Адрес гр. Русе, Бул. Липник № 78, ет. 4
Телефони 0887 248 613
Email iraeva@yahoo.com
www.johnatanasov-ruse.com

ЧПГ ДЖОН АТАНАСОВ РУСЕ Ви очаква с нови и атрактивни професии и специалности, даващи гаранция за вашето бъдеще.

Обучението е адаптирано към съвременните национални образователни изисквания и съчетава най-доброто от българските и европейските стандарти. Училището предлага два профила на обучение – икономически и природо-математически.

[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“650×340″ limit=“2″ effect=“random“]

Учебният план и програмите отговарят на законовите изисквания в образователния ресор.

ЧПГ ДЖОН АТАНАСОВ дава възможност на младите хора да получат качествено образование достойно за предизвикателствата на новото време. Преподавателският екип е от доказани професионалисти, подбрани от елитни средни и висши учебни заведения. За здравето и сигурността на учениците се грижат медицинско лице и охрана.
[spoiler title=“СПЕЦИАЛНОСТИ“ open=“1″ style=“2″]

През учебната 2012/2013 год.   ЧПГ ,,ДЖОН АТАНАСОВ’’ РУСЕ предлага следните специалности:

Икономически

 • Митническа и данъчна администрация
 • Банково дело
 • Застрхователно и осигурително дело
 • Организация на туризма и свободното време (по професия организация на туристическа и агентска дейност)

Природо-математически

 • Математика
 • Информатика
 • Биология

Балообразуващи предмети са математика и български език.

Необходими документи:


Молба /по образец на гимназията/
Удостоверение или свидетелсто са завършен клас.

[/spoiler]
[spoiler title=“Обучение“ open=“0″ style=“2″]

 • ПРОФИЛИ – икономически, природоматематически;
 • ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – дневна, самостоятелна, индивидуална и задочна;
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС – обучението е реализирано на една смяна.Започва в 8.00 и завършва в 14.30 часа. Ползва се голямо междучасие – 25 мин., и малки по 10 мин.. Еднократно през всеки срок се организират родителски срещи. При желание и потребност, срещи с родители се осъществяват всеки ден с родители;
 • УЧЕБНИ ПРОГРАМИ – сайта на МОМН.

[/spoiler]
[spoiler title=“Училищен живот“ open=“0″ style=“2″]
Всеки ученик може да намери своето място за изява в ЧПГ „Джон Атанасов“.

Поощряват се и индивидуалните таланти, организират се посещения на театри, музеи, екскурзии, участие в олимпиади и конкурси.

ЧПГ „Джон Атанасов“ организира съвместно ШК „Пристис“ – Русе школи по шахмат. Всяка индивидуална изява на учениците намира съдействие от страна на частното училище.[/spoiler]


Вижте по-голяма карта

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени