Цветна Градина МОНТЕСОРИ

Адресул. Проф. Джовани Горини 3, Оборище, София

Телефони 0896 715 918, 0882 655 744

Emailtsvetnagradina@gmail.com

МАПК4www.montessori-gradina.com

Коя е Мария Монтесори?

Д-р Мария Монтесори (1870-1952г), доктор по медицина, учен, психолог, антрополог, оригинален и брилянтен педагог, хуманист и философ.

Тя е първата жена в Италия, приета в Университет въобще и завършва Медицина в Университета в Рим с отличие.

По време на работата й в психиатричната клиника в Рим, тя забелязва, че децата, които са затворени там, не са психично болни, а имат по-скоро проблем поради това, че са затворени наред с психично болни възрастни и не се обръща внимание на техните интелектуални потребности. След като урежда децата да бъдат преместени от клиниката, Монтесори се занимава две години с тяхното обучение, чрез методи и материали, взаимствани от други учени, както и разработва собствени. В резултат, децата, които до скоро са били апатични и неконтактни към околния свят, стават жизнерадостни, дружелюбни и жадни за знания. Те дори успяват да се справят еднакво добре с „нормалните“ деца на изпита за първи клас. Тогава М. Монтесори си задава въпроса: Какво би направила подобна методика за обикновените деца?

maria_montessori_1

История на Метода Монтесори?

Методът започва да се развива в първия Дом на децата (Casa dei bambini) в Рим 1907г. В този дом имало 50 деца на възраст по-малка от училищната, чиито бедни родители по цял ден били на работа, а децата оставени на произвола на съдбата.

Първоначално и самата Монтесори не предполагала какво ще стане с развитието на децата, те били оставени да избират материали според нуждите си, дадена им била свобода и знание как да бъдат независими и да се грижат за себе си. Децата се преобразили, те станали любезни, ученолюбиви, чисти и подредени, без никой да им нарежда каквото и да било. Монтесори започва да разсъждава, за да си обясни причината за това.

„Блъскахме си главата над това дълго време. Едва след повтарящи се експерименти, стигнахме до извода, че със сигурност децата са дарени с възможността да „попиват“ култура. Ако това е вярно, после се замислихме, ако културата може да се придобива без усилие, нека осигурим на децата и други елементи на култура. И тогава видяхме как „попиват“ много повече от четене и писане: ботаника, зоология, математика, география, и всичко с еднаква лекота, спонтанно и без да се уморяват.

И така ние открихме, че образованието не е нещо, което прави учителя, а това е природен процес, който се развива спонтанно в човешкото същество. Не се придобива чрез слушане на думи, а посредством преживяванията на детето в неговата среда. Задачата на учителя е не да говори, а да подготви и приготви поредица от мотивиращи детето дейности свързани с културата, в специална среда, създадена за децата.“

(М. Монтесори, The Absorbent Mind)

Montessori-school007

Какво е Методът Монтесори?

Методът Монтесори е уникален начин за научаване. Вместо да „преподава“ на децата понятия, средата е приготвена така че да стимулира интереса на детето и спонтанното му желание да учи. Обкръжаващата среда позволява на детето да действа независимо и да участва в собственото си образование. Когато на детето се даде възможност да избира и да вижда резултата от избора си, неговото самочувствие и увереност се повишават и помагат на детето да е по-уверено, щастливо и независимо.

Какво представляват Мистериозните Монтесори материали?

Децата, а също и възрастните, учат най-добре чрез директно преживяване. Монтесори материалите не са сами по себе си метода Монтесори. Те са просто инструментите, които стимулират детето към логическа мисъл и откриване. Всеки материал е внимателно проектиран да привлича детето в даден етап на развитие. Всеки материал учи на само едно определено понятие или умение.

Защо да изберете Монтесори детска градина?

Повечето учители и психолози днес са съгласни с това, че най-важния период от развитието на човешката интелигентност е между раждането и пет годишна възраст. Умът на детето е в най-голяма степен попиващ и любопитството е на най-високо ниво през тази ранна възраст. Когато се стимулира и подхранва правилно, детското съзнание си създава еталони за учене, които ще му служат през целия живот. Системата на Монтесори за предучилищно обучение е доказана като един от най-ефективните и бързо разпространяващи се методи за напътствие на децата през тези критични години.

За кого е предназначен Монтесори Метода?

Методът Монтесори е подход на обучение и следователно може да се прилага без значение от социално положение или интелигентност. Използван е по целия свят и е успешно прилаган при деца с увреждания, надарени, изоставащи и нормално развиващи се деца.

По света днес има над 20 000 Монтесори училища.

На каква възраст е най-добре детето да започне?

Според Монтесори има различни периоди на чувствителност. По време на тези периоди детето е по-способно и по-заинтересовано да научи и разбере определени неща. На три годишна възраст започва да се изостря чувството за ред, увеличава концентрацията и желанието за независимост. Това е идеалното време за започване на обучение по Монтесори Метода, тъй като е и най-подходящ период за поставяне на здрава основа за бъдещи знания.

С какво е по различно Монтесори детското заведение от обичайните?

В повечето детски заведения на децата се преподават понятията в група и се очаква всички да учат с еднакво темпо. В Монтесори класната стая, уроците се дават на децата по отделно за всеки материал. Спецификата на материалите позволява на децата да продължават да се упражняват независимо докато урока e усвоен. Възрастния не се намесва, а само наблюдава как детето само прави открития и си води бележки за напредъка. Децата могат да напредват бързо през различните области на програмата когато не са ограничавани във възможностите си. Уважавани са и тези, които напредват с по-бавна крачка. При тях, учителя чрез наблюденията си, може да определи конкретната трудност, да я изолира и да представи отново урока по различен начин, докато детето го усвои. Монтесори набляга на ученето чрез всички пет сетива, не само слушане, гледане или четене. Системата на Монтесори образование поставя децата във следните групи по възраст (3-6, 6-9, 9-12, и т.н.), създавайки общности, в които по-големите деца спонтанно споделят знанията си с по-малките.

Как Монтесори децата се справят в друго училище?

Монтесори децата са необикновено адаптивни. Те могат да работят както независимо, така и в групи. Тъй като са окуражавани да взимат решения от ранна възраст, тези деца могат да решават проблеми, да правят избор и да планират добре времето си. Също така са били окуражавани да обменят идеи и да обсъждат работата си свободно с другите, а добрите комуникативни умения са предпоставка за добро приемане. Според проучване, главния фактор за бъдещ успех е самочувствието. Монтесори програмите, базиращи се на самоуправление и не-състезателни занимания, помагат на децата да изградят добър образ за себе си и увереност да посрещат предизвикателствата с оптимизъм.

При Подготвителните Упражнения, детето научава основните движения, използвани при всички общества, като пресипване, сгъване, носене

При Практическите Упражнения, детето научава за грижата и поддръжката, които се прилагат във всекидневието. Такива дейности са, например грижата за себе си (напр. миене на ръцете) и грижата за околната среда (напр. бърсане на прах от мебелите или метене на листа на двора).

Чрез Упражненията по Грация и Учтивост, децата учат за общуването между хората.

При Упражненията от Контрол на движението, децата научават за собствените си движения и как да ги усъвършенстват и координират чрез упражнения като ходене по права линия и други.

Сетивност

Дейностите в тази област, позволяват на детето да усъвършенства всяко едно от сетивата си от визуални до усещането за обем и форми чрез докосване.

Целта на работите по Сетивност е детето да получи ясна, осъзната информация и да може в последствие само’ да прави класификации относно обкръжаващата го среда. Чрез работата със Сетивните Материали, на детето се дава ключ към определянето на нещата около него, което води до възможност за собствени впечатления относно обкръжаващата го среда, организиране на собствените разсъждения и адаптация към средата.

Сетивните Упражнения са замислени от Монтесори така че да покриват всяко качество, което може да бъде усетено чрез сетивата, като големина, форма,състав, текстура, усещане за звук, еднаквост, тежест, температура и т.н. Тъй като Упражненията покриват толкова голям брой възприятия, Монтесори категоризира Упражненията в осем различни групи: Визуални, Тактилни (за допир), Барични (за тежест и налягане), Термични, Слухови, Обонятелни, Вкусови и Стереогностични (усещане за големина и форма чрез опипване).

Език

Обучението по Език протича по специален ред, така че децата отначало започват да осъзнават различните звуци в думата. След това детето изучава езика фонетично, както се чува, докато започнем да го запознаваме с различните правила и изключения, необходими за да може да чете и пише на Български език.

Английски език също е част от обучението. С децата се разговаря и на Английски, използват се материали на Английски – книги, песни, игри, материали за обучение.

Математика

Детето първо се учи да брои от 1 до 10 като осъзнава концепцията, че тези цифри представляват определено количество. Чрез различните материали, децата ще се учат на събиране, изваждане, умножение и деление и ще разберат наистина какво представлява всяко от действията в дълбочина. Чрез този метод на обучение, Монтесори дава на детето силна и стабилна основа в разбирането на математиката.

По-подробно, концепциите, които се разглеждат са номерация, десетична система, смятане, аритметични таблици, цели числа, дроби и положителни числа. По аритметика се обучават деца от 4 до 5-6 годишна възраст.

Култура и География

Уроците по Култура и География включват научаване на имената и местоположението на континентите, страните на даден континент, националните им флагове, и информация за различни обичаи в отделните култури.

Наука (Ботаника, Зоология, Геология, Физика и др.)

Уроците по наука целят да предизвикат любопитството на децата и желанието да търсят отговори на въпроси относно светът, който ги заобикаля. Уроците се представят нагледно с конкретни предмети и експерименти и абстрактно с картинки, музика и др.

Изкуство

Индивидуални и групови занимания с използване на различни материали и техники за рисуване и приложно изкуство. Уроци по история на изкуството за запознаване на децата със световноизвестните шедьоври.

Музика

Музикалното образование включва пеене, запознаване с различни музикални инструменти, слушане на разнообразни стилове музика например класическа за запознаване с известните композитори или фолклорна във връзка с изучаване на различните страни и обичаи.

Програма

Цветна градина Монтесори е частен детски център за деца от 2.5 до 6 години. От 2010г. работи успешно като предлага обучение по богата програма, включващо Език (писане и четене), Математика, Наука и Култура, Изкуство, Музика и др. Средата, която сме подготвили за децата е близка до домашната, като всичките ú аспекти са пригодени за детския ръст и провокират интереса на децата. Тук децата научават чрез сетивата си, правят собствени открития за света около тях, научават как да се държат в обществото и подхранват любовта си към знанията.

В нашия център се отнасяме към децата с уважение, оставяйки ги да се развиват като самостоятелни личности, спазвайки правилата за добро поведение. Вярваме в принципите на позитивната дисциплина, не прилагаме наказания и заплахи, а само последователност в наставленията си и безусловна любов към децата.

ХРАНЕНЕ:

Нашето старание е да се грижим възможно най-добре за всички нужди на растящите хора, интелектуални и физически. Храненето на обяд е здравословно, по разнообразно меню, без неподходящи за децата съставки. Седмичното меню може да видите тук.

Според предпочитанията на родителите може да се избере хранене в центъра – кетъринг, само вегетарианско меню или пък детето да си донесе домашна храна, опакована по подходящ начин.

За междинно хранене се консумират плодове, зърнени бисквити, билков чай и други закуски, доставени според изискванията на РИОКОЗ.

В центъра не се консумурат бонбони, близалки, чипсове и други подобни нездравословни храни.

РАЗХОДКИ:

В Цветна градина Монтесори има удобен за игра двор, където децата да помагат в грижите за градината, да развиват големите мускулни групи чрез различни динамични игри, да закусват на открито и да изследват природата. Понякога разходки се правят и до някои от близките паркове.

Учебна стая

Учебната стая при Метода Монтесори, се нарича още „подготвена среда“, тъй като е специално подредена и подготвена, за да посрещне нуждите на децата по време на тяхното развитие. Материалите в нея са умишлено подбрани, така че да учат детето на определено умение и да позволяват контрол на грешките от самите деца. Това означава, че по време на работа с даден материал, детето може само да забележи или да провери дали е извършило упражнението правилно. Така децата изпитват гордост от своята работа и не се нуждаят непрестанно от одобрението на учителя.

Материалите в учебната стая са подредени в различни секции. Всичко в учебната стая е проектирано, за да бъде изследвано от децата!

Децата не са разделени по възрастови групи. Всички възрасти работят в една стая и по този начин се способства за развитие на сътрудничеството, подпомагане на другите и учене от приятелите. По-малките деца наблюдават работата на големите и бързат да разберат, как и какво правят техните съученици.

Повечето уроци са индивидуални. Това осигурява пълното внимание на учителя към детето, когато му показва нов материал. След урока, учителят внимателно наблюдава до колко детето е разбрало и усвоило материала.


Вижте по-голяма карта

Tags:

©2021 Shkola BG Всички права запазени

или

ВХОД

или Регистрация

Забравихте си парола?

или

Create Account