Частен Транспортен Кол

Адрес гр. София, Цариградски комплекс, бл. 284
Телефони 02 9711 635| 0888 160 094
Email info@aviocenter.com
aviocenter www.aviocenter.com

Частен Транспортен Колеж – София е лицензиран от Министерство на образованието, младежта и науката (РД14-108/05.07.2004) като колеж за професионално авиационно образование и обучение по европейските програми JAR-FCL и EASA Part-66 (за авиационна правоспособност). Колежът е носител на лицензи от Министерство на транспорта, информационите технологии и съобщения (ГД-Гражданска Въздухоплавателна Администрация):


♦ като Авиационен Учебен Център (TC014/13.06.2006),
♦ като одобрена Part-147 Организация за обучение на персонал по техническо обслужване (BG.147.0001)
♦ и като JAR-FCL одобрена организация за обучение на пилоти FTO (BG/FTO-014).


aviocenter


Първоначалното обучение в колежа формира знания и практически умения в техническата, летателната и търговската експлоатация на самолети, вертолети и техните двигатели, системи и оборудване. Продължителността му е две години – четири семестъра и регламентираните практически стажове. То е съобразено с нормите и стандартите в Гражданската авиация и осигурява необходимите знания и умения за летателна дейност, техническо обслужване и ремонт на летателните апарати в авиационните фирми и техническите бази.

[spoiler title=“Професии“ open=“0″ style=“2″]
Частен транспортен колеж е лицензирано учебно заведение за професионално обучение по три професии от Списъка на професиите, разработван от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката (Сертификат РД14-108/05.07.2004):

♦ Професия 840050 Летец-пилот;
♦ Професия 525090 Авиационен техник;
♦ Професия 345020 Фирмен мениджър (авиационен мениджмънт);
♦ Професионалното обучение по професии се провежда по учебни планове и програми, утвърдени от Министъра на образованието и разработвани по Държавни образователни изисквания.

Обучението по професиите в колежа е двугодишно (4 семестъра) и по Закона за професионалното образование и обучение е организирано по Рамкова програма „Г“ за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация след завършено средно образование. Половината от учебното натоварване е професионално практическо обучение.

Обучението завършва с държавни изпити (дипломна работа) и се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.

Прием
Необходимото минимално образователно ниво за всички специалности в колежа е завършено средно образование.
Приемът за обучение се извършва по документи до попълване на бройката обучаеми за годината.

Попълнените молби за кандидатстване се подават (желателно е лично) в канцеларията на колежа.

С кандидатите се провежда мотивационно интервю.

Необходими документи за записване:
– попълнена молба за кандидатстване;
– 4 бр. снимки за документи;
– диплома за завършено средно образование;
– медицинско свидетелство за кандидатстване в учебно заведение (за пилоти – свидетелство за авиомедицинска годност от КАМО)

Срокове за записване

Краен срок за подаване на документи за текущата година – до края на септември.

Учебната година за редовно обучение започва от началото на месец октомври и завършва с летните практически стажове.

За уеднаквяване нивото на подготовка на новоприетите обучаеми се организират незадължителни курсове по авиационен английски език, преди началото на учебната година (от 15 септември).
[/spoiler]
[spoiler title=“Преподаватели“ open=“0″ style=“2″]
Високото качество на обучението в Частен Транспортен колеж, преди всичко се дължи на отличната квалификация на преподавателския и инструкторски състав.

Спецификата на преподавания материал поставя и редица предизвикателства пред подготовката на екипа.

Ръководството на колежа полага непрекъснати усилия за повишаване компетентността на преподавателите чрез квалификационни курсове, участия в семинари и конференции, развойна дейност и индивидуални програми за подготовка.

Съвместната дейност на преподавателите с водещи авиационни организации в България допринася за изграждане на едно обучение, тясно свързано с практиката.
[/spoiler]
[spoiler title=“Учебна база“ open=“0″ style=“2″]
Теоретичната част от обучението за всички специалности се провежда в учебната база на колежа, намираща се в гр. София, комплекс Цариградски.

Модерната сграда, със своите лекционни зали, библиотека, лаборатория, компютърни класове и помещения за отдих, предлага отлични условия за провеждане на учебните занятия, а близостта до летище София е от решаващо значение за гъвкавостта и ефективността при провеждане на практическите стажове.

Изградената в колежа електронна среда осигурява единен и непрекъснат достъп до учебните материали, системи за компютърно базирано обучение и изпитване, както и електронна библиотека с разнообразна специализирана литература, публикации, техническа документация, учебни филми и др.

Kолежът има богата практика в разработката и използването на мултимедиини продукти, системи за компютърно базирано обучение (CBT), самообучение и изпитване (CBE). Притежава лицензирани професионални продукти за първоначално обучение на клас еднопилотни леки самолети, за тип тежки самолети Boeing 737-300/400/500/NG, Airbus A318/319/320/321, MD-80. Разработени са собствени материали за обучение по тип ВС на пилоти и авиотехници на Boeing 737, Airbus A320, L410, KA 32, GS200, B200, Cessna 100 series, Piper 23, Piper 34, Cessna 550, Cessna 525, ATR-42, BaE 146, Learjet 60/60XR, CL600, Piaggio 180, Robinson 22/44, за първоначална подготовка на пилоти за PPL, CPL, CPL/IR, ATPL, IR, CRM, MCC, FIA, CRIA, TRIA, RTO, SMS, QMS, ICAO Level 4 English, Dangerous Goods, както и всички модули по EASA Part 66 за кат. A, B1, B2.

Създадена е добра организация за провеждане на практическите стажове в утвърдени организации с отлична репутация. Стажовете за авиотехници кат. B1 и B2 се провеждат в одобрени по Part-145 организации в България и чужбина. Натрупаният по време на обучението стаж се зачита при издаване на европейски сертификат за правоспособност EASA Part 66 A, B1, B2 и C.
[/spoiler]

Колежът провежда квалификационни курсове за всички категории авиационен персонал, съгласно обхвата на лицензите си.

[box title=“Квалификационни курсове“ color=“#ff6600″]

Частен Транспортен Колеж организира широк спектър от квалификационни курсове в работно и извънработно време (след 16 часа), насочени към летателен, технически, оперативен и търговски авиационен персонал, в рамките на одобренията си като:


♦ Организация за летателно обучение (Сертификат BG/ATO-03) съгласно JAR/Part-FCL
♦ Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване (Сертификат BG.147.0001/09.09.2014) по Reg.2042 Part 147 на Европейската агенция за безопасност на въздухоплаването (EASA);
♦ Авиационен учебен център по Наредба №27 към Закона за гражданското въздухоплаване (Сертификат ТС 014/2006) от ГД Гражданска въздухоплавателна администрация (ГВА) при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения;
♦ Организация за професионално образование и обучение – колеж (Сертификат РД14-108/05.07.2004) по Закона за професионалното образование и обучение за провеждане на квалификационни курсове в областта, обхваната от сертификата и не попадащи към сертификатите в т.1 и т.2;
[/box]

[button link=“http://www.aviocenter.com/lms/“ color=“#ff6600″ size=“4″ style=“2″ dark=“1″ radius=“auto“ target=“blank“]E – ОБУЧЕНИЕ[/button]

Учебната сграда на Частен Транпортен Колеж се намира в източната част на гр. София – Цариградски комплекс, кв. „Дружба-II“, в непосредствена близост до бул. Копенхаген и бул. Цариградско шосе. В района има обширен обществен паркинг и удобни връзки с градския транспорт.

От центъра на града до Колежа може да се стигне с тролейбус номер 4 и автобуси номера 204 или 404, чиято спирка е на около 500 метра от учебната сграда, и трамвай номер 23 (последна спирка). По бул. „Проф. Цветан Лазаров“ се движат също и маршрутни таксита номера 2, 9, 12, 16 и 48.

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени