Бих искала да Ви представя нашата дейност и да Ви поканя да бъдем партньори в обучението и възпитанието на Вашите деца!

ЧОУ „Елин Пелин” е лицензирано от МОМН училище със Заповед № РД 14-61/13.06.2001 г., изм. РД 14-56/14.06.2005 г.

В него се обучават ученици от първи до седми клас по учебна програма утвърдена от МОМН, която включва предмети от всички образователни области. Училището е със засилено изучаване на английски език. Учениците получават сертификат за преминатия курс по чуждоезиково обучение.

Училището е с целодневен режим на обучение по модел, при който след часа за нови знания се провежда часът за самоподготвка по съответния учебен предмет.

 • До 15 ученици в паралелка
 • Целодневно обучение – от 8.30 до 17.00 часа
 • Безплати учебници и учебно-помощни средства
 • Две закуски и обяд
 • Транспорт – по желание на родителите
 • Медицинско обслужване
 • Отличен преподавателски екип и индивидуален подход към всеки ученик

НАЧАЛЕН ЕТАП

Часовете за нови знания се редуват с часове за упражнения и се водят от един и същ преподавател по съответния учебен предмет. Това дава възможност за индивидуална работа и прецизно следене на процеса на овладяване на знания, както и за диференциран подход към упражненията и подготовката за следващия ден.
Следваме максимата, че децата трябва да учат в училище, а вкъщи – да си почиват и да играят. Наясно сме, че родителите не са и не бива да бъдат на всяка цена учители.Затова при нас домашните имат пожелателен характер.

Часовете по английски език, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника, физическо възпитание и спорт се водят от специалисти.

Всички необходими средства за осъществяване на учебния процес са включени в годишната такса за обучение. Така спестяваме време и усилия на родителите да „тичат” по книжарници и офиси, за да подберат точно изискваните учебни материали и пособия.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Осъществява се от специалисти с висше образование по съответните учебни дисциплини.

Часовете за нови знания се редуват с часовете за упражнения и самоподготовка, която се провежда от същия преподавател – специалист по съответния учебен предмет.

От 5-и клас започва подготовката за предстоящия в 7-и клас изпит за национално външно оценяване по български език и литература и прием в профилираните и профсионалните училища.

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

От първи до седми клас учениците изучават засилено английски език по системите Join Us и Messages на Cambridge University и Longman на Oxford. Всички ученици получават сертификат за обучението.

В рамките на учебното време може да се осъществи подготовка за явяване на изпит за владеене на ниво YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE. Подготовката се води от англоговорящи преподаватели.

Изпитите се провеждат в сградата на ЧОУ „Елин Пелин” от външна комисия, чиито членове са сертифицирани от Cambridge University.

Програма

8.30– начало на учебния ден.
Часовете за нови знания се редуват с часове за упражнения, самоподготовка до 17.00 ч.,
10.00-10.30 – закуска
12.00-14.00 – обяд, почивка, занимания по интереси
15.30-16.00 – закуска
17.00 – край на учебния ден

Условия за кандидатстване

1. За ученици от 1 – 4 клас
– събеседване с ученика

2. За ученици от 5 – 7 клас
– събеседване с ученика
– успех от предходната учебна година – не по-нисък от 4.50

+ Защо в частно училище?
 • До 15 ученици в паралелка
 • Целодневно обучение – от 8.30 до 17.00 часа
 • Безплати учебници и учебно-помощни средства
 • Две закуски и обяд
 • Транспорт – по желание на родителите
 • Медицинско обслужване
 • Отличен преподавателски екип и индивидуален подход към всеки ученик
+ Учебен процес

НАЧАЛЕН ЕТАП

Часовете за нови знания се редуват с часове за упражнения и се водят от един и същ преподавател по съответния учебен предмет. Това дава възможност за индивидуална работа и прецизно следене на процеса на овладяване на знания, както и за диференциран подход към упражненията и подготовката за следващия ден.
Следваме максимата, че децата трябва да учат в училище, а вкъщи – да си почиват и да играят. Наясно сме, че родителите не са и не бива да бъдат на всяка цена учители.Затова при нас домашните имат пожелателен характер.

Часовете по английски език, музика, изобразително изкуство, домашен бит и техника, физическо възпитание и спорт се водят от специалисти.

Всички необходими средства за осъществяване на учебния процес са включени в годишната такса за обучение. Така спестяваме време и усилия на родителите да „тичат” по книжарници и офиси, за да подберат точно изискваните учебни материали и пособия.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Осъществява се от специалисти с висше образование по съответните учебни дисциплини.

Часовете за нови знания се редуват с часовете за упражнения и самоподготовка, която се провежда от същия преподавател – специалист по съответния учебен предмет.

От 5-и клас започва подготовката за предстоящия в 7-и клас изпит за национално външно оценяване по български език и литература и прием в профилираните и профсионалните училища.

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

От първи до седми клас учениците изучават засилено английски език по системите Join Us и Messages на Cambridge University и Longman на Oxford. Всички ученици получават сертификат за обучението.

В рамките на учебното време може да се осъществи подготовка за явяване на изпит за владеене на ниво YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE. Подготовката се води от англоговорящи преподаватели.

Изпитите се провеждат в сградата на ЧОУ „Елин Пелин” от външна комисия, чиито членове са сертифицирани от Cambridge University.

Програма

8.30– начало на учебния ден.
Часовете за нови знания се редуват с часове за упражнения, самоподготовка до 17.00 ч.,
10.00-10.30 – закуска
12.00-14.00 – обяд, почивка, занимания по интереси
15.30-16.00 – закуска
17.00 – край на учебния ден
+ Прием

Условия за кандидатстване

1. За ученици от 1 – 4 клас
– събеседване с ученика

2. За ученици от 5 – 7 клас
– събеседване с ученика
– успех от предходната учебна година – не по-нисък от 4.50

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени