Частна Детска Градина - София, кв. Лозенец
  • гр.София, ж.к. Лозенец, ул. Момин Кладенец №1
  • 0888 404 151 | 0888 506 270 | 0882 008 706
  • k_robin@abv.bg
  • ПРИЕМ:

Приемът в ЧДГ Кристофър Робин е целогодишен до запълване на групите.

Необходими документи:

– Здравна карта с налични имунизации за постъпване в детско заведение
– Информационна карта за детето.

  • ТАКСА:

В месечната такса са включени обучения и занимания по основните образователни направления за съответната възрастова група, чужд език, арт занимания.

Предлагаме Ви адаптирана такса за полудневен престой, както и специални условия при авансово 6-месечно и целогодишно заплащане.

Преференциални условия за 2-ро и 3-то дете от едно семейство.

[vc_social_links size=“24px“ style=“outlined_square“ facebook=“https://www.facebook.com/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%8A%D1%80-%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD-Christopher-Robin-Kindergarten-1447329302186259/“ color=“brand“]
Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени