Адрес гр. Бургас, бул. Проф. Яким Якимов No 1
Телефони 056 715 780 / 056 716 574 / 056 716 413
Email office@btu.bg
МАПК4www.btu.bg

Основан през 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологически институт, Университет “Проф. д-р Асен Златаров” е утвърден като такъв с решение на Народното събрание от 01.08.1995 г. и е единственото държавно Висше училище в региона.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ e институционално акредитиран с решение №16 от 17.05.2007 г. на Националната агенция за оценяване и акредитация за срок от 6 години.

header btu

Обучението в Университета се осъществява в три факултета и три колежа по общо 30 специалности, за придобиване на образователно-квалификационни степени “професионален бакалавър по…”, “бакалавър” и “магистър”.
Най-големият потребител на кадри на Университета – нефтена компания „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, осигурява работа на завършилите специалностите към Факултета по технически науки, както и стипендии на изявени студенти с висок успех.
Университетът има установени активни научни връзки с институти и университети от Англия, Франция, Германия, Русия и др. Те създават възможност за научни специализации и учебна практика на преподаватели и студенти, обмен на лектори, на учебна и научна литература.

Университетът разполага с пет учебни корпуса, спортна база, три студентски общежития, стол, поща и център за медицинско обслужване.
Университетската библиотека разполага с над 160 000 тома печатни издания на различни езици. В помощ на учебния процес е Печатната база към Университета, която издава учебници, ръководства за лабораторни и семинарни упражнения.


Вижте по-голяма карта

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени