Адрес гр. София, бул. Цар Освободител №15
Телефони 02 944 35 17 | 02 930 84 36
Email info(@)admin.uni-sofia.bg
МАПК4 www.uni-sofia.bg

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е първото българско висше училище. Неговата история е въплъщение и продължение на многовековната културна и просветна традиция на българския народ.Началото на организираната образователна система в България датира от втората половина на IX век. През епохата на Възраждането се ражда идеята за откриване на Висше училище.

Авторитетът на Висшето училище нараства и с това се утвърждава нуждата от културно – просветна мисия, която то да изпълнява в националното ни развитие след Освобождението през 1878г. Постепенно Софийският университет става един от авторитетните научни центрове на Балканите, напълно развит, европейски тип университет. Днес Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-големият и престижен научно – изследователски център в страната.

Ректоратът се намира на бул. „Цар Освободител“ 15. Факултетът по математика и информатика, Физическият, Химическият и Биологическият факултет, Факултетът по журналистика, Богословският, Стопанският и Факултетът по начална и предучилищна педагогика се намират в отделни сгради, чиито адреси са посочени в справките за отделните факултети.


Вижте по-голяма карта

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени