• София 1606,ул. „Яков Крайков“ №16
 • 02 9516 214 | 02 9549 465 | 0896 645 502
 • office@ivanapostolov.bgl

fbsh

Английска гимназия “Проф. Иван Апостолов” е нетрадиционно и различно по своя замисъл училище.

В образователната си визия тя съчетава:

 • най- високо качество на обучението по английски език;
 • нови подходи и мотивация при изучаване на предметите от общообразователната подготовка;
 • профилираща подготовка по авторски учебни програми и профили извън познатите в традиционното училище.
[vc_image_slider ids=“8827,8841,8840,8839,8838,8835,8836,8837″ nav=“dots“ img_size=“us_img_size_2″ img_fit=“cover“]

Профил - Право

Наред с отличното овладяване на английски език, който е първи профилиращ предмeт, учениците получават сравнително богата юридическа култура и знания в област …Виж повече »

Профил - Хуманитарен

Този профил разширява знанията по предмети от общообразователния цикъл и представляват интерес за онези млади хора, които желаят да се посветят на чуждите езици и предмети с хуманитарна насоченост.Виж повече »

Профил - Мениджмънт

Знанията, които възпитаниците ни натрупват през годините в този профил, постепенно ги подготвят за среща с предизвикателствата на съвременното пазарно общество.Виж повече »

Профил - ИТ

Програмите са разработени съобразно най-модерните технологии, платформи и инструменти в ИТ сектора и са ориентирани към придобиване на практически знания и умения. Виж повече »

Услови за кандидатстване и прием след 7-ми клас 2016/2017

 • Успех над 4,50 от първия учебен срок на 7-ми клас;
 • Събеседване в присъствието на родител/и
 • Успешно положен изпит с успех над 4,50.

Виж детайли

Услови за кандидатстване и прием след завършен 8-ми клас

 • Успех над 4,50 (срочен или годишен);
 • Приравнителен изпит по английски език. (с изключение на учениците, идващи от езикови училища);
 • Приравнителни изпити

Виж детайли

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени