Адрес гр. Добрич, ул.“ Ангел Кънчев“ №2
Телефони 058/60 44 22; 058 /60 44 33
Email
МАПК4 www.souprslaveikov.com

[nivo_slider source=“post“ link=“image“ size=“650×300″ limit=“3″ effect=“random“ speed=“600″ delay=“3000″]

[spoiler title=“История“ open=“1″ style=“2″]

На 28 юни 1913 год., месец преди подписването на несправедливия и злощастен за българите букурещки мирен договор, Добрич е завладян от румънската военна власт. Като посяга върху всички права и свободи на българското население, румънската олигархия не подминава и училищата. От 276 преди окупацията в Южна Добруджа през 1914 год. остават само 4. Отнети са училищните сгради и в тях са настанени военни части. Унищожени са книжните фондове на училищата, а българските учители биват преследвани. Такава е и съдбата на две от най-старите училища в Добрич – мъжкото класно училище „Райко Цончев” и начално училище „Петко Р. Славейков”.

Историческите справки, запазените архивни документи и снимки ни връщат назад във времето. НУ „П.Р.Славейков” отваря врати в 1910 год., а „Райко Цончев” – 1909 год. През годините на румънското владичество първо съществува като професионално училище, а във второто е настанена девическа румънска гимназия.

В 1940 год. свободата изгрява над Добруджа. С безкрайна любов, усърдие и всеотдайност започват да работят много учители. Като прогимназия с 13 паралелки се възстановява училище „Райко Цончев” – сочат историческите справки. За Директор е назначен Петър Драгулев, а в 1944 год. – Пенчо Щирков. От 1951 до 1960 год. училището става ІІ Средно единно с директор Иванка Стоилова. През 1960 год. то се преименува в ОУ „Димитър Полянов” и съществува с това име до 1971 год. според архивните документи. В училището работят много добри преподаватели, провеждат се различни инициативи, успешно се работи по важни педагогически проблеми.

През същата 1940 год., пак според историческите справки, като Начално училище с 6 паралелки с пръв главен учител Илия Антов, врати отваря отново училище „П.Р.Славейков”. Същата година то е обявено за базово училище на едногодишния учителски институт с отговорник Костадин Пендиков. От 1952 год. до 1958 год. паралелките се прехвърлят към Педагогическото училище с отговорник Димитричка Тошева. В 1958 год. началните паралелки на Педагогическото училище отново се връщат в същата сграда.За директор е назначенКостадин Пендиков. Учебното заведение пак получава името П.Р.Славейков, с което продължава съществуването си до 1971год.

През 1971 год. Основно училище „Димитър Полянов” и Начално училище „Петко Рачов Славейков” се обединяват и новото учебно завадение приема името на възрожденския поет – просветител. Директор тогава е Елеонора Бакалова, а нейни заместници са Минко Радев и Александър Белчев. Новият дом е тържествено открит на 31 декември 1975 год. Този ръководен екип въвежда ученици и учители в просторните класни стаи на новопостроения приказен дворец.

Учебната 1975/1976 година е напрегната за колектива на училището. Това е годината, в която учители и ученици полагат съвместни усилия за създаване на едно съвременно, модерно, богато и естетически подредено училище. Още първите години започва утвърждаването на новото училище. През учебната 1978/1979 год. учителският колектив е носител на званието „Колектив – окръжен първенец”. Със заповед на министъра на народната просвета от 1981 год. училището е обявено за ЕСПУ. В национален мащаб то става три пъти носител на званието „Образцов колектив”, съвсем заслужено училището е наградено с орден „Кирил и Методий” и званието „Образцово”.

Многобройни са гостите от страната и чужбина, посетили училището през последните 30 години от съществуването му: членове на правителства, дипломати, учени, артисти, педагози, обикновени туристи. Всички са единодушни – това е храм на науката, образованието, светъл дворец, където се отглеждат толкова много „цветя” за бъдеща България.

Славейковци са посрещали чуждестранни делегации от Португалия, Финландия, Ирак, Сирия, Германия, Куба, Виетнам, Унгария, бившия Съветски съюз, Швеция, Чили, Турция, Дания и др.

В училището ни са гостували: българските министри на просветата Ненчо Станев и Дража Вълчева, министрите на труда и социалните грижи на Куба – Оскар Фернандес Падиля и на Чехословакия – Михал Щанцел; дипломати: първият секретар на Чехословашкото посолство Казимир Подконицки, генералният консул на Руската федерация Владимир Кубчов, Севрин Биднински – генерален консул на ПНР във Варна; представители на културата: Виолета Бахчеванова, Васил Стойчев, Сава Хашъмов, Филип Кутев, Георги Струмски, Павел Матев, Асен Босев, Николай Зидаров, Николай Хайтов, Надежда Захариева, В. Пехливанов, Дончо Цончев, Антон Дончев, Иван Гранитски, Георги Константинов; съпругата на поета Никола Вапцаров – Бойка Вапцарова; журналисти от столични издания; директорът на музей „Петко и Пенчо Славейкови” в София; директорът на Ермитажа в Санкт Петербург; много учени и педагози като Кудо Месуми от Япония, Франзиску Галащу от Португалия, Кристина Порккала от Финландия, Хаджер Садек – председател на съюза на учените в Сирия, Ивар Хидян от Швеция, Жан Мишлен – главен инспектор на образованието в Белгия, професор Андрей Пантев от СУ и много други също са били скъпи гости на нашето училище.

Незабравимо ще остане за учениците и учителите гостуването през 1977 год. на баба Люба Славейкова – внучка на П.Р.Славейков, по повод на 150 год. от рождението на великия българин и патрон на училището. Завинаги в сърцата си ще пазим и срещата през 1981 год. с екипажа на космическия кораб „Союз”-33 с капитан Николай Рукавишников и Георги Иванов. Още много гости ще посрещаме и ще удивляваме с нашите успехи и постижения.

СОУ „Петко Рачов Славейков” винаги е било гордост за всички добруджанци. Над 1000 ученици всеки ден вливат живот в сградата. От 77 педагози 45 притежават квалификационна степен. На палавниците от ПГ училището предлага чуждоезиково обучение и други занимателни форми.

По Наредба №8 на МОН са утвърдени профил „Чуждоезиков” – Английски език за завършилите VІІ клас и профил „Хуманитарен” – Български език и литература за завършилите основно образование ученици. Елка Митева е първата преподавателка по английски език, допринесла за успешната реализация на завършилите чуждоезиковия профил ученици. От 2000 год. е въведена и вечерна форма на обучение. Учебно-възпитателният процес се ръководи от Георги Павлов Георгиев – директор и помощник-директорите Валинка Митева, Велин Колев и Марияна Петрова.

От 1975 год. до 2010 год. директори на СОУ „П.Р.Славейков” са били Елеонора Бакалова, Христо Петров, Мария Адамова и Георги Георгиев. Заместник директори са били Минко Радев, Александър Белчев, Тодор Тодоров, Емил Енев, Николинка Дженева, Стела Чочкова, Орлин Петков, Христо Петров, Мария Влайкова, Димитър Антонов, Живка Гелеменска, Анна Иванова, Валинка Митева, Велин Колев и Марияна Петрова.

В навечерието на нашата 100 годишнина отдаваме почит на всички свои колеги, работили много преди нас със Славейковски подтик и себераздаване. Тачим постигнатото от нашите възпитаници, успели както у нас, така и извън пределите на родината.

В този храм на познанието ще продължи да пулсира ритъмът на вечната младост, устремена към нови успехи в учението, творчески изяви и отличия, възпитавана в духа на вечните човешки ценности и вярата в доброто.

[/spoiler]

[spoiler title=“Държавен план – прием за учебната 2013– 2014 година“ open=“0″ style=“2″]

Държавен  план – прием за учебната 2013 – 2014 година

Специалност и професия Срок на обучение Брой паралелки Брой ученици Интензив.
изучаване чужд език
Приемни изпити Балообразуващи предмети
Прием от завършен седми клас:
“Чуждоезиков” – Английски език
първи профилиращ предмет – Английски език
5 1 26 Английски език Б,М Б,М
Прием от завършено основно образование:
Непрофилирана подготовка –
Вечерна форма на обучение
4 1 30 Прием по документи Б,И,А

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Балът за класиране се образува:
за прием след VІІІ клас  :

1. Непрофилирана –   вечерна форма – като сбор от : утроената оценка по БЕЛ, удвоената оценка по история и оценката по първи чужд език от свидетелството  за завършено основно образование.
за  прием след VІІ клас  :
1. Профил “Чуждоезиков” –  по Наредба №11

СОУ”ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” – ДОБРИЧ

Прием за учебната 2013 – 2014 година

1.    Подготвителна група  – за Вашите деца предлагаме:

  • Английски език
  • Начална компютърна грамотност
  • Логопед

2.   Начален етап  І – ІV клас

  • Качествени знания и умения  по общообразоветелните предмети
  • Целодневно или полудневно обучение
  • Столово хранене

3.   Прогимназиален етап V – VІІ клас

  • Засилено изучаване на български език  и математика
  • Компютърна грамотност и чужди езици
  • Придобиване на задълбочени знания в конктретни научни области

4.   Самостоятелна форма  – за тези, които желаят да завършат V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ клас

[/spoiler]


View Larger Map

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени