• София, ул. „Арх. Петко Момчилов“ № 4
 • 02 929 39 41 | 0888 948 406
 • evrostar@msn.com

Училището е продължител на традициите и наследник на дългогодишния опит на „Школа ИВАНОВИ“

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Интензивно още от І клас се учат едновременно английски и немски език. „Евростар” за сега е единственото училище където до 7 клас учениците получават такава подготовка по немски и английски, която биха получили след едногодишно обучение в подготвителен клас на английската и немската гимназия.
Всяка година обучението завършва с външно замерване, осъществено от комисии на Британски съвет и Гьоте институт с придобиване на съответните степени от Европейската езикова рамка. На практика всички ученици, които са започнали обучението си в „Евростар”от 5 клас, до края на 7 клас успешно полагат изпит за ниво В1 съгласно официалната Европейската езикова рамка пред комисии на Британски съвет и Гьоте институт.

Учениците , които не успеят да се класират в ограничената бройка от 15 ученици в 8 клас на Евростар, се насочват към френската или испанската гимназия. Интензивното едновременно изучаване на английски и немски език е не само изпреварващо интелектуално развитие за децата, но и сериозна икономия на средства. Ако трябва да получат тези сертификати с обучение в курсове или чрез частни уроци средствата са около четири пъти по-големи спрямо тези, които се влагат в „Евростар”.

В подготвителния 8 клас на „Евростар” продължава интензивната едновременна подготовка по английски и немски език подсилена с преподаване на „разказвателните” общообразователни предмети като история, география , химия едновременно на немски и английски език. В 9 клас се включва и руски език.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Формиране на умение за създаване на интерпретативен текст.
Равнище, осигуряващо успешно кандидатстване в средни и висши училища и успешно полагане на матура.
Откриване и развиване на литературни таланти.

МАТЕМАТИКА

Подготовка, осигуряваща успешно кандидатстване в средни и висши училища и успешно полагане на матура.
Подготовка, осигуряваща успешно участие в математически състезания и олимпиади.
Специално внимание се отделя на интуитивната математика

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

Придобиване на базисни умения за за работа в различни операционни среди, текстови редактори, бази данни, електронни таблици, Интернет и т.н. Провеждане на часове по общообразователните предмети и езиковата подготовка в среда на приложни програми, игрови стимулатори и решаване на казуси с помощта на компютър.

КУБОВ ПО ИНТЕРЕСИ

Вокална група, приложни изкуства; театър; журналистика; дебати и др.
 • От 8 до 12 ученици, обучавани в една група.
 • Различен състав на групите по различните предмети, формирани според нивото на знания и умения учениците.
 • Изнесено обучение в чужбина.
 • Изнесено обучение в неучилищна обстановка в страната.
 • Осигурен транспорт и топла храна.

СЕРТИФИКАТИ

Удостоверение за завършен клас;
Удостоверение за завършена начална степен на основно образование;
Свидетелство за основно образование;
Диплома за средно образование;
+ АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Интензивно още от І клас се учат едновременно английски и немски език. „Евростар” за сега е единственото училище където до 7 клас учениците получават такава подготовка по немски и английски, която биха получили след едногодишно обучение в подготвителен клас на английската и немската гимназия.
Всяка година обучението завършва с външно замерване, осъществено от комисии на Британски съвет и Гьоте институт с придобиване на съответните степени от Европейската езикова рамка. На практика всички ученици, които са започнали обучението си в „Евростар”от 5 клас, до края на 7 клас успешно полагат изпит за ниво В1 съгласно официалната Европейската езикова рамка пред комисии на Британски съвет и Гьоте институт.

Учениците , които не успеят да се класират в ограничената бройка от 15 ученици в 8 клас на Евростар, се насочват към френската или испанската гимназия. Интензивното едновременно изучаване на английски и немски език е не само изпреварващо интелектуално развитие за децата, но и сериозна икономия на средства. Ако трябва да получат тези сертификати с обучение в курсове или чрез частни уроци средствата са около четири пъти по-големи спрямо тези, които се влагат в „Евростар”.

В подготвителния 8 клас на „Евростар” продължава интензивната едновременна подготовка по английски и немски език подсилена с преподаване на „разказвателните” общообразователни предмети като история, география , химия едновременно на немски и английски език. В 9 клас се включва и руски език.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Формиране на умение за създаване на интерпретативен текст.
Равнище, осигуряващо успешно кандидатстване в средни и висши училища и успешно полагане на матура.
Откриване и развиване на литературни таланти.

МАТЕМАТИКА

Подготовка, осигуряваща успешно кандидатстване в средни и висши училища и успешно полагане на матура.
Подготовка, осигуряваща успешно участие в математически състезания и олимпиади.
Специално внимание се отделя на интуитивната математика

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

Придобиване на базисни умения за за работа в различни операционни среди, текстови редактори, бази данни, електронни таблици, Интернет и т.н. Провеждане на часове по общообразователните предмети и езиковата подготовка в среда на приложни програми, игрови стимулатори и решаване на казуси с помощта на компютър.

КУБОВ ПО ИНТЕРЕСИ

Вокална група, приложни изкуства; театър; журналистика; дебати и др.
+ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
 • От 8 до 12 ученици, обучавани в една група.
 • Различен състав на групите по различните предмети, формирани според нивото на знания и умения учениците.
 • Изнесено обучение в чужбина.
 • Изнесено обучение в неучилищна обстановка в страната.
 • Осигурен транспорт и топла храна.

СЕРТИФИКАТИ

Удостоверение за завършен клас;
Удостоверение за завършена начална степен на основно образование;
Свидетелство за основно образование;
Диплома за средно образование;

Къде да ни откриете

Социални мрежи

[vc_social_links size=“24px“ align=“center“ style=“outlined_square“ facebook=“https://www.facebook.com/%D0%A7%D0%A1%D0%9E%D0%A3-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-239480946109107/?ref=hl“ youtube=“https://www.youtube.com/channel/UCd_QKvxEG4KsHEtmzavboPA/feed“ color=“brand“]
Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени