Адрес Добрич, бул. Русия 2
Телефони [+359 58] 603 279
Email klohridski@gmail.com
МАПК4 www.ohridski.eu

Едно училище, в което децата израстват не само с научните знания. Училище, в което овладяват красотата на музиката, танца, изобразителното изкуство. Нашето училище е територия на мисълта и знанието, територия на творчеството, лаборатория за укрепване и утвърждавне на индивидуал-ности, на личности, на активни граждани.

Училище като нашето е проява на една от формите на модерното образование като единство от научно познание и възпитание в ценностите на хуманизма, израз на разбирането, че наред с общото образование всяко дете трябва да има шанса да развие таланта си.

Във всички степени на училищното образование се търси най-доброто индивидуално и екипно развитие в среда на взискателност и взаимно уважение. Ние гарантираме на възпитаниците си

[list style=“star“]

 •  Високо равнище на общообразователна и профилирана подготовка!
 •  Владеене на чужди езици!
 •  Творческа база за развитие !
 •  Личностно израстване!
 •  Широка обща култура!
 •  Конкурентоспособност!
 •  Практическа приложимост на умения и знания!
 •  Алтернатива на училищата по изкуства!
 • Тридесетгодишна традиция и успешно развиващи се профили:
 • МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО,
 • ХОРЕОГРАФИЯ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ!
 •  Желано място за обучение!
 •  Интелектуален център за извънкласни занимания!
 •  Гарантиран успех за прием на кандидат – студенти![/list]

[spoiler title=“Прием“ open=“0″ style=“2″]

Кой трябва да постъпи като ученик в първи клас?
-Всяко дете задължително постъпва като ученик в I-ви клас през годината, в която навършва 7 години.
Кой може да постъпи като ученик в първи клас?
-Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище.
(От 2003 г. е задължително обучението на деца една година преди постъпване в I-ви клас.)
Кой избира къде да учи детето?
-Изборът на училище се извършва от родителите на детето.
Какви са необходимите документи за записване?
-Заявление за записване (по образец на училището);
-Копие от Удостоверението за раждане на детето;
-Удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас.
Какви са действията за записване?
-Родителят може да подава заявление за записване от 01.10.2012г. до 29.03.2013г.
При подаване на заявлението родителят получава входящ номер.
-От 04 март до 16 май 2013 година се провеждат консултации (проверка на способностите по изкуства) на кандидатстващите за 1-ви клас деца.
-Записването на децата се извършва от 31 май до 07 юни 2013г.
-С родителите на записаните деца се провежда родителска среща на 06.06.2013г. – 17:30 часа

[/spoiler]

[spoiler title=“Профили“ open=“0″ style=“2″]

ПРОФИЛ ,,МУЗИКА”

 

Профила ,,музика” предлага индивидуално обучение по класически и народни инструменти, народно класическо, поп и джаз пеене, компютърна обработка на звук и студийни техники за запис с приложение в радио, филмово и телевизионно творчество от I до XII клас.

Паралелно със специалните и общообразователните дисциплини интензивно се изучава немски и английски език.

Възможност за пълноценно развитие на децата и за сценичната им изява дават постоянно действащите ансамбли: класически и народен хор, народен, акордеонен, китарен оркестър, вокална формация във всяка училищна степен.

Специалистите ни работят в сътрудничество с АМТИИ – Пловдив, МА НБУ – София, ВСУ ,,Черноризец Храбър” – Варна и международни асоциации в областта на изкуството

ПРОФИЛ ,,ХОРЕОГРАФИЯ”

 

Единнство от движения, ритъм, звуци, настроения и цветове – това е магията на танца, в чиито тайни и красота се приобщават учениците по хореография от I до XII клас. В основата на обучението са фолклорни и модерни танци, като паралелно с тях са екзепсис, характерни, исторически танци, етнография, история на танца, развитие на танцувална и пластична техника. Учениците изучават интензивно френски и английски език, компютърна обработка на звук и изображение с приложение в музикално-танцов театър.

Децата на училището ни представят българското танцово изкуство в страната Италия, Чехия, Русия, Турция, Румъния, Австрия, Франция. Репертоарът на формациите включва танци от различни етнографски области, класически, характерни, състезателни и спортни танци, танци на народите.

ПРОФИЛ ,,ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”

 

Профилираното обучение по изобразително изкуство се осъществява в специализирани кабинети по изобразителни дейности и компютърен дизайн, отговарящи на съвременните изисквания за функционална и естетична работна среда.

Творческия процес развива таланта на децата по изящни изкуства, приложни изкуства, компютърна графика и уеб дизайн.

Интензивно се изучава английски език.

Творбите на наши ученици получават признание в национални и международни конкурси в Румъния, САЩ, Турция, Швейцария, Израел.

Нашите възпитаници пътуват по света като истински посланици на богатото културно и музикално наследство на България.

[/spoiler]


View Larger Map

Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени