Контактна информация

гр.София 1309, ул. Цар Симеон 280 +359 882 256 986 moddie.sofia@gmail.com www.dinoacademy.bg

Алтернативен образователен център с изкуство и спорт

Мисията ни е да бъдем партньори в процеса израстване на всеки, който разбира ценността на ученето, творчеството и здравето.

Дейността ни включва: диагностики и определяне на равнището на знания на всеки курсист, изготвяне на индивидуална програма или включване в курс по учебен предмет, клиентоориентиран подход в процеса на обучение, консултации във връзка със способностите или затрудненията на нашите ученици.

В академия ДИНО учениците могат да преминат през обучения:

Математика 1 - 7 клас

Английски, японски и руски език

Изкуството да се изразяваш

Kурсове по JUMP Math 1 - 7 клас

Грамотност

Поглед към света на различните

Науки

Ателиета по изкуство

В АКАДЕМИЯ ДИНО учениците могат да получат своята гъвкава програма – абонамент, за да превъзмогнат притесненията и трудностите в клас и по време на изпити, формиране на умения за справяне с житейски ситуации чрез прилагане на знанията по учебните предмети.
Работата в група е насочена към изработване на умения у всеки един за свързване с околните, толерантност, взаимна подкрепа и емпатия.

Индивидуалните уроци дават възможност за задълбочено концептуално учене и практика по съответния предмет.

Екипът на АКАДЕМИЯ ДИНО е насочен в усилията си към цялостно изграждане на талантливи и проспериращи личности, каквито всички деца имат потенциала да станат.

Tags:

©2021 Shkola BG Всички права запазени

или

ВХОД

или Регистрация

Забравихте си парола?

или

Create Account