• Обл. Варна, общ. Аврен, к.к. Камчия
 • 0895 546 569 | 0892 241 159
 • gagarin.kamchiya@gmail.com

ЧСУ ``ЮРИЙ ГАГАРИН`` в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“

УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО

На 15 септември 2014 година в Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия“ отвори врати Частно средно училище „Юрий Гагарин“, лицензирано от Министерството на образованието и науката на България.

Със заповед № РД14-8/1.03.2017 на министъра на образованието и науката на България, училището е пререгистрирано, съобразно измененията в Закона за предучилищното и училищното образование с Удостоверение № 1/13.03.2017 г.

През април 2017 г. ЧСУ „Юрий Гагарин“ в СОК „Камчия“ получи и руска държавна акредитация за началното ниво на общообразователната си дейност.
Тук може да се полага Единен държавен изпит (ЕГЭ) по руските образователни стандарти от зрелостници от всички националности.
Училището е разположено в среда, съчетаваща най-съвременните постижения на строителството и архитектурата с чистата природа.

Училището е разположено в уникална среда, съчетаваща най-съвременните постижения на архитектурата с чистата природна среда.
Учебно-възпитателният център „Юрий Гагарин“, „Черноморски“ и „Радуга“, в сградите на които се провежда образователният процес, са изградени и оборудвани в духа на съвременните екологични, ергономични и естетически изисквания.

Разполага с:

 • модерни учебни кабинети, оборудвани с интерактивни дъски, система „Шепот“, мултимедийни устройства и интернет,
 • лаборатории,
 • лекционни зали,
 • многофункционални зали,
 • библиотека,
 • изложбени зали,
 • пресцентър, звукозаписно студио, учебно радио и тв студио,
 • Славянски център,
 • Авиокосмически център с цифров планетариум, площадка за астрономически наблюдения,
 • хореографска зала,
 • физкултурен салон, спортни игрища,
 • училищни бюфети, ресторант

Предлага се целодневно обучение, включващо провеждане на часове от учебния план (ЗП, ЗИП, СИП) и часове за полуинтернатна група: самоподготовка, занимания по интереси, отдих и спорт.

Дневен режим:
07,30 – 08,00 – Пристигане в СОК „Камчия“ с организиран транспорт;
08,00 – 08,30 – Гимнастика и закуска;
08.30 – 12,30 – Учебни занятия;
12,30 – 13,20 – Обяд;
13,20 – 17,00 – Учебни занятия, самоподготовка, занятия по интереси, отдих и спорт;
14,50 – 15,10 – Следобедна закуска;
17,00 – Край на учебния ден и отпътуване с организиран транспорт;

Екип от специалисти педагози предлага мотивиращо и иновативно обучение по всички учебни предмети.

На учениците се предлага участие по избор в извънкласни дейности и спорт:

 • Журналистика
 • Музика и приказки
 • Астрономия
 • Школи по математика
 • Школа по информационни технологии
 • Театрална лаборатория
 • Школа по изобразително изкуство
 • Плуване
 • Мини футбол и футбол
 • Айкидо
 • Тенис на корт
 • Гимнастика
 • Танци
 • Сръчни ръце

За учениците, които живеят във Варна и в околните населени места е осигурен ежедневен транспорт – отиване и връщане. За останалите – по договаряне на друга транспортна схема.

За учениците, които живеят във Варна, в с. Приселци и с. Близнаци е осигурен ежедневен транспорт – отиване и връщане. За останалите – по договаряне на друга транспортна схема.

Училището осигурява денонощно медицинско обслужване и охрана, в т.ч. видеонаблюдение.

За учениците, настанени в хотелската база (пансион), се грижат възпитатели. Те организират пребиваването им и провеждат допълнителни извънкласни форми.

За учебната 2017/2018 се извършва прием във всички класове от I до XI клас. Заявления за желание за постъпване в ЧСУ "Юрий Гагарин" се подават през цялата година.
При желание от страна на бъдещите ученици и техните родители да посетят училището и да се срещнат с преподаватели, могат да го направят всеки работен ден от 9.00 до 15.00 ч., включително и през ваканциите.

Записването за учебната 2017/2018 година ще се извършва:

І – IV клас – след 1.06.2017
V – VІІI клас – след 15.06.2017
IX – ХІ клас – след 30.06.2017

За гимназиалния курс Училището предлага профилирано обучение в две направления:

– І профилиращ предмет – руски език, II профилиращ предмет – английски език
– І профилиращ предмет – английски език, II профилиращ предмет – информационни технологии

За допълнителна информация по приема:
Пенка Стоева – и. д. директор, тел.: +359 892 241159
Елена Механджийска – зам.-директор, тел.: +359 894 479 071
Илко Славов – управител на УВЦ, тел.: +359 892 241140,
e-mail: gagarin.kamchia@gmail.com
www.sok-kamchia.com

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени