• София, ул. Искър № 11, ет. 2
  • 02 989 37 70 | 0895 51 42 11 | 0895 51 42 15
  • mail@ekaterina-center.com
fb gp sh

Курсове за деца и възрастни

Център ЕКАТЕРИНА - Обучение за всички

Курсове по английски, руски, гръцки, турски, френски и немски език. Курсове за матури

ЦЕНТЪР ЕКАТЕРИНА e акредидиран център за обучение с установени традиции.

Ние предлагаме качествено и ефективно обучение за деца, ученици, студенти и работещи хора повече от 12 години в няколко основни направления.

Екипът ни се състои от опитни и висококвалифицирани филолози и специалисти, но и изключително добри педагози.

Те имат търпението както да обясняват, така и умеят да слушат, успяват да мотивират учениците и курсистите и не на последно място – имат желанието постоянно да се развиват.

Организираме курсове по английски, руски, френски, немски, турски и гръцки език.

Методологията ни за езиковото обучение на възрастни е разработена по Европейската езикова рамка и уменията и компетенциите, които трябва да развият курсистите в процеса на обучение – четене и слушане с цел разбиране, усвояване на лексиката и граматиката, предвидена за нивото, правилно устно и писмено изразяване, превод от и на чуждия език, дискусии по различни теми, разговори в ситуации от реалния живот.

При езиковите ни курсове за работещи хора не изискваме курсистите ни само да научат „теоретичната част на езика“ (граматически правила и норми, произношение, натрупване на лексика), но активно ги включваме в учебния процес, за да могат да преодолеят езиковата бариера и да се чувстват максимално свободно при комуникацията на чуждия език.

Курсът не протича като лекция; предвиждаме занятия за упражнения и развиване на практическите езикови умения на всеки обучаем.

При високите и специализираните нива акцентът е главно развиване на устната комуникация, успешно преодоляване на езиковата бариера и натрупване на специализирана лексика.

Целта на курсовете ни с бизнес насоченост е да натрупате бизнес терминология и да усъвършенствате комуникативните си компетенции за правилно професионално общуване в бизнес среда. В курсовете се изучава бизнес лексика и кореспонденция, разделени в тематични уроци – маркетинг, търговия, внос-износ, човешки ресурси, конкуренция, инвестиции, водене на преговори и презентации, водене на бизнес кореспонденция, оформяне на оферти и предложения и т. н.
В допълнение организираме и специализирани курсове с цел успешна подготовка за изпити за международни сертификати.

Детската езикова школа в ЦЕНТЪР ЕКАТЕРИНА организира целогодишни курсове и летни занимания по английски, руски, гръцки и немски език. Малките групи до 6 деца и индивидуалната работа и подход към всяко дете/ ученик са гаранция за успешните резултати.
Уютната и приятната атмосфера и внимателните и опитните ни педагози подтикват децата да учат чуждия език с желание и ентусиазъм.
Методиката ни за преподаване е съобразена със стандартите и практиките в сферата на чуждоезиковото обучение за деца и малки ученици, възрастовите особености, провокирането и задържане на интереса към чуждия език.
Детската езикова школа организира езиково обучение в 3 възрастови групи:
деца до 7 г.
ученици начален курс (1. – 4. клас)
ученици среден курс (5. – 8. клас)
В допълнение предлагаме и занималня през учебната година, лятна занималня, целогодишна и лятна детска езикова забавачка.

Курсовете за 7. клас по български език и литература (БЕЛ) и математика са целогодишни и занятията са от началото на учебната година непосредствено до изпитите. Малките групи, до максимум 8 ученика позволяват индивидуален подход и внимание. ЦЕНТЪР ЕКАТЕРИНА разполага с утвърдена и работеща методика за подготовка за изпитите след 7. клас, изградена на базата ни на 12-годишния ни опит в обучението на кандидат-гимназисти. Курсовете са изцяло съобразени с изискванията на МОН и форма̀та на конкурсните изпити за външно оценяване и прием в елитните гимназии. За да имаме обратна информация за успеваемостта на всеки наш ученик, в процеса на курса даваме домашни работи за всяко следващо занятие и периодични контролни.

Организираме курсове за матура и подготовка на кандидат-студенти по български език и литература (БЕЛ), математика, английски и руски език. Курсът включва цялостна и задълбочена подготовка на учениците спрямо изискванията на МОН по конкретния модул с цел успешно представяне на изпита. Преподавателите ни са действащи учители с дългогодишна практика със студенти, кандидат-студенти и ученици горен курс.

ЦЕНТЪР ЕКАТЕРИНА организира фирмени обучения по общ и специализиран английски, руски, френски, немски, турски и гръцки език. Обучили сме доста специалисти и екипи от частни фирми и държавни ведомства и учреждения, на които конкретния чужд език
им е нужен за комуникация на работното място. Фирмените обучения се провеждат по месторабота на обучаемите в удобен за тях график. Акцентите при обученията е изграждане на реални езикови умения за ползване на езика в ситуации от ежедневието, постепенно отстраняване на трудностите и пропуските в учебния материал и преодоляване на езиковата бариера.

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени