Частно основно училище - Св. Климент Охродски
 • София, ул. Лъчезар Станчев № 11
 • 0888 868 575 | 0897 510 519
 • school@saintkliment.com

Най-важната ни цел е да накараме нашите ученици да вярват в себе си и способностите си и да ги насърчим да проявяват любопитство и въображение.

ЧОУ “Свети Климент Охридски” отваря врати през 1999 година. Училището е одобрено и лицензирано от МОН – РД 1441 – 12.05.1999 г. Основател на училището е г-жа Сийка Логофетова.

Началото е поставено още през 1990 година с програма за ранно чуждоезиково обучение в детски градини и училища на територията на София.

Повече от 20 години ЧОУ “Свети Климент Охридски” успешно отстоява своето място в българската образователна система. Интересът към училището расте с всяка изминала година. Това е добра атестация за работата на преподавателския екип.

Училището е с интензивно изучаване на английски език и математика. От V-ти клас се изучава втори чужд език (немски, испански и руски).

Учениците ни ежегодно се представят успешно на Cambridge ESOL Examinations и до 7-ми клас покриват 6 нива от Европейската езикова рамка – Young Learners, А1, А2, В1, В2.

Индивидуалната подготовка в паралелки до 14 ученици и допълнителните часове по математика, информатика и български език позволяват по-добро усвояване на учебния материал и успешна реализация на учениците ни.

Целите, които си поставяме

 • Спокойствие и сигурност за децата
 • Високо образователно равнище
 • Модерно обучение и мислене с европейско по дух възпитание
 • Поддържане на европейски стандарти в обучението по английски език
 • Приоритетно обучение по математика
 • Развитие на комуникативните умения и способности; непрекъснато усъвършенстване на преподавателския екип
 • Участие в международни проекти
 • Откриване и развитие на индивидуалните способности на децата
 • Изграждане на добра двигателна култура чрез богат избор от спортни дисциплини

Местоположение

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени