• гр. София, кв. Гео Милев, ул. Николай Коперник 48
 • 0884 422 400
 • info@groznotopatence.com

Това е първата интерактивна детска градина в сферата на предучилищната възпитателна учебна система.
Насоките, в които концентрираме нашите усилия, са: музикотерапия, сетивни, тактилни, сензорни игри, които изграждат развитието и овладяването на финната моторика, физическото и умственото развитие на децата.

Лицензирана частна детска градина Грозното Патенце, предоставя на вашите деца:

 • Месечно, дневно и почасово гледане на деца от 2 до 7 години, при представяне на всички медицински документи
 • Изучаване на Английски и немски език,
 • Квалифициран персонал с опит, който ще спомага за разширеното развитие на децата
 • Застраховка живот на всяко едно дете
 • Собствен двор
 • Собствена кино зала
 • Приложни и изящни изкуства за запознаване и развитие на техния мироглед
 • Разполагаме със следните специалисти:

  • логопед
  • психолог

 • Преподавател по брейк – танци
 • Треньор по плуване и тенис на корт
 • Преподавател по хип хоп танци и класически, модерен балет
 • Малка оранжерия, в която да отглеждат посадени от тях растения и да се научат да бъдат по-отговорни
 • Два пъти в месеца специалисти от консерваторията по музика ще запознават децата с различни видове инструменти
 • Релакс зала с проектор, която спомага на децата за техните сетивни, тактилни и сензорни възприятия , разширява техния мирогледи многопластовото им развитие
 • Собствена кухня майка, в която се приготвя на място ежедневно храната за децата
 • Всички помагала одобрени от М.О.Н.
 • Медицински кабинет с мед.сестра
 • Ежедневна занималня за ученици от 1-ви до 4-ти клас

Подхождаме различно към всеки наш малък ученик – поставяме го в различни ситуации, подготвяме го за някои основни учебни предмети, запознаваме го с изящните и приложните изкуства.

Децата имат възможността да изледват, да си взаимодеистват и сами да припознаят насоките, които представляват интерес за тях. Всичко това се случва под грижовния поглед на нашия екип от силно мотивирани педагози. Тяхна е отговорността да открият интересите и уменията на вашите деца, да ги насърчат чрез създаване и прилагане на индивидуална програма на обучение, съобразена с техните специфични потребности.

Децата са разпределени по възрастови и индивидуални показатели. Дневният режим включва занимания (интелектуални, интерактивни, двигателни дейности) по основните образователни направления, съобразени с Държавните образователни изисквавния:

 • Игрова култура
 • Конструктивно-технически и битови дейности
 • Български език и литература
 • Математика
 • Природен свят
 • Социален свят
 • Изобразително изкуство
 • Муэика
 • Физическа култура

В детската градина предлагаме за всички деца:

 • Художествено ателие
 • Медицински контрол
 • Музикална и двигателна култура
 • Култура на поведение в обществото
 • Ранно чуждоезиково обучение – английски език
 • Здравословно хранене
 • Диагностика на психическото и физическо развитие на всяко дете
 • Подготвителна група за училище за деца от 5 до 7 г.
 • Квалифицирани педагози
 • Развиване на творчески и художествени умения
 • Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 до 6 години

Свободно избираеми занимания, които не влизат в таксата:

 • Организиране и празнуване на детски тържества и рождени дни
 • Плуване
 • Тенис на корт
 • Ски, зелено училище, детски лагери
 • Специализирани консултации и работа с психолог и логопед
 • Карате
 • Танцова школа – Hip-Hop, MTV танци, break, модерен и класически балет
 • Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец
 • Копие от Акт за раждане на детето
 • Попълнена Анкетна карта – по образец
 • Попълнени Декларации – по образец
 • Медицински документи – издадени от Личния лекар, както следва:
  – Здравна карта на детето с нанесени имунизации;
  – Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване;
  – Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок, преди постъпване;
  – Медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето е здраво и не е контактно със заразно болни издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване

Такса за целодневна посещаемост: 650.00 лв
Такса за полудневна посещаемост: 395,00 лв.

07.30 - 08.30 ч.

Прием. Сутришна гимнастика

08.30 - 09.00 ч.

Сутришна закуска

09.00 - 10.30 ч.

Планирани ситуации

10.30 - 10.45 ч.

Плод

10.45 - 12.00 ч.

Игри и други дейности

12.00 - 12.45 ч.

Обяд

12.45 - 15.15 ч.

Подготовка за сън. Следобеден сън

15.15 - 15.30 ч.

Подвижни игри

15.30 - 15.50 ч.

Следобедна закуска

15.50 - 16.45 ч.

Планирани ситуации

16.45 - 17.45 ч.

Други дейности, занимания по интереси, угри ( извън ДОЙ )

17.45 - 18.30 ч.

Занимания по избор. Изпращане на децата
Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени