• гр. Варна ж.к. „Изгрев“, УПИ-V-1529, кв. 50
  • 0877 755 877 | 0878 917 708
  • info@montessori-varna.com

Нашата история започва през 2010 г. с откриването на Еко Център Монтесори.

През 2013 г. Еко Център Монтесори получава лиценз от МОН за Частна детска градина „Д-р Мария Монтесори“. Престоя в детската градина подготвя детето за училище, осигурява му хармонично развитие и социална адаптация.

След пет години възниква и идеята за създаване на Частно начално училище „Д-р Мария Монтесори“, като наследник на философията на един от най-светлите умове на нашето съвремие д-р Мария Монтесори.
Така процеса на обучение на децата от 2 – 11 години става цялостен и непрекъснат.

montesori-cdgПрез 2013 г. Частна детска градина „Д-р Мария Монтесори“ получава лиценз от МОН: РД 14 – 35 / 17.04.2013 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 41, стр. 7 от 2013 г.

За нас в Частна детска градина „Д-р Мария Монтесори“ е важно да се зачита уникалността на всяко дете. Затова ние предвиждаме много време през, което децата да могат сами да решават, какво да правят.

На всяко дете се разрешава да избира с, какво да се занимава според неговите лични потребности от предварително подготвените за неговата възраст материали. Възпитанието на детето е умение да се балансират свободата и дисциплината, като същевременно детето развива своите вродени способности. Така то израства със самосъзнанието, че може да се справи с всичко, което развива самочувствието и увереността, които са важни за развитието му като пълноценна личност.

montesori-chyЧастно начално училище „Д-р Мария Монтесори е основано през 2015 г. с лиценз от МОН:

Училището е уникално по своя облик, традиции и ценности, наследени от Частната целодневна детска градина „Д-р Мария Монтесори“. Използвайки съвместно образователните изисквания и уникалната педагогическа система на Мария Монтесори, ние допринасяме учениците да се чувстват като част от един голям колектив, а същевременно към тях да се подхожда с много грижи и внимание. Учебният процес е организиран така, че позволява на децата да разнообразяват часовете по задължителна подготовка с часове по интереси. Индивидуалният подход на учителите търси във всяко дете неговите персонални качества и заложби – възпитание без унижение.

+ За градината

montesori-cdgПрез 2013 г. Частна детска градина „Д-р Мария Монтесори“ получава лиценз от МОН: РД 14 – 35 / 17.04.2013 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 41, стр. 7 от 2013 г.

За нас в Частна детска градина „Д-р Мария Монтесори“ е важно да се зачита уникалността на всяко дете. Затова ние предвиждаме много време през, което децата да могат сами да решават, какво да правят.

На всяко дете се разрешава да избира с, какво да се занимава според неговите лични потребности от предварително подготвените за неговата възраст материали. Възпитанието на детето е умение да се балансират свободата и дисциплината, като същевременно детето развива своите вродени способности. Така то израства със самосъзнанието, че може да се справи с всичко, което развива самочувствието и увереността, които са важни за развитието му като пълноценна личност.

+ За училището

montesori-chyЧастно начално училище „Д-р Мария Монтесори е основано през 2015 г. с лиценз от МОН:

Училището е уникално по своя облик, традиции и ценности, наследени от Частната целодневна детска градина „Д-р Мария Монтесори“. Използвайки съвместно образователните изисквания и уникалната педагогическа система на Мария Монтесори, ние допринасяме учениците да се чувстват като част от един голям колектив, а същевременно към тях да се подхожда с много грижи и внимание. Учебният процес е организиран така, че позволява на децата да разнообразяват часовете по задължителна подготовка с часове по интереси. Индивидуалният подход на учителите търси във всяко дете неговите персонални качества и заложби – възпитание без унижение.

©2024 Shkola BG Всички права запазени