Адрес София, кв. Горна баня, ул. “Вечерница” №21
Телефони тел. 02 957 86 82
Email mm_school@abv.bg
МАПК4 www.montessori-bg.org

ЧОУ “Д-р Мария Монтесори” е създадено през 1997 година.

Училището е създадено от едноименната фондация и има за цел да развива в практически, методически и научен план идеите на патрона си, свързани преди всичко с уважението на детската личност и необходимостта тази личност да се развива свободно, следвайки своите потребности и стремежи.

Училището се намира в екологично чист район в обособена част от административната сграда на Националния учебен комплекс по култура – ул. “Вечерница” 21, Горна баня.

chou_montesori

Използва богатата материална база на комплекса:

модерно оборудвани класни стаи; кабинети за чуждоезиково обучение; компютърен кабинет, специализирани кабинети по различните видове изкуства; специализирани кабинети по химия, физика и биология; модерни закрити зали за физкултура и спорт /аеробика, тенис на маса, източни бойни изкуства, футбол, баскетбол, фитнес зала, закрит плувен басейн /; отлично оборудван открит спортен комплекс с тенис корт, игрища за баскетбол, волейбол, футбол; балетна зала, зала за народни танци, аудиовизуално студио;самостоятелна кухня и столова;собствен транспорт; охрана; задължителна застраховка; стоматологичен кабинет; лекарски кабинет.

ОБУЧЕНИЕТО

Акценти във възпитателната работа с учениците са: индивидуален подход и уважение към личността на ученика; възпитаване на добра култура на поведение; здравословно хранене; превенция на зависимостите; възпитаване на навици за самостоятелна работа; развитие на заложбите на учениците. Училището издава удостоверение за завършен клас и за завършено основно образование.

Информация относно приема можете да намерите тук

Частно основно училище и Частна профилирана езикова гимназия “Д-р Мария Монтесори“ предлагат индивидуална форма на обучение на ученици в затруднено физическо състояние, които не могат да посещават учебно заведение. Обучението се извършва по домовете от квалифицирани преподаватели, по индивидуални учебни програми, съгласно държавните образователни изисквания.

Частна детска градина Д-р Мария Монтесори

ЧДГ Д-р Мария Монтесори е създадена през 1996 година. Помещава се в сградата на НУКК – кв. „Горна баня“. Основател е едноименната фондация, която има за цел да развива в практически, методически и научен план идеите на патрона си. Те са свързани преди всичко с уважението на детската личност и необходимостта тя да се изгражда свободно, следвайки своите потребности и стремежи.

Вижте по-голяма карта

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени