Детска езикова школа СЛЪНЧОГЛЕД

Детска езикова школа „Слънчоглед“ е създадена през 2011 г. В нея учат деца от 3 до 15 години. Това е място, различно от всички останали. В спокойна и красива среда децата научават много – с лекота и радост. А вдъхновените ни учители, с любов и внимание, предразполагат децата да разкрият неограничения си потенциал.
Добрата атмосфера в школата създава условия за разгръщане на творческите им заложби. Подкрепени от учителите си те развиват и обогатяват себе си, като учат с много радост и усмивки.