!астна Детска Градина - София, Бояна
 • София, кв. Бояна, ул. Бели Брези №1
 • 0897 958 561
 • a_sijanie@abv.bg

Частна детската градина СИЯНИЕ е създадена 1996 година.В частна детската градина „Сияние“, в здрава и спокойна среда, деца от 2 до 7-годишна възраст опознават игрово света, експериментират, развиват своя интелект и лични качества под грижите на опитни педагози и грижовен помощен персонал. Учебно-възпитателната работа във всички групи е съобразена с изискванията и Програмата на МОН и с международния опит.

Чуждоезиковото обучение се осъществява по авторска програма. Английският език се овладява в учебни занимания, съчетани с игри, рисуване и песни. Така децата неусетно формират учения за устна английска реч и навлизат в един нов свят.

С цел да създаде условия за по-разнообразен и пълноценен живот на всички деца, частна детската градина „Сияние“ организира екскурзии в различните точки на България.

 • Български език
 • Математика
 • Природен свят
 • Социален свят
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Конструктивно технически дейности
 • Художествена литература и информация
 • Физическа култура и спорт

Допълнителни дейности – английски език групово и индивидуално обучение, приложно изкуство, латино танци, спорт – йога, ски, плуване, туризъм

Уважаеми родители,

Пред Вас е амбициозен екип от учители с ярка индивидуалност, доказан висок професионализъм на национално и международно ниво.

Предлагаме оригинална образователна програма одобрена от Министъра на МОН с основни акценти:

Укрепване физическото здраве на децата чрез:

 • Развиване физическата дееспособност, отглеждане и възпитание в екологически чиста среда, ежедневна връзка с природата, пълноценно и здравословно хранене
 • Възпитаване потребност към игрите, физическите упражнения и спорта
 • Укрепване на мускулатурата и повишаване съпротивителните сили на организма и закаляване на детския организъм

Стимулиране творческото, интелектуално и социално-психологическото развитие чрез:

 • Приобщаване на детето към общочовешките ценности и култура
 • Осигуряване на възможност за свободно изразяване и придобиване култура на поведение
 • Насърчаване самоизявата и творчеството в различните сфери на дейността на детето

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени