Адрес гр. София, ул. Мъглен 24, вх. А, ет. 2
Телефони 02 952 28 61 | 0878 865 744 | 0887 587 018
Email dolphin_88@abv.bg
МАПК4 www.dolphin-bg.com

picУчебен център Делфин е открит през 2005 година. Нашите преподаватели са дипломирани филолози, високо квалифицирани, с много богат опит в работа с деца и възрастни.

Ние предлагаме обучение на чужди езици на нива и целогодишно обучение за ученици по български, математика и чужди езици. Предлагаме курсове по английски език, курсове по руски език, курсове по арабски език, курсове по испански език, курсове по унгарски език.

За начинаещи и напреднали. За възрастни и деца.
Учебният център избра нови, различни и много интересни системи за всички желаещи.

Всичко съобразено с Вашите изисквания и предпочитания!

Високо квалифицирани преподаватели ще станат приятели с Вас и Вашите деца!

[note color=“d2d2d2″] ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ:

[spoiler title=“Kурсове по арабски език“ open=“1″ style=“2″]

Kурсове по арабски език се провеждат по учебник, изготвен от преподаватели в Катедрата по арабистика към Софийския университет “Св.Климент Охридски”. Разделен на 4 продходящи нива, които постепенно дават основни познания на граматиката на съвременния книжовен арабски език.[/spoiler]
[spoiler title=“Kурсове по руски език“ open=“1″ style=“2″]

Kурсове по руски език се провеждат по учебник “Шаг за шагом”, който предвижда 90 учебни часа, като начално ниво. За желаещите на научат перфектно езика се предлагат следващите възможности, като разговорен руски или делови руски език.[/spoiler]
[spoiler title=“Kурсове по унгарски език“ open=“0″ style=“2″]

Kурсове по унгарски език се провеждат по учебник “Hungar Lingua”.Системата предвижда 3 нива. Учебниците включват диалози от ежедневието, текстове за четене и слушане. За напреднали могат да бъдат изработени индивидуални програми според необходимата област – юридически, икономически, медицински унгарски.[/spoiler]
[spoiler title=“Kурсове по испански език“ open=“0″ style=“2″]

Kурсове по испански език се провеждат по учебник “Nuevo Ven” в 3 нива. Както и всяка друга система за изучаване на чужд език, тя включва граматика, текстове, упражнения; слушане и разбиране на текстове и диалози от касета.[/spoiler]
[spoiler title=“Курсове по английски еизк“ open=“0″ style=“2″]

Предлагаме курс в 6 нива по учебната система Cutting Edge.

НИВО КОЛ-ВО УЧ.Ч ГРАМАТИКА
І ниво
STARTER

60 учебни часа
There is, there are

Some, any

Броими и неброими съществителни

Present Simple -положителни, отрицателни, въпросителни изречения

Past Simple – положителни, отрицателни, въпросителни изречения

Future Simple /will, going to/

Can, can’t

II ниво
ELEMENTARY

80 учебни часа
Have, have got – отрицателни, въпросителни форми

Present Simple – положителни, отрицателни, въпросителни изречения

Предлози, наречия

The, a ,an

Past Simple – положителни, отрицателни, въпросителни изречения

Прилагателни, сравнителни и превъзходни степени

Present Continuous – положителни, отрицателни, въпросителни изречения

Going to, would like, want to

Can, can’t, have to, don’t have to, might

Present Perfect – положителни, отрицателни, въпросителни изречения

III ниво
PRE – INTERMEDIATE

90 учебни часа
Present Simple, Past Simple

Can, can’t, have to, don’t have to, should, shouldn’t

Present Continuous

Comparative and superlative forms of adjectives

Present Perfect / for, since/

Articles – the, a, an

Going to, planning, would like, prefer

Conditional sentences

Used to

Past Continuous

Gerunds, infinitives

Passive forms

Present Perfect Continuous

Past Perfect

Reported, Direct Speech

IV ниво
INTERMEDIATE

80 учебни часа
Present Simple / Present Continuous

Past Simple / Past Continuous

Used to

Comparative and superlative forms of adjectives

Present Perfect / Present Perfect Continuous

Future plans and intentions

Passive Voice

Past Perfect / Past Simple

Reported, Direct Speech

Could have, should have, would have

Conditional Sentences

V ниво
UPPER-INTERMEDIATE

80 учебни часа
За напреднали, нивото включва предимно четене на текстове, практически упражнения по дадени теми, диалози, слушане и разбиране на текстове от запис.

VI ниво
ADVANCED

69 учебни часа
За напреднали, за тези, които искат да водят сериозни разговори на различни теми от ежедневието и от бизнеса, предлага се обсъждане и водене на дискусии по 10 теми от нивото.

[/spoiler][/note]


Вижте по-голяма карта

Tags:

©2022 Shkola BG Всички права запазени

или

ВХОД

или Регистрация

Забравихте си парола?

или

Create Account