Адрес Добрич, ул. „Отец Паисий“ №20
Телефони 0899 969 001 | 0898 599 735
Email office@chutood.com
МАПК4 www.chutood.com

[nivo_slider source=“post“ link=“image“ size=“650×450″ limit=“7″ effect=“random“ speed=“600″ delay=“3000″]

„ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ ПО ТУРИЗЪМ“ ООД – ГРАД ДОБРИЧ

е създадено през 1997 година с решение на Добричкия окръжен съд. Частното училище организира обучение за възрастни и извършва и друга образователна дейност, предвидена в Закона за професионално обучение и образование. Програмите са съобразени с ДОИ за придобивана на квалификация по двадесет професии, одобрени от МОН. В него са се  обучили и придобили начална и допълнителна квалификация над 2000 безработни и заети лица, регистрирани в Бюрата по труда.

Сред основните задачи пред „Частно Училище по туризъм” ООД е насочана към задоволяване пазара на труда със знаещи и можещи специалисти, готови за реализация в едни от най-традиционните и перспективни сектори на икономиката. Сред приоритетите в образователния процес са компютърно и чуждоезиково обучение, квалифициране и преквалифициране в професии – готвачи, сервитьори, бармани, администратори, камериери, озеленители, пътни строители, строители и помощник строители, фризьори и козметици и мн.други; ключови компетентности и мотивационно обучение.

 

[spoiler title=“ КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ“ open=“1″ style=“2″]

Ключови компетентности – извършваме обучение по следните ключови компетентности и разработени програми за обучение, съгласно Указания за разработване на учебни програми за обучения по ключови компетентности на представители на целевата група по приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта:

Ключова компетентност: Наименование на обучението:
Брой часове за обучение:
1 Общуване на чужди езици Немски език
300
2 Общуване на чужди езици Английски език
300
3 Общуване на чужди езици Руски език
300
4 Общуване на чужди езици Испански език
300
5 Общуване на чужди езици Италиански език
300
6 Общуване на чужди езици Френски език
300
7 Дигитална компетентност Обучение по дигитална компетентност
45

 

[/spoiler]

[spoiler title=“ СПЕЦИАЛНОСТИ“ open=“0″ style=“2″]

1. Хлебар-сладкар, код 541030
1.1 Специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“, код 5410301
1.2 Специалност „Производство на сладкарски изделия“, код 5410302

2. Готвач, код 811070
2.1 Специалност „Производство на кулинарни изделя и напитки“, код8110701

3. Сервитьор-барман, код 811080
3.1 Специалност „Обслужване в заведения за обществено хранене“, код 8110801

4. Камериер, код 811030
4.1 Специалност „Хотелиерство“, код 8110301

5. Администратор в хотел, код 811020
5.1 Специалност „Организация на обслужването в хотел“, код 8110201

6. Фризьор, код 815010
6.1 Специалност „Фризьорство“, код 8150101

7. Козметик, код 815020
7.1 Специалност „Козметика“, код 8150201

8. Работник в озеленяването 622030
8.1 Специалност „Озеленяване и цветарство“, код 6220301

9. Пътен строител, код 582060
9.1 Специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“, код 5820601

 

10. Оператор на компютър, код 482030
10.1 Специалност „Текстообработване“, код 4820301

11. Шивач, код 542110
11.1 Специалност „Шивачество“, код 5421101

12. Оператор в дървообработването, код 543020
12.1 Специалност „Производство на мебели“, код 5430201
12.2 Специалност „Производство на тапицирани изделия“, код 5430203

13. Техник-животновъд, код 621040
13.1 Специалност „Пчеларство и бубарство“, код 6210406

14. Фермер, код621060
14.1 Специалност „Земеделец“, код 6210601

15. Работник в горското стопанство, код 623060
15.1 Специалност „Лесокултурни дейности“, код 6230601
15.2 Специалност „Дърводобив“, код 6230602

16. Строител, код 582030
16.1 Специалност „Помощник в строителството“, код 5820301
16.2 Специалност „Кофражи“, код 5820302
16.3 Специалност „Армировка и бетон“, код 5820303
16.4 Специалност „Зидария“, код 5820304
16.5 Специалност „Мазилки и шпакловки“, код 5820305

17. Електромонтьор, код 522020
17.1 Специалност „Електродомакинска техника“, код 5220211

18. Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, код 522040
18.1 Специалност „Хладилна техника“, код 5220405
18.2 Специалност „Климатична и вентилационна техника“, код 5220407

19. Икономист-мениджър, код 345010
19.1 Специалност „Икономика и мениджмънт“, код 3450104

[/spoiler]

 View Larger Map

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени