ЧОУ Джани Родари - Лого
  • София, ул. Гео Милев 158 (ВТУ „Т. Каблешков”– Корпус 6)
  • 02 970 93 63 | 0896 769 230
  • djanirodari_school@abv.bg

Ранно чуждоезиково обучение

10 часа седмично по основния език и 2 часа втори чужд език по избор

Езиково обучение

  • Английски език
  • Немски език
  • Руски език
  • Китайски език
  • Гръцки език
  • Италиански език
  • Изучаване на китайски език за ученици (7-16 годишни)

Основна информация

Уникална материална база, подпомагаща “ученето чрез правене и преживяване”

Тази система отразява нашето виждане за социализацията на децата, за възможностите те да се справят с трудния учебен материал, като учат, поставени в реална ситуация.

Всяка една от класните стаи е оборудвана с различен модул за игра.Чрез всеки един от тях се преподава урокът, разиграват се реални ситуации. Учениците влизат в роли.Така материалът не е труден, а забавен, ученето е приятно занимание, чрез което чувстваш, че ставаш все по-добър и не искаш да идва събота и неделя.

Ако сте питали учениците как е минал денят им, ще ви кажат, че е толкова забавно да учиш. Действието, включването в правенето е онова, което не им позволява да се уморят през деня и да държи любопитството им будно. Така материалът минава през повишения интерес към занятията и в същото време се осигурява бързо запомняне, разбиране и усвояване.Без надпревара и страх от неуспех, защото това е игра и тя има правила, в някои случаи успяваш, в други – не.

Играейки, ученикът се учи, от задължение ученето се превръща в доброволна дейност, която носи радост и удовлетворение. Тя е неговото средство за самореализация и самоизява. Точно това е голямото й предимство пред останалите човешки дейности и активности. Чрез нея по нов и достъпен начин се реализират собствените потребности за себеутвърждаване.

В този контекст играта създава условия за самоорганизация и самообучение, предизвиквайки, по – висока степен на интензивно развитие на личността му.

R.Y.E. система за обучение чрез йога

Това е система, основана на различни йога принципи и практики. Целта й е да подпомогне образователния процес, да развие мотивацията за учене, да подобри паметта, вниманието, да изгражда социални навици, както и качествата за тяхното формиране (уважение към другия и себе си, способност за себеизразяване и т.н.)

Взимат се под внимание и трудностите, които изживяват подрастващите, проблемите, конфликтите, пречките, разпиляването на енергията.
При наблюденията на учениците, практикуващи йога в класните стаи, е установено забележително подобрение в отговорите им, в тяхната креативност, възприемчивост, памет, воля и поведение. Децата са отпуснати, целенасочени, концентрирани и спокойни.

Ако им предстои някакъв тест се дават упражнения, които да им помогнат да се чувстват по – щастливи преди това. Упражненията се разработват според разбирането, възрастта и нуждите на децата и според момента.

Системата за образование на децата трябва да е различна. Трябва да се съчетае с определени практики, които да отстранят психологическия блокаж, да им помогнат в осъзнаването на психологическите промени, настъпващи в тялото и ума, практики, които им помагат да възприемат собствените си смущения и им дават способността да се фокусират върху изучавания предмет.

Обучениeто по математика се осъществява чрез метода jump math

JUMP Math е философия, както и комплекс от материали и методи, които имат за цел да подобрят преподаването на математика и да помогнат на учениците да развият потенциала си по този предмет.

Програмата JUMP стъпва върху убеждението, че всички деца в обикновената училищна система, дори онези, които изостават или са диагностицирани със сериозни образователни затруднения, могат да се справят с математиката. Този предмет съвсем не е най – трудният – напротив, тъкмо по математика дори малките деца могат най – лесно да напредват и така да развият увереността и когнитивните способности, необходими за успеха им в други области.

Уникалната и внимателно изградена в детайли методика JUMP непрекъснато оценява разбирането в ученето и чрез различните иновативни подходи дава възможност на учителите да постигнат привидно невъзможната задача – да преподават на целия клас и всички да са адаптирани към работата. Чрез намаляване на трудните понятия и преподаване на малки последователни стъпки се постига успехът на учениците. Позитивната обратна връзка поражда желание на децата да участват, те са ангажирани и това обуславя по – нататъшното им учене.

Обучението по БЕЛ се осъществява по авторска програма „Граматика на фантазията“

„Граматика на фантазията“ от Джани Родари е в основата на идеята на Частно основно училище „Джани РоДари“. Успешно се провокират интелектуалните възможности на децата да развиват своите умения и фантазия, да творят.

Това е система за часовете по развитие на речта и подпомага адаптирането на творческото мислене към света, времето, в което всяко дете да остене дете, защото то е „неповторима индивидуалност и задачата на възпитателя се състои в това, да разкрие тази неповторимост и да му помогне да развие своите творчески възможности”.

Предполагат се разнообразни методи и средства, които стимулират въображението и водят детето неусетно към “радостта от творчеството”.

Според писателя “творчеството е синоним на оригиналния начин на мислене, способност постоянно да се счупят обичайните рамки на натрупания опит. Творческият ум е ум активен, любознателен, разкриващ проблемите там, където другите не ги виждат.

Всеки ден музикално обучение по метода „Шулверк“, създаден от Карл Орф с ръководител  – Елка Станчева.

КАКВО Е „ШУЛВЕРК”?

Ритъм, говор, музика, движение, съчетани в интересни игри за малки и големи, са ключовите думи, с които може да се характеризира „Шулверк” – един от най-разпространените начини за музикално-танцово възпитание и образование, широко прилаган в голяма част от страните на Европа, Азия, Америка и в Австралия.

Обучението е групово и всеки участва според възможностите си. Основните дейности включват говорни, ритмични, двигателни упражнения и импровизации, свирене на т.нар. ”Орф-Шулверк” инструменти, вокална работа.

Компютърно обучение

Ние не използваме компютри, защото сме различни и залагаме на обучение чрез игра и практическо усвояване на придобитите знания.

Обучение чрез компютър се провежда само според определените от МОН изисквания за съответния клас и нито час повече.

Компютърно обучение за класовете І-ІV се реализира под формата на СИП или като допълнителна дейност. Задължително компютърно обучение въвеждаме от V клас.

Школа по фехтовка

Учебен комплекс„Джани РоДари” поставя силен акцент върху спорта. Ние преодоляваме хиподинамията чрез активен спорт. Децата тук спортуват  не само в часа по физическо възпитание, а ежедневно в организираното като спортен час голямо междучасие с треньори по футбол, баскетбол, тенис на маса, катерене.

Школа по танци с ръководители от ансамбъл “Чинари”

Ансамбъл “Чинари” е създаден през 1993 г. от професионални изпълнители на български народни танци, музика и песни. Всеки член на ансамбъла има отлична професионална подготовка по музика и хореография. Изпълнителите на ансамбъл “Чинари” са талантливи и красиви млади хора, виртуозни изпълнители на традиционни български танци, песни и инструментални мелодии.

“Забавна лаборатория” (химия, физика и биология)
“Приятели на Изтока” (оригами, икебана и културни традиции)
“Керамика и пластика”, или как  да накараме глината да заговори
“Кукли, маски и костюми”, или как да изнесем представление
“Леголандия”, или какъв е градът през детските очи
“Пиано, солфеж и солово пеене”, или музикантът в мен
“Етикет”, или как да се държим в обществото
“Млад огнеборец”, или малкият герой
“Аз работя в градината”, или плодовете на моя труд
“Тайните на кухнята”, или здравословното хранене


Два пъти в месеца провеждаме организирани мероприятия с децата извън училището.
Приемът се извършва след събеседване с родителите при наличие на свободни места.
На учениците от подготвителен и първи клас предоставяме възможност за следобеден сън.
Работим през ваканциите.

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени