колеж по екранни изкуства
  • гр. София, ул. Панайот Хитов №7
  • 02 945 4301 | 02 945 4179 | 0879 660 886
  • artcollege@mail.orbitel.bg

Арт колеж е ПЪРВИЯT в България частен професионален колеж по визуални изкуства, създаден през 1998 г. ЕДИНСТВЕН от професионалните колежи, Арт колеж концентрира усилията си само в областта на екранните изкуства. Това многократно повишава качеството и ефективността на обучението по изучаваните професии в Колежа.

Повече от 200 колежани, завършили Арт колеж са се обучавали в НБУ и са получили бакалавърска степен и диплома за висше образование.

След завършване на обучението си в Арт колеж, колежаните могат да кандидатстват и за продължаване на образованието си с дипломния си филм и професионален тест във висши училища по изкуствата във Франция и Великобритания.

Над 500 колежани са завършили успешно Арт колеж и работят професионално в електронните и печатни медии, кино, фотографски и анимационни студиа, както и самостоятелно в частния бизнес.

Обучението в Колежа, както при водещите световни училища по визуални изкуства е комплексно. Това означава, че по всяка специалност обучението се води от 4-5 преподаватели по специализираните дисциплини, като в рамките на цялостното обучение се изучават и всички предмети от визуалните изкуства.

Колеж - Фотография, кино, тон режисьор

Арт Колеж

В Арт Колеж се постъпва без приемен изпит, след навършени 16 години и завършено средно образование. Няма горна възрастова граница.

При записване кандидатите могат да определят специалност на обучение с една или две професии, като окончателното решение за профилиране се взима до края на месец Октомври с помощта на преподавателите и директора на Арт Колеж.
Занятията се провеждат Събота и Неделя в продължение на 2 учебни години.

Записване

Записването за първи и втори курс продължава до 15-ти Септември. Работното време на администрацията е: всеки делничен ден – от 09.00 до 13.00 ч. От началото на м. Октомври работното време се променя – Сряда, Четвъртък и Петък от 9.00 до 13.00 часа, и Събота и Неделя от 09.00 до 15.00 ч.

Внимание: През месец Юли Арт Колеж е във ваканция !

Преди записване и заплащане на таксата, молим непременно да се обадите по телефона за уточняване на детайлите.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Копие от лична карта.
2. Копие от диплома за средно образование /ако кандидата няма диплома в момента на записването, я представя допълнително/.
3. Пет броя снимки /мат-паспортен формат/.
4. Име и телефон на личен лекар.
5. Първа вноска от такса обучение и такса регистрация /или цялата такса за обучение по желание на кандидатите/.

Записването е след попълване на:

1. Входящ тест за наблюдателност, въображение и логично мислене.
2. Анкетна карта.
3. Молба за записване, с декларация за здравословно състояние.
4. Договор за едногодишно обучение.

Забележка:
1. Времето за попълване на документите и записването отнема около 60 минути.
2. Резултатите от тестовете не са решаващи за приема.

Таксата включва – теоретични занимания, упражнения, арт семинари, фотоизложби, консултации, ползване на техника и студия за създаване на текущи, семестриални и годишни творчески задачи, прожекции на филми, изпити, създаване на дипломни проекти, посещение на професионални телевизии и студия, „изведена“ професионална практика в медии, както и консумативни и други разходи.

Тя е съобразена с българските стандарти и базирана на ресурсите вложени за техника и организация на учебния процес. Възможността при успешна реализация само за няколко месеца или година завършилите да си възстановят средствата, е гаранция за коректността на таксата.

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.
ТАКСАТА Е ЗА ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА

Таксата за обучение се заплаща при записване, заедно с такса регистрация.

Такса за едногодишно обучение

ЕДНОКРАТНО заплащане при записване – 2300 лв./1176 euro

ДВУКРАТНО заплащане – 2400 лв./1227 euro

при записване
– първа вноска до 15.09.16 г. – 1200 лв./614 euro
– втора вноска до 29.01.17 г. – 1200 лв./614 euro

ЧЕТИРИКРАТНО заплащане – 2600 лв./1329 euro

при записване
– първа вноска до 15.09.16 г. – 900 лв./460 euro
– втора вноска до 30.11.16 г. – 600 лв./307 euro
– трета вноска до 29.01.17 г. – 600 лв./307 euro
– четвърта вноска до 08.04.17 г. – 500 лв./256 euro

ВТОРА ПРОФЕСИЯ – II, III, IV семестър по 400 лв. – 1200 лв./614 euro

Такса регистрация

ПЪРВИ КУРС – дневно обучение – 145 лв./74 euro
ВТОРИ КУРС – дневно обучение – 95 лв./49 euro

Държавните изпити за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация са по теория и практика. Теоретичният изпит е по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката и се провежда в писмена форма по предварително раздаден конспект. Изпитът по практика се осъществява с изготвяне на Дипломен проект и реализация на Дипломна работа (индивидуално или в екип) по изучаваната професия.

За специалността КИНО и ТВ – колежаните създават индивидуално или в творчески екип ТВ предаване, документален или игрален филм от 12 до 15 мин. (допускат се изключения, според тематиката на филма).

За специалността АНИМАЦИЯ (класическа или компютърна) – анимационен филм от 3 до 5 мин.

За специалността ФОТОГРАФИЯ – поредица от 25 монохромни и/ или цветни снимки с изложбено предназначение, с размер 30х40 или 24х30 см (25×25 см), със задължителни раздели фоторепортаж, портрет, пейзаж, архитектура, реклама, предметна фотография, натюрморт, снимка на произведение на изкуството.

При завършване на втора професия, колежанинът създава отделен Дипломен проект и реализира втора Дипломна работа с втори екип. Възможно е двете Дипломни работи да бъдат в един филм. Аниматорите и Фотографите работят индивидуално.

Дипломният проект и Дипломната работа се защитават публично пред Държавна изпитна комисия за външно оценяване. В изпитната комисия участват представители от Министерството на образованието, младежта и науката, Съюза на българските филмови дейци, представители на висши учебни заведения по изкуствата, представители на работодателите от водещи електронни медии и други специалисти. Всяка година след оценяване на Дипломните работи от Държавната изпитна комисия, се избират и награждават най-добрите колежани по отделните професии.

В Art Колеж

+ Прием

Арт Колеж

В Арт Колеж се постъпва без приемен изпит, след навършени 16 години и завършено средно образование. Няма горна възрастова граница.

При записване кандидатите могат да определят специалност на обучение с една или две професии, като окончателното решение за профилиране се взима до края на месец Октомври с помощта на преподавателите и директора на Арт Колеж.
Занятията се провеждат Събота и Неделя в продължение на 2 учебни години.

Записване

Записването за първи и втори курс продължава до 15-ти Септември. Работното време на администрацията е: всеки делничен ден – от 09.00 до 13.00 ч. От началото на м. Октомври работното време се променя – Сряда, Четвъртък и Петък от 9.00 до 13.00 часа, и Събота и Неделя от 09.00 до 15.00 ч.

Внимание: През месец Юли Арт Колеж е във ваканция !

Преди записване и заплащане на таксата, молим непременно да се обадите по телефона за уточняване на детайлите.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Копие от лична карта.
2. Копие от диплома за средно образование /ако кандидата няма диплома в момента на записването, я представя допълнително/.
3. Пет броя снимки /мат-паспортен формат/.
4. Име и телефон на личен лекар.
5. Първа вноска от такса обучение и такса регистрация /или цялата такса за обучение по желание на кандидатите/.

Записването е след попълване на:

1. Входящ тест за наблюдателност, въображение и логично мислене.
2. Анкетна карта.
3. Молба за записване, с декларация за здравословно състояние.
4. Договор за едногодишно обучение.

Забележка:
1. Времето за попълване на документите и записването отнема около 60 минути.
2. Резултатите от тестовете не са решаващи за приема.

+ Такси

Таксата включва – теоретични занимания, упражнения, арт семинари, фотоизложби, консултации, ползване на техника и студия за създаване на текущи, семестриални и годишни творчески задачи, прожекции на филми, изпити, създаване на дипломни проекти, посещение на професионални телевизии и студия, „изведена“ професионална практика в медии, както и консумативни и други разходи.

Тя е съобразена с българските стандарти и базирана на ресурсите вложени за техника и организация на учебния процес. Възможността при успешна реализация само за няколко месеца или година завършилите да си възстановят средствата, е гаранция за коректността на таксата.

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.
ТАКСАТА Е ЗА ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА

Таксата за обучение се заплаща при записване, заедно с такса регистрация.

Такса за едногодишно обучение

ЕДНОКРАТНО заплащане при записване – 2300 лв./1176 euro

ДВУКРАТНО заплащане – 2400 лв./1227 euro

при записване
– първа вноска до 15.09.16 г. – 1200 лв./614 euro
– втора вноска до 29.01.17 г. – 1200 лв./614 euro

ЧЕТИРИКРАТНО заплащане – 2600 лв./1329 euro

при записване
– първа вноска до 15.09.16 г. – 900 лв./460 euro
– втора вноска до 30.11.16 г. – 600 лв./307 euro
– трета вноска до 29.01.17 г. – 600 лв./307 euro
– четвърта вноска до 08.04.17 г. – 500 лв./256 euro

ВТОРА ПРОФЕСИЯ – II, III, IV семестър по 400 лв. – 1200 лв./614 euro

Такса регистрация

ПЪРВИ КУРС – дневно обучение – 145 лв./74 euro
ВТОРИ КУРС – дневно обучение – 95 лв./49 euro

+ Дипломиране

Държавните изпити за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация са по теория и практика. Теоретичният изпит е по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката и се провежда в писмена форма по предварително раздаден конспект. Изпитът по практика се осъществява с изготвяне на Дипломен проект и реализация на Дипломна работа (индивидуално или в екип) по изучаваната професия.

За специалността КИНО и ТВ – колежаните създават индивидуално или в творчески екип ТВ предаване, документален или игрален филм от 12 до 15 мин. (допускат се изключения, според тематиката на филма).

За специалността АНИМАЦИЯ (класическа или компютърна) – анимационен филм от 3 до 5 мин.

За специалността ФОТОГРАФИЯ – поредица от 25 монохромни и/ или цветни снимки с изложбено предназначение, с размер 30х40 или 24х30 см (25×25 см), със задължителни раздели фоторепортаж, портрет, пейзаж, архитектура, реклама, предметна фотография, натюрморт, снимка на произведение на изкуството.

При завършване на втора професия, колежанинът създава отделен Дипломен проект и реализира втора Дипломна работа с втори екип. Възможно е двете Дипломни работи да бъдат в един филм. Аниматорите и Фотографите работят индивидуално.

Дипломният проект и Дипломната работа се защитават публично пред Държавна изпитна комисия за външно оценяване. В изпитната комисия участват представители от Министерството на образованието, младежта и науката, Съюза на българските филмови дейци, представители на висши учебни заведения по изкуствата, представители на работодателите от водещи електронни медии и други специалисти. Всяка година след оценяване на Дипломните работи от Държавната изпитна комисия, се избират и награждават най-добрите колежани по отделните професии.

В Art Колеж

[vc_social_links align=“right“ facebook=“https://www.facebook.com/artcollegesofia/“ youtube=“https://www.youtube.com/user/ArtCollegeBG“ color=“text“ style=“outlined_square“]
Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени