Училищен комплекс Азбуки - София
 • София, кв. Мусагеница /до 8-мо училище/
 • 0884 195 883 | 0895 700 605 | 02 951 6214
 • office@azbuki-school.bg

Училищен комплекс Азбуки е образователен комплекс, обединяващ всички степени на задължитено образование – детска градина, основно училище и гимназия.

Двадесет и две години от създаването училището успешно дава своя принос в изграждането и възпитанието на образовани, толерантни и хуманни личности. Репутацията на гимназията почива не само върху неговите многогодишни традиции и успеха на завършили образованието си в него, но и на новаторския му дух.

Гимназията предлага различни програми на обучение в зависимост от индивидуалните интереси и заложби на ученика – хуманитарен профил, мениджмънт, право и технологии.

Завършвайки гимназията учениците получават образование и диплома, които им дават достъп до най-престижните университети както в България, така и по света.

Основно училище Азбуки, с лиценз от 2012г. е част от структурата на Училищния Комплекс е място където децата поствят първите стъпки на своето съзнателно образование. Място където децата се чувстват обгрижени и зачетени и придобиват вяра и самочувствие в собствените си възможности и сили.

Децата в Азбуки растат в интелектуално стимулираща среда, сред приятелска атмосфера, в отворено за новото време училище, в което се чувстват обичани и щастливи.

Англоезична детска градина Mалки стъпки е създадена през 2010 година като детски център, а през 2011 г. получава лиценз от МОМН (РД -14-33). В момента ЧДГ „Малки стъпки” комбинира успешно държавните образователни изисквания и изучаването на английски език по авторски учебни програми.

Ежедневието на децата преминава в комуникация на английски език. Това от своя страна е предпоставка за неговото безстресово и естествено възприемане. От друга страна родният език е силно застъпен в заниманията на предучилищните групи. Така двата езика едновременно допринасят за развитието и обогатяването на децата без да си пречат.

Детска градина Little Steps разполага с две локации в София – в подножието на Витоша, сред зеленината и спокойствието на кв. Симеоново и в новия учебен комплекс Азбуки в кв. Мусагеница.

Усилията ни са насочени към:

 • Формиране на интелектуални, практически и социални умения у децата чрез поставянето им в реални жизнени ситуации
 • Мотивиране развитието на ученика съобразно неговите интереси и потребности
 • Популяризиране на добрите постижения и провокиране на ученическа инициативност
 • Близък и постоянен контакт с родителите и синхронизиране дейностите по обучението и възпитанието на децата
 • Надграждаща работа за формиране на добра езикова и писмена култура
 • Създаване на условия за интегриране на ученика в училищната и социална среда

Ценности:

 • Умения за сътрудничество, работа в екип
 • Възпитаване на отношение към проблемите, способност да отстояват своето мнение
 • Утвърждаване на приятелска атмосфера за работа, като се внушава, че приятелството е висша ценност, която свързва добрите хора и сходните морални качества
 • Формиране на ценностна ориентация за добро, зло, правилно и неправилно
 • Изграждане на лидерски качества на увереност в собствените сили и самочувствие на знаещи и можещи млади хора
 • Любов към родното – история, природа, достиженията на народа ни

Образователни цели:

 • Стимулиране на образователния потенциал на всяко дете, провокиране на детската любознателност и стремеж към опознаване на околния свят
 • Подтикване към аналитично мислене и учене чрез обследване и преживяване
 • Грамотност и любов към четенето
 • Овладяване на интернет пространството за нуждите на образованието
 • Обогатяване на знанията и информираността на всяко дете чрез разнообразни дейности и мероприятия
 • Възпитаване на любов към природата, полагане грижи и опазване
 • Възпитаване на вяра в собствените сили и възможности

Частна английска езикова гимназия Проф. Иван Апостолов е нестандартно учебно заведение, с визия, различна от традиционното българско училище. Тя съчетава най-доброто от българските образователни традиции с европейските стандарти.

Водещо е обучението по английски език, което се допълва и обогатява чрез учебни дисциплини от профилите право, мениджмънт, хуманитарен и информационни технологии. В първите два профила се работи по авторски учебни програми с преподаватели от университетите, деловите среди и практиката.

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени