Пловдив - Английска гимназия - частна

Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение Стоянстрой – Пловдив е разкрита на основание чл.11 от Закона за народната просвета и чл.14 от Правилника за прилагане на този закон със Заповед №РД14-4310.V.1995 г. публикувана в ДВ, бр.47 от 1995 г.

Записване - прием на ученици

 • Прием по документи – свидетелство за завършен седми клас, удостоверение за преместване
 • Тест по БЕЛ, утвърден от директора на гимназията
 • С предимство при кандидатстване се ползват ученици, представили препоръки за високи постижения в областите на науката и спорта, издадени от спортни или обществени организации
 • Приемат се ученици от цялата страна
 • Възможност за постъпване в по-горен клас чрез явяване на приравнителни изпити, съобразно Учебния план на Гимназията

staff_stoyan_sarievОсновател и собственик на училището е Инж. Стоян Сариев, който не пести сили и средства в стремежа си за създаване на модерна образователна институция, отговаряща на нуждите и потребностите на съвременното образование.

Инж. Стоян Сариев е роден на 13 февруари 1953 г. Завършил е Висш институт за архитектура и строителство гр. София.

До 1989 г. е директор на Строително предприятие към зърнено – фуражен комбинат гр. Пловдив Регистрира първата частна строителна фирма “Стоянстрой” през 1989 г. в гр. Пловдив, с решение №538/28.06.1989 г.

Управител на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “Стоянстрой” – Пловдив Завършва средното си образование в Irwing College Leichester UK.

През 2001 г. се дипломира в Американски университет Хюрон – Лондон в сътрудничество с колеж Марлборо Вермонт.

От 2003 г. е управител на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “Стоянстрой” и Частно основно училище “Бъдеще”.

Директор на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “Стоянстрой” и Частно основно училище “Бъдеще”.

Образование – Музикална академия, специалност – пиано профил – музикална педагогика.

+ Основател

staff_stoyan_sarievОсновател и собственик на училището е Инж. Стоян Сариев, който не пести сили и средства в стремежа си за създаване на модерна образователна институция, отговаряща на нуждите и потребностите на съвременното образование.

Инж. Стоян Сариев е роден на 13 февруари 1953 г. Завършил е Висш институт за архитектура и строителство гр. София.

До 1989 г. е директор на Строително предприятие към зърнено – фуражен комбинат гр. Пловдив Регистрира първата частна строителна фирма “Стоянстрой” през 1989 г. в гр. Пловдив, с решение №538/28.06.1989 г.

+ Управител

Управител на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “Стоянстрой” – Пловдив Завършва средното си образование в Irwing College Leichester UK.

През 2001 г. се дипломира в Американски университет Хюрон – Лондон в сътрудничество с колеж Марлборо Вермонт.

От 2003 г. е управител на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “Стоянстрой” и Частно основно училище “Бъдеще”.

+ Директор

Директор на Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение “Стоянстрой” и Частно основно училище “Бъдеще”.

Образование – Музикална академия, специалност – пиано профил – музикална педагогика.

 • В частната профилирана гимназия с чуждоезиково обучение са спазени изискванията на ЗНП и правилника за неговото прилагане по отношение на учителите, преподаващи по съответните учебни предмети
 • Всички учители са с завършено висше образование – степен “магистър”
 • Стриктно се спазват държавните образователни стандарти
 • Не се допуска изоставане по отношение на задължителния учебен материал
 • Разработена е система за компенсиране на невзети часове в случаи като отсъствие на учител, технически причини и др.
 • Учебните предмети с най-голяма тежест, на които се дават най-голям брой часове се наричат профилиращи
[vc_social_links size=“20px“ align=“center“ facebook=“https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-87804537241/“ color=“text“ style=“outlined_square“]

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени