Kak uchenika da zapomnq po lesno

Известно на всеки е, че основна трудност при ученето е забравянето. Предлагаме някои изпитани съвети не само за амбициозни родители, но и за всеки, който се занимава с умствен труд.

И така – какво прочетохте току що?

Феноменът на забравянето е известен на всеки. Езикови познания, спомени, математически уравнения и химични формули “избледняват” с времето, изместват се от друга информация. За да можем да дадем съвети за по-добро запомняне, ще разгледаме първо факторите, които му влияят.

Ограниченият капацитет на нашия “биологичен компютър” (главния мозък).

На първо място трябва да се вземат предвид процесите и капацитетните данни на човешката памет. Известен е следният афоризъм: „Всеки човек знае, че в пълен догоре леген може да се долее вода само толкова, колкото в същото време изтече… Единствената разлика в сравнение със „склада” за кратковременно съхранение у човека е тази, че там в повечето случаи не се налива вода…” Така, че не насилвайте детето да учи и не му се сърдете, когато забрави нещо.

Различията в учебното съдържание

Вие сами можете да установите колко време помните правила и закономерности, стихотворения, изказвания на колеги в службата и чужди думи. Размерът на забравянето се определя от вида на учебното съдържание:

  • лесно или трудно;
  • известно или неизвестно;
  • разчленено или неразчленено;
  • осмислено или безсмислено.

Забравянето протича по-бързо, колкото по-малко логически е направено разчленяването (структурирането) и колкото по-безсмислено е учебното съдържание.

Учебният метод

На всеки, който е ходил на училище, е ясно, че учебните методи влияят различно върху резултата от учебния процес. Безсмисленото зубрене и скучното повтаряне са противоположни на осмислянето, активизиращо ученето.

Мотивацията за ученето

Значително влияние при запомнянето оказва мотивацията. Предметно насочената мотивация допринася за едно по-продължително запомняне. Скучното и немотивирано учене улеснява забравянето.

Времето за учене и определянето на почивките

Разпределянето на учебното съдържание на различни периоди за учене (с няколко дни напред) води до пестене на време при възприемането на информацията и допринася за по-продължителното й запомняне.

  • Стремете се да поддържате равновесие между умора и почивка.
  • Почивките са продуктивни (около 2% от времето за учене използвайте за почивки).
  • Видът и броят на сетивните органи, които участват в учебния процес, имат голямо значение. В зависимост от навика и опита някои хора учат по-лесно “зрително”, други – “слухово”. По принцип в учебния процес трябва да участват възможно повече сетивни органи. И така, четете на глас и обогатявайте учебното съдържание и “зрително”.

Моментното душевно състояние

(яд, грижи, желания) също влияе върху учебния процес. Емоциите възпрепятстват приемането и обработването на информацията. Те отнемат от времето за запомняне и от капацитета за съхраняване. Затова осигурете нужния комфорт на учебната среда у дома за своя ученик, като създадете атмосфера на спокойствие, радост и концентриране около позитивните страни на живота.

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени