Адрес Виж всички адреси
Телефони +359 2 920 20 96
Emailinfo@svetlina.net
МАПК4 www.svetlina.net

[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“650×400″ limit=“6″ effect=“random“]

[spoiler title=“РАЗЛИЧНОТО УЧИЛИЩЕ“ open=“1″ style=“2″]

[note color=“#ff9300″]

Училище, в което:

Обучението е забавление! Храната е здраве! Играта е на почит!
Спортът е живот! Изкуството е ежедневие! Учителят е приятел! Родителят е ученик! Детето е партньор и на двамата!

 • Различното училище, в което децата НЕ учат над учебниците от сутрин до вечер !
 • Различното училище, в което децата учат радвайки се на детството,развивайки не само интелектуален капацитет, но и социална ангажираност и емоционален комфорт !
 • Различното училище, в което правилата и ценностите са на почит!
 • Различното училище,в което за учителите е важно децата не само да са научили уроците си,но и да си тръгват свободни от напрежение !
 • Различното училище, в което децата се обучават да развиват силните си страни и да бъдат успешни не само с учението !
 • При нас децата са обичани, щастливи, здрави, образовани, толерантни, самостоятелни !
 • Родителите са спокойни, удовлетворени, професонално реализирали се, горди със своите деца.[/note][/spoiler]

[spoiler title=“ДЕТСКИ ПАНСИОН“ open=“1″ style=“2″]

[note color=“#ff9300″]

 • когато родителите пътуват много
 • когато са в чести командировки
 • когато съботно-неделните дни за вас са работни,а не почивни
 • когато вкъщи имате бебе и имате нужда от разтоварване
 • когато просто искате „Вечер за двама” или „Уикенд за двама”

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ услугата ДЕТСКИ ПАНСИОН


ПЪЛЕН /за цял месец/: за ясла – 480 евро , за детска градина – 420 евро

СЪБОТНО-НЕДЕЛЕН: дневен /8-18 ч/ – 25 евро, нощен /18-8 ч/ – 35 евро

ПОЧАСОВО: по 3 евро на час[/note][/spoiler]
[spoiler title=“ЗАЩО НИЕ?“ open=“0″ style=“2″]

С какво се отличаваме от другите!

 • работно време през цялата година (без ваканции)
 • допълнителни опции в работно време: до по-късни вечерни часове и др.
 • система за възпитание на храненето и етикеция при храненето (рационално и разделно хранене, вегетарианство, хранене при алергични деца, хранене на деца с хронични заболявания)
 • паралелно обучение на два езика от сутрин до вечер още от яслена възраст
 • екип с преподаватели американци (nativespeakers)
 • треньори от Национална спортна академия
 • учители по изкуства от Национална художествена академия,Национална музикална академия,Театрална академия
 • учители – автори на учебници, програми и публикации
 • детски психолог, логопед и медицинска сестра
 • програма за финансово възпитание по Робърт Кийосаки, формиране на финансова култура
 • здравна профилактика и програма “Промоция на здравето”
 • програма за възпитаване на емоционална интелигентност по Голман
 • програма „Бебе Айнщайн” за деца от 6 месечна възраст
 • програма „Предприемачество” на Джуниър Ачийвмънт
 • програма „Философия за деца”
 • програма „Добродетели” на американската фондация „Обичай това дете”
 • обучение по различни видове спорт от най-ранна детска възраст (авторска програма)
 • ежеседмични дейности извън детското заведение /училището/: театър, екскурзии, музеи и др.
 • контакти с други детски заведения и училища, спорни клубове в България и в чужбина
 • интегриране на деца с различни образователни потребности
 • система за работа с родителите: УЧИЛИЩЕ за родители
 • „Електронно училище”: отчет пред родителите за обучението, снимки от ежедневието на децата
 • периодични „Открити уроци”, „Ден на отворените врати”
 • авторска лятна програма: седмица на салатата, седмица на костюма и т.н.
 • занимания през лятото за по – големите братчета и сестричета на нашите деца
 • грижа за болно дете в дома му, когато то не бива да посещава детското заведение
 • благотворителна дейсност: заедно с фондация „Европа за всичи деца”, фондация „За нашите деца” и
  Ротари клуб интернешънъл, София

[/spoiler]
[spoiler title=“ПРОЕКТИ“ open=“0″ style=“2″]
ФОНДАЦИЯ „ЕВРОПА ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА „

Създаването на фондацията е инициирано през 2002 год. от група родители и учители,управители на частни фирми,издатели и чужди граждани,всички вълнуващи се за бъдещето на децата в България,техния живот и особено тяхното образование и развитие в новите условия на пазарна икономика.
Тя цели да съдейства за приобщаване на българските деца,техните родители и учители към общоевропейските ценности и стандарти за отглеждане,образование и възпитание.Обмен на постиженията в образованието,спорта,културата и всички отрасли на икономиката,касаещи дейности и продукти за деца.Формиране на ценностна система, основана на толерантност,признаване на различията,запазване на екологична околна среда и национална едентичност в мултикултурното разнообразие на Европа.
В първите години тази гражданска общност работи в твърде малък кръг – в помощ на реализиране целите и дейността на родителското настоятелство на Детски образователен комплекс „Светлина”,състоящ се от детска ясла,детска градина и училище „Светлина”:подобряване на материалната база ,осигуряване на транспорт,финансово подпомагане на летните лагери и др..В последствие се задълбочава и активизира участието на родителите в социалния и образователен живот на децата им: водене на уроци от родители,тесни специалисти в дадена област, организиране на спортни състезания с участието на родители, заедно организиране на почивните дни,организиране на безплатно УЧИЛИЩЕ за родители и др.
В следващите години родителите и училищното ръководство разширяват дейността си в посока подпомагане на деца от домове за деца без родителска грижа и обмен с държавни училища и детски градини,както и мероприятия на Столична община.За това свидетелстват редица дарителски актове:
– 2001 год. за район „Възраждане” и район „Люлин”/ за деца от ромски произход /
– 2002 год. за 30 СОУ и др.
– 2003 год. за ОДЗ №41, за район „Връбница”,за провежданото от Столична община „Седмица на столичното образование” и др.
– 2007 за Дом за медико-социални грижи за деца „Св.София” и ОДЗ №49 и др.
През годините родители и учители натрупват опит и активизират все повече хора и фирми за целите на образованието и подобряване живота на нуждаещи се деца.Започва участието в „Българската Коледа”, организирана от президента на НРБългария.Средства са преведени през декември 2005,2006 и 2007 година. Присъединихме се и към призива на БТВ за „Великолепната шесторка”.
От 2006 година фондацията започна участие в проекти по програми на ЕС.
През 2008 год. тя координира усилията на родители,учители и общественици от три столични училища по ОП на ЕСФ.,проект №73.Привлечени са преподаватели от СУ „Кл.Охридски „ и НБУ, както и студенти от НСА.
Съвместно с Ротари клуб – София се събират средства за назначаване на психолози,терапевти,социални работници,рехабилитатори и логопеди за няколко столични домове за деца без родителска грижа.Това се реализира през 2009 година. Паралелно с това се събират дрехи, играчки, музикални и видеодискове, книги за дом „Иван Рилски” в София.
Направени са първите крачки за организиране на съвместната дейности на ДОК „Светлина” и фондация „За нашите деца” в подкрепа на деинституционализиране на домовете, за връщане на децата от тях в семейства с истинска грижа и топлота. Планирани са общи празници,но и делници,
Предстоящите задачи са обръщане поглед към децата от провинцията, от селските райони и от домовете за деца там. След наше проучване установихме, че има какво да се работи с тях, не само като материална помощ, но и като обмен на възпитателни и образователни похвати, съвместно участие в програми ,приобщаване на софийските деца към природното, историческо и културно наследство на малките кътчета от страната ни.
Покана към всички българи, които милеят за страната ни и за децата ни, защото децата ни – те са България:
Отворени сме към предложения, инициативи, съвместни дела и проекти, материални и духовни средства, контакти в България и извън нея.
За контакти с нас: Веселина Радкова

Проект “Нашата малка сплотена училищна общност”
2008 – 2009 год.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейският социален фонд и от държавния бюджет на Република България.[/spoiler]


Вижте по-голяма карта

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени