• гр. Стара Загора, Старозагорски минерални бани
 • 0878 888 332 | 0877 098 080 | 042 298 503
 • delfinite_sz@abv.bg

fbgpsh

ЧСОУ „ ДЕЛФИНИТЕ`` - УЧИЛИЩЕТО, ЗА КОЕТО МЕЧТАЕМ!

Частно средно основно училище „ДЕЛФИНИТЕ“ е самостоятелен училищен комплекс извън града – в екологично чиста зона, планински климат, чист въздух и минерални води.

С какво сме различни:

 • Кабинет по всеки учебен предмет, обзаведен с подходящата за целта на преподаването апаратура и софтуер
 • Затворен охраняем комплекс, разположен на 13 дка. двор, осигуряващ здравословни и безопасни условия за учениците – жива и пасивна охрана.
 • Музикален кабинет с разнообразни музикани инструменти
 • Два кабинета с интерактивни дъски за чуждоезиково обучение
 • Модерен фискултурен салон с обособена фитнес зала и мултифункционално спортно игрище в двора
 • Зала за астрономически наблюдения с два професионални телескопа за снимки на луната, слънцето и звездите

Обучение

Обучението в ЧСУ „ДЕЛФИНИТЕ“ е целодневно: от 8,30 часа – до 17,30 / 18,20 часа;

Учебните часове се редуват с часовете за упражнения и самоподготовка и се провеждат от един и същ преподавател по съответния учебен предмет. Така се създава възможност за пълноценно усвояване на материала от всеки ученик; Прилагането на технически способи за онагледяване на учебния материал разширява познанията на учениците и спомага за изграждане на собствения им мироглед.

Ранно чуждоезиково обучение:

 • обучението по английски език започва от подготвителните групи; в началните класове е засилено обучението по английски език;
 • като втори език учениците до 4-ти клас изучават и руски език.

Такси

Таксата за обучение е за учебната година и може да се плаща разсрочено – месечно, на две вноски или еднократно:

ВАЖНО: Таксите за транспорт и за храна са по желание на родителите!

*) Месечна такса за храна: /20 дни х 4,50 лв./ с ДДС = 108 лв.
Включва: закуска в 8:30 часа, закуска в 10:00 часа, ОБЯД, закуска в 16:00 часа
(**) Месечна такса за транспорт: /20 дни х 3лв.= 60,00 +12 лв. ДДС/ = 72 лв.
+
Обучение

Обучение

Обучението в ЧСУ „ДЕЛФИНИТЕ“ е целодневно: от 8,30 часа – до 17,30 / 18,20 часа;

Учебните часове се редуват с часовете за упражнения и самоподготовка и се провеждат от един и същ преподавател по съответния учебен предмет. Така се създава възможност за пълноценно усвояване на материала от всеки ученик; Прилагането на технически способи за онагледяване на учебния материал разширява познанията на учениците и спомага за изграждане на собствения им мироглед.

Ранно чуждоезиково обучение:

 • обучението по английски език започва от подготвителните групи; в началните класове е засилено обучението по английски език;
 • като втори език учениците до 4-ти клас изучават и руски език.

+
Такси

Такси

Таксата за обучение е за учебната година и може да се плаща разсрочено – месечно, на две вноски или еднократно:

ВАЖНО: Таксите за транспорт и за храна са по желание на родителите!

*) Месечна такса за храна: /20 дни х 4,50 лв./ с ДДС = 108 лв.
Включва: закуска в 8:30 часа, закуска в 10:00 часа, ОБЯД, закуска в 16:00 часа
(**) Месечна такса за транспорт: /20 дни х 3лв.= 60,00 +12 лв. ДДС/ = 72 лв.
Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени