СОУ Леонардо да Винчи – Русе
 • гр. Русе, ул. Александровска №6
 • 082 845 468 | 0878 845 468
 • ps_leonardo@mail.bg

“Щастието се дава на онзи, който много се труди.“ - Леонардо да Винчи

„Леонардо да Винчи” е училище с ранно чуждоезиково обучение и широка природоматематическа програма. Стартира през 2004 г. като Детска Академия. Училище „Леонардо да Винчи” има разработена концепция за възпитателно-образователния процес от предучилищен до XII клас.
Първо Частно Училище - Леонардо Давични

Училище “Леонардо да Винчи” ще се изграждат утрешни лидери чрез интегрирано образование и акцент върху развитието на предприемаческия дух и информационна култура на своите ученици.

Резултатът от тези усилия ще бъдат образовани деца които притежават лидерски умения, предприемчивост, независимо мислене и етична отговорност

Лиценз:

РД 14-42 от 19.05.2005 г. за средно общообразователно училище с чуждоезиков и технологичен профил.

Сертификати:

 • Удостоверение за завършен клас
 • Свидетелство за завършено основно образование
 • Диплома за завършено средно образование

Средно училище

* VIII – XII клас

В таксата се включва обучение на български и английски език, профилирано обучение, втори чужд език – немски, руски, френски или испански, всички редовни учебни и специализирани занятия, участия в олимпиади, викторини и конкурси нагледни средства и пособия, които се осъвременяват всяка година срочни и годишни тестове, изготвени от независими експерти, допълнителен брой часове по фундаменталните науки, текущи писмени изпитвания всеки месец, резюмета на всички учебни предмети, за подпомагане на подготовката за срочните тестове, интерактивни часове по основните учебни дисциплини, пробни изпити за кандидатстване след 12 клас, обобщаващи часове по български език, математика, физика, химия, биология, история, чужди езици във всеки клас със специалисти от Русенски университет и гост лектори, медицинско обслужване, училищен психолог, застраховка, транспорт, свързан с всекидневния учебен процес…

Годишна такса обучение -1400 евро

* Училищната униформа се заплащат допълнително в началото на учебната година. 
* Учебници и консумативи – Точната сума се калкулира в началото на година и се заплаща еднократно до 21.09

Отстъпки:
При обучаване на две деца от вашето семейство, второто ползва 10% отстъпка от годишната такса обучение. За трето дете отстъпката е 20%.

Допълнителни услуги

 1. «Храна» включва две закуски и топъл обяд
 2. Индивидуална учебна подготовка задължителна подготовка за всички деца с текущ успех под 4.50 – € 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания.
 3. Поправителна сесия /за всички деца с успех под 4.50 на срочните и годишни тестове/ – Сумата се определя индивидуално от броя на часовете / € 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания/
 4. Специализирана подготовка за кандидатстване след 7 клас /по желание на родителя/ – Сумата се определя индивидуално от броя на часовете /€ 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания/
 5. Транспорт /по желание на родителя/ – Заплаща се за всеки срок .
 6. Училище на планина и море – Таксата включва: храна, хотел и треньори

Основно училище

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

Учебните часове започват в 8 ч. и завършват в 17,00 ч. Програмата е съобразена с биологичния ритъм на децата.
В таксата се включва обучение на български и английски език, спортове, учебни помагала, медицинско обслужване, училищен психолог, застраховка, транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

*Училищната униформа се заплаща допълнително в началото на учебната година.

Годишна такса обучение – 1500 евро (167 евро месечно)

* I – IV клас

Обучението е целодневно от 8 до 17 часа.
В таксата се включва всички редовни учебни и специализирани занятия, английски език, спорт, самоподготовка, водена от преподавателите, участия в олимпиади, викторини и конкурси, нагледни средства и пособия, които се осъвременяват всяка година срочни и годишни тестове, изготвени от независими експерти, допълнителен брой часове по фундаменталните науки, работа в групи по четене, текущи писмени изпитвания всеки месец, учебни помагала, медицинско обслужване, училищен психолог, застраховка, транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

* Училищната униформа се заплаща допълнително в началото на учебната година.

Годишна такса обучение – 1500 евро (167 евро месечно)

* V – VII клас

Учебните часове започват в 8 ч. и завършват в 15 ч. В таксата се включва обучение на български и английски език, втори чужд език – немски, руски, всички редовни учебни и специализирани занятия участия в олимпиади, викторини и конкурси нагледни средства и пособия, които се осъвременяват всяка година срочни и годишни тестове, изготвени от независими експерти , допълнителен брой часове по фундаменталните науки, текущи писмени изпитвания всеки месец, резюмета на всички учебни предмети, за подпомагане на подготовката за срочните тестове, интерактивни часове по основните учебни дисциплини, пробни изпити за кандидатстване след 7 клас, eкстра часове по български език, физика, математика, английски и немски език във всеки клас със специалисти от Русенски университет, медицинско обслужване, училищен психолог, застраховка, транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

*Училището предоставя за ползване учебници и учебни помагала.

* Училищната униформа се заплаща допълнително в началото на учебната година.

Годишна такса обучение – 1450 евро (150 евро месечно)

Отстъпки:
При обучаване на две деца от вашето семейство, второто ползва 10% отстъпка от годишната такса обучение. За трето дете отстъпката е 20%.

Допълнителни услуги

 1. «Храна» включва две закуски и топъл обяд
 2. Курсове Cambridge YLE – тестове /за всички деца 2 – 7 клас/ – € 90 (на срок) 15 седмици по 2 учебни часа
 3. Индивидуална учебна подготовка задължителна подготовка за всички деца с текущ успех под 4.50 – € 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания.
 4. Поправителна сесия /за всички деца с успех под 4.50 на срочните и годишни тестове/ – Сумата се определя индивидуално от броя на часовете / € 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания/
 5. Специализирана подготовка за кандидатстване след 7 клас /по желание на родителя/ – Сумата се определя индивидуално от броя на часовете /€ 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания/
 6. Транспорт /по желание на родителя/ – Заплаща се за всеки срок .
 7. Училище на планина и море – Таксата включва: храна, хотел и треньори
+ Средно Училище

Средно училище

* VIII – XII клас

В таксата се включва обучение на български и английски език, профилирано обучение, втори чужд език – немски, руски, френски или испански, всички редовни учебни и специализирани занятия, участия в олимпиади, викторини и конкурси нагледни средства и пособия, които се осъвременяват всяка година срочни и годишни тестове, изготвени от независими експерти, допълнителен брой часове по фундаменталните науки, текущи писмени изпитвания всеки месец, резюмета на всички учебни предмети, за подпомагане на подготовката за срочните тестове, интерактивни часове по основните учебни дисциплини, пробни изпити за кандидатстване след 12 клас, обобщаващи часове по български език, математика, физика, химия, биология, история, чужди езици във всеки клас със специалисти от Русенски университет и гост лектори, медицинско обслужване, училищен психолог, застраховка, транспорт, свързан с всекидневния учебен процес…

Годишна такса обучение -1400 евро

* Училищната униформа се заплащат допълнително в началото на учебната година. 
* Учебници и консумативи – Точната сума се калкулира в началото на година и се заплаща еднократно до 21.09

Отстъпки:
При обучаване на две деца от вашето семейство, второто ползва 10% отстъпка от годишната такса обучение. За трето дете отстъпката е 20%.

Допълнителни услуги

 1. «Храна» включва две закуски и топъл обяд
 2. Индивидуална учебна подготовка задължителна подготовка за всички деца с текущ успех под 4.50 – € 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания.
 3. Поправителна сесия /за всички деца с успех под 4.50 на срочните и годишни тестове/ – Сумата се определя индивидуално от броя на часовете / € 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания/
 4. Специализирана подготовка за кандидатстване след 7 клас /по желание на родителя/ – Сумата се определя индивидуално от броя на часовете /€ 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания/
 5. Транспорт /по желание на родителя/ – Заплаща се за всеки срок .
 6. Училище на планина и море – Таксата включва: храна, хотел и треньори
+ Основно Училище

Основно училище

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

Учебните часове започват в 8 ч. и завършват в 17,00 ч. Програмата е съобразена с биологичния ритъм на децата.
В таксата се включва обучение на български и английски език, спортове, учебни помагала, медицинско обслужване, училищен психолог, застраховка, транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

*Училищната униформа се заплаща допълнително в началото на учебната година.

Годишна такса обучение – 1500 евро (167 евро месечно)

* I – IV клас

Обучението е целодневно от 8 до 17 часа.
В таксата се включва всички редовни учебни и специализирани занятия, английски език, спорт, самоподготовка, водена от преподавателите, участия в олимпиади, викторини и конкурси, нагледни средства и пособия, които се осъвременяват всяка година срочни и годишни тестове, изготвени от независими експерти, допълнителен брой часове по фундаменталните науки, работа в групи по четене, текущи писмени изпитвания всеки месец, учебни помагала, медицинско обслужване, училищен психолог, застраховка, транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

* Училищната униформа се заплаща допълнително в началото на учебната година.

Годишна такса обучение – 1500 евро (167 евро месечно)

* V – VII клас

Учебните часове започват в 8 ч. и завършват в 15 ч. В таксата се включва обучение на български и английски език, втори чужд език – немски, руски, всички редовни учебни и специализирани занятия участия в олимпиади, викторини и конкурси нагледни средства и пособия, които се осъвременяват всяка година срочни и годишни тестове, изготвени от независими експерти , допълнителен брой часове по фундаменталните науки, текущи писмени изпитвания всеки месец, резюмета на всички учебни предмети, за подпомагане на подготовката за срочните тестове, интерактивни часове по основните учебни дисциплини, пробни изпити за кандидатстване след 7 клас, eкстра часове по български език, физика, математика, английски и немски език във всеки клас със специалисти от Русенски университет, медицинско обслужване, училищен психолог, застраховка, транспорт, свързан с всекидневния учебен процес.

*Училището предоставя за ползване учебници и учебни помагала.

* Училищната униформа се заплаща допълнително в началото на учебната година.

Годишна такса обучение – 1450 евро (150 евро месечно)

Отстъпки:
При обучаване на две деца от вашето семейство, второто ползва 10% отстъпка от годишната такса обучение. За трето дете отстъпката е 20%.

Допълнителни услуги

 1. «Храна» включва две закуски и топъл обяд
 2. Курсове Cambridge YLE – тестове /за всички деца 2 – 7 клас/ – € 90 (на срок) 15 седмици по 2 учебни часа
 3. Индивидуална учебна подготовка задължителна подготовка за всички деца с текущ успех под 4.50 – € 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания.
 4. Поправителна сесия /за всички деца с успех под 4.50 на срочните и годишни тестове/ – Сумата се определя индивидуално от броя на часовете / € 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания/
 5. Специализирана подготовка за кандидатстване след 7 клас /по желание на родителя/ – Сумата се определя индивидуално от броя на часовете /€ 2.5 на уч. час при групово занимание, € 5 на уч.час при индивидуални занимания/
 6. Транспорт /по желание на родителя/ – Заплаща се за всеки срок .
 7. Училище на планина и море – Таксата включва: храна, хотел и треньори
Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени