Частна Детска Градина в квартал Гоце Делчев
 • София, кв. Гоце Делчев, ул. Ген. Кирил Ботев 26Е
 • 0889 518 239 | 0885 894 154
 • roza_nik@abv.bg

СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

Знаем, че е трудно да поверите детето си на непознати хора, защото ние също сме родители. Трудно е, защото за всеки от нас е важно най-скъпото му същество да бъде на сигурно място, място, където ще го обичат и ще се грижат за него с нежност и внимание.

Направете тази стъпка. Доверете ни се!

 • Искрена любов към децата и хуманизация на възпитателния процес
 • Децата да придобият необходимите за възрастта им знания и умения и да бъдат готови за следващия етап в своето развитие.
 • Формиране на общочовешки ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.
 • Стремеж да се формира самостоятелност, чувствителност, отзивчивост към средата, творчество.
 • Обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.
 • Адаптиране на дейността на детската градина към изграждане на гражданско общество у нас, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.

Детската градина – място уютно, спокойно и сигурно, в което децата да бъдат обгрижвани, възпитавани и обучавани с много обич, топлина и разбиране.

Създаване на среда, близка до семейната, с индивидуален подход към всяко дете, спрямо неговите личностни особености, характер и качества.

 • Демократизация и хуманизация – поставяне личността на детето в центъра на педагогическата работа, с особено внимание и грижа за неговото развитие и оформяне като личност
 • Иновационна стратегия – използване на нови и модерни техники и технологии в процеса на възпитание и обучение
 • Показване на практическата приложимост на изучаваното и поставяне на детето в активна позиция по отношение на знанията
 • Акцентиране върху способността за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване
 • Утвърждаване облика на детската градина и чувството за принадлежност към нея на всеки възпитаник
 • Защита личното достойнство на децата в синхрон с процесите на демократизация в обществото
 • Обогатяване на материалната база

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени