Частните училища само в София вече са около 75 и въпреки че таксите там не са ниски, те са доказан гарант за професионализъм, приятна и здравословна учебна среда, както и сигурен висок старт към най-престижните университети не само в България, но и по целия свят.

Така например Частно основно училище “Света София” е активен член на Асоциацията на Кеймбридж училищата, както и учредител и представител на Българската асоциация на частните училища. То също така заема престижното трето място в националната класация на учебните заведения според резултатите от Националното външно оценяване и изпитите по БЕЛ и математика след 7-ми клас и първо място в София.

Държавно или частно училище-

Частните училища вече са изравнени по статут с държавните и имат право да издават всички необходими за образование удостоверения – като се започне от това за завършен клас и се стигне до дипломата за средно образование и сертификатът за владеене на чужд език. Нещо повече – удостоверенията, издавани от тези частни образователни институции, са безсрочни и се признават в над 85 страни в света.

За педагозите в частните училища преподаването е мисия и главната им цел е да се дадат на децата сериозни познания, да се стимулира творческата креативност и самоизява, да се открият и насърчат естествените им заложби. Но без да се отнема детството, радостта и неповторимия и индивидуален поглед към света.

[note color=“F3BE8B“]Тук стандартът е възможно най-високият и отговорният – той задължително се търси във всички учебни, културни и спортни дейности, като същевременно децата се учат отрано на голяма дисциплина, труд и се възпитават в морални норми, които са идентични за всяко време, дори това на най-бурните социални промени.[/note]

По този начин поколението, което се възпитава в тези съвременни културни средища на любовта към знанието, не е загубено като поне 4 вече, станали жертва на родния несвършващ, а задълбочаващ се преход.

В частните училища контактът между учителя и ученика е на основата на непринудена атмосфера, съчетана обаче с академична взискателност. Тясното взаимодействие между родители, учители и ученици става на базата на огромно желание, старание и самодисциплина във всичко, което се прави в частното училище.

Частни-държавни-училищаПротивно на широко разпространените схващания за високи такси и комерсиализация, тези образователни центрове градят отношенията си със своите възпитаници на основата на честност и доверие.

Всичко това дава гаранция за инициативност, креативност и неминуемо развитие по пътя на личностното израстване.

Именно приятната атмосфера и качественото обучение са причината учениците от частните училища да са първи в страната по резултати на важни изпити по основните предмети, както и по различни чужди езици.

[divider top=“1″]

Прочети още по темата ⇒ [fancy_link color=“black“ link=“http://shkola.bg/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/“]Защо и как да изберем частно училище[/fancy_link]


Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени