрастни.

Италиански език

Nuovo Progetto Italiano – състои от 3 части, всяка от които разделена на 2 модула.

Предучилищна възраст - от 3 до 6 г.

Учебни системи:
GET READY, Oxford University Press
GO, LONGMAN
Cookie and Friends, Oxford University Press
Happy House, Oxford University Press

Ученици V до VIII клас

Учебни системи:
GO, LONGMAN
WORLD CLASS, LONGMAN
Еnglish in mind, Cambridge
Shine, MACMILLAN

Ученици I до IV клас

Учебни системи:
ENGLISH TOGETHER, LONGMAN
HELLO, Prosveta
Blue Skies, Longman
Bravo, Macmillan

Ученици от IX до XII клас

Учебни системи:
OPPORTUNITIES
New HEADWAY, Oxford
CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE
CAMBRIDGE ADVANCED ENGLISH

Курсове в офиса или по домовете.

Езиков a школа ГАЛАКСИ организира курсове на работното място при много изгодни условия, цени и график. Изготвяме индивидуална оферта:

 • гъвкав график, изцяло насочен към изискванията на клиента
 • оферта съобразена със спецификата на фирмата и нейните изисквания(начало, продължителност, интензивност и край на курса)
 • определяне нивата на служителите(безплатни входящи тестове) и разпределяне по групи
 • обучението може да бъде групово (4-10 курсисти), индивидуално от 2-3 курсисти и индивидуално от 1 курсист
 • обучението може да се провежда в учебната база на фирмата или в езиковата школа

Предимствата са:

 • Вие заедно с преподавателя избирате най-подходящата учебна система и определяте програмата, по която ше протече подготовката по съответния език или предмет.
 • Преподавателят се съобразява изцяло с вашето темпо на учене и усвояване. Едно ниво може да се вземе за повече или по-малко от определеното време за един курс – вие определяте броя часове и времето, в което ще продължи усвояването на съответния предвиден материал.
 • Начинът на заплащане е гъвкав – може да предплащате час за час, или да платите пакет от часове, като се възползвате от различните отстъпки.
 • Занятията се провеждат в удобно за вас време, съобразено с програмата на нашия преподавател и заетостта на залите, с които разполагаме. Възможно е да си запазите постоянни часове в нашата програма, които предварително заплащате.
 • При отсъствие от ваша страна или ненавременно уведомяване за промяна на записания час, часовете се броят за нормално взети. Държим на вашата коректност.
 • Ние запазваме правото си при отсъствие на преподавателя титуляр, да намерим негов заместник.
 • При прекъсване на индивидуалното обучение за повече от 1 месец без предварителна уговорка с мениджъра, школата не връща пари за неусвоените часове и губите правата си да продължите своето обучение от предплатения пакет часове.

+ Езикови курсове

Школата провежда курсове основно по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ, ИТАЛИАНСКИ, РУСКИ, ЧЕШКИ, ПОЛСКИ, ГРЪЦКИ, АРАБСКИ, ТУРСКИ, РУМЪНСКИ, АЛБАНСКИ, СРЪБСКИ, ПОРТУГАЛСКИ, ЯПОНСКИ, КИТАЙСКИ, ПЕРСИЙСКИ, ШВЕДСКИ, НОРВЕЖКИ и ХОЛАНДСКИ.

Английски език

Курсовете по английски език са разработени по системата „NEW HEADWAY“ в 5 нива, “GOLD” в 3 нива и Business Options в 4 нива.

Немски език

Курсовете по немски език са разработени по системите THEMEN NEU (Hueber) в 3 нива разработени в 6 курса от по 100учебни часа.

Испански език

Nuevo Ven е система за изучаване на испански език, в три нива: от А1 до B1 според Европейската езикова рамка.

Френски език

Campus – предназначени са за групи от различни възрасти, както учащи, така и възрастни.

Италиански език

Nuovo Progetto Italiano – състои от 3 части, всяка от които разделена на 2 модула.
+ Детски курсове

Предучилищна възраст - от 3 до 6 г.

Учебни системи:
GET READY, Oxford University Press
GO, LONGMAN
Cookie and Friends, Oxford University Press
Happy House, Oxford University Press

Ученици V до VIII клас

Учебни системи:
GO, LONGMAN
WORLD CLASS, LONGMAN
Еnglish in mind, Cambridge
Shine, MACMILLAN

Ученици I до IV клас

Учебни системи:
ENGLISH TOGETHER, LONGMAN
HELLO, Prosveta
Blue Skies, Longman
Bravo, Macmillan

Ученици от IX до XII клас

Учебни системи:
OPPORTUNITIES
New HEADWAY, Oxford
CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE
CAMBRIDGE ADVANCED ENGLISH
+ Офис курсове

Курсове в офиса или по домовете.

Езиков a школа ГАЛАКСИ организира курсове на работното място при много изгодни условия, цени и график. Изготвяме индивидуална оферта:

 • гъвкав график, изцяло насочен към изискванията на клиента
 • оферта съобразена със спецификата на фирмата и нейните изисквания(начало, продължителност, интензивност и край на курса)
 • определяне нивата на служителите(безплатни входящи тестове) и разпределяне по групи
 • обучението може да бъде групово (4-10 курсисти), индивидуално от 2-3 курсисти и индивидуално от 1 курсист
 • обучението може да се провежда в учебната база на фирмата или в езиковата школа

+ Индивидуални уроци

Предимствата са:

 • Вие заедно с преподавателя избирате най-подходящата учебна система и определяте програмата, по която ше протече подготовката по съответния език или предмет.
 • Преподавателят се съобразява изцяло с вашето темпо на учене и усвояване. Едно ниво може да се вземе за повече или по-малко от определеното време за един курс – вие определяте броя часове и времето, в което ще продължи усвояването на съответния предвиден материал.
 • Начинът на заплащане е гъвкав – може да предплащате час за час, или да платите пакет от часове, като се възползвате от различните отстъпки.
 • Занятията се провеждат в удобно за вас време, съобразено с програмата на нашия преподавател и заетостта на залите, с които разполагаме. Възможно е да си запазите постоянни часове в нашата програма, които предварително заплащате.
 • При отсъствие от ваша страна или ненавременно уведомяване за промяна на записания час, часовете се броят за нормално взети. Държим на вашата коректност.
 • Ние запазваме правото си при отсъствие на преподавателя титуляр, да намерим негов заместник.
 • При прекъсване на индивидуалното обучение за повече от 1 месец без предварителна уговорка с мениджъра, школата не връща пари за неусвоените часове и губите правата си да продължите своето обучение от предплатения пакет часове.

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени