Адрес гр. София, ж.к. БОКАР № 33
Телефони 02 958 2713| 0886 274 984
Email office@biofitcollege.com
БИО ФИТ www.biofitcollege.com

 

Частен професионален колеж БИО ФИТ, гр. София провежда обучение за придобиване на ІV – та степен на професионална квалификация по следните професии:
♦ Треньор по вид спорт
♦ Инструктор по фитнес

Обучението се извършва по авторски учебни планове и програми, утвърдени от МОМН.
Продължителността на обучението е 2 години след завършено средно образование в задочна и самостоятелна форма на обучение.
Задочната форма на обучение включва учебни занятия, самостоятелна подготовка и изпити по учебни предмети съгласно учебния план.

[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“650×420″ limit=“9″ effect=“random“]

Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.
Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание по съответния учебен предмет и насоки за самостоятелна подготовка за изпитите.

Самостоятелна форма на обучение е неприсъствена форма, при която колежаните се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно учебния план.

[spoiler title=“Учебна база“ open=“1″ style=“2″]
Колежът разполага със своя учебно-тренировъчната база на площ от 2500кв.м.


♦ две учебни зали, ♦ фитнес център, ♦ салон, ♦ плувен басейн и спа център за провеждане на практически занимания, ♦ лекарски и диагностичен кабинет, ♦ офисна и ресторантска част.

Използва и учебно-тренировъчната база на НСА „Васил Левски“, основно за провеждане на практико-методически занимания на открито.
[/spoiler]

[note color=“bbc8d2″]

Съгласно сключен договор между ЧПК по спорт „Био фит” и Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг” (МТМ), гр. София, завършилите колежа могат да продължат обучението си за придобиване на по-висока степен – бакалавърска програма в Колеж по МТ&М по специалност Маркетинг.

Обучението ще започне от втори курс по учебен план определен от Колеж по МТ&М във алтернативно-задочна и задочна традиционна форма на обучение.

Придобитите кредити от обучението в ЧПК по спорт Биофит по икономическите предмети и английски език ще бъдат зачетени.[/note]

[spoiler title=“Мисия“ open=“0″ style=“2″]
♦ Да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на фитнеса и високото спортно майсторство по двете посочени специалности.

♦ Да извършва научно – приложни изследвания.

♦ Да осъществява национално и международно сътрудничество в областта на изучаваните специалности.

♦ Да повишава квалификацията на инструкторите и треньорите по фитнес и кондиционална подготовка в различните видове спорт.

♦ Колежът е учебно заведение подготвящо спортни специалисти в съответствие с изискванията на Европейските и Световни стандарти.

[/spoiler]
[spoiler title=“Преподаватели“ open=“0″ style=“2″]

Колежаните в своята подготовка имат възможност в обучението си да ползват опита на най-добрите специалисти в областта на спорта.

Доц. Юлиан Карабиберов директор
Проф. Константин Бичев преподавател
Проф. Иван Топузов преподавател
Проф. Митко Мареков преподавател
Проф. Юлия Мутафова преподавател
Проф. Кирил Аладжов преподавател
Проф. Елена Николова преподавател
Проф. Мария Минева преподавател
Асистент Корнелия Найденова преподавател
Доц. Владимир Боянов преподавател
Константин Даров преподавател
Доц.Кирил Илков преподавател
Д-р Ива Зарева преподавател
Д-р Тодор Миндов преподавател
Д-р Кристина Попова преподавател
Вяра Кондова преподавател

Гост лекторите в колежа


Освен преподавателите по модулните дисциплини като гост-лектори през учебната 2010/2011год. участваха старши треньорът на националните отбори на Венецуела и Домениканската република по вдигане на тежести Константин Даров (най-успелият български треньор в тежката атлетика, работещ в чужбина), легендата на българския волейбол – Димитър Златанов, кондиционния треньор на баскетболния ни шампион Лук Оил Академик – Недялко Недялков, менажери на най-модерните фитнес центрове и др.
[/spoiler]
[spoiler title=“Удостоверяване“ open=“0″ style=“2″]
♦ Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване право за явяване на държавни изпит за ІV-та степен на професионална квалификация.
♦ Четвърта степен на квалификация се придобива след успешно завършен ІІ-ри курс и положени държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността по професиите:
код 813030 Треньор по вид спорт.

код 813050 Инструктор по фитнес, специалност Фитнес.

♦ Държавни изпити за придобиване на ІV-та степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката.
♦ Организацията на държавните изпити за придобиване на ІV-та степен на професионална квалификация се определят действащите нормативни документи.
♦ Придобитата ІV-та степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация по образец на МОМН.
♦ Успешно завършилите колежа получават EUROPASS приложение към свидетелство за професионална квалификация. EUROPASS улеснява комуникацията между работодатели и кандидати за работа в европейските страни. EUROPASS дава допълнителна информация за вече завършена степен на професионално обучение и придобита професионална квалификация, описват се професионални умения, като резултат от обучението, като се акцентира върху способностите за справяне с конкретни практически задачи в съответната професионална област.
[/spoiler]
[spoiler title=“Реализация“ open=“1″ style=“2″]
Възможности за професионална реализация:

♦ Треньор по вид спорт в спортни клубове и федерации, частни и държавни школи и училища, персонални треньори и консултанти и други.
♦ Инструктор по фитнес във фитнес центрове и клубове, хотелски и туристически комплекси, персонални треньори и консултанти по фитнес, експерти в областта на фитнеса към различни заведения в които се използват фитнес формите на спортуване и дпуги.
[/spoiler]

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени