• г. София, кв. Изток, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 8
  • 02 971-3114 | 0889 442 390
  • bizcollege.sofia@gmail.com

Професионално обучение с европейско измерение!

Добре дошли в официалната страница на
Колеж „Бизнес и финанси”!

Колежът е създаден през 2000 година и вече повече от 10 години успешно провежда обучение в сферата на Предприемачество и мениджмънт, като непрекъснато обновява своите учебни програми и специалности в съответствие със съвременните изисквания на бизнеса към обучението.

Обучението се провежда по иновативна английска система на обучение, съобразена с Европейските стандарти, която включва умения за работа в екип и разработването на екипни бизнес проекти, разширено обучение по английски език и информационни технологии, както и участие в различни международни проекти и програми.

Екипът от преподаватели се състои от утвърдени имена в областта на професионалното образование и обучение, хабилитирани преподаватели от водещи висши учебни заведения – СУ, ТУ, УНСС, НБУ.

Обучението е в съответствие със съвременните образователни изисквания: съвременни методи на обучение, мултимедия, онлайн информационен център с електронно поддържане на административна и учебна база данни. Ползваната материална база, методите на обучение и специалностите непрекъснато се обновяват и модернизират, съгласно потребностите на пазара, като всяка стъпка цели по-високо качество на обучението в ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ „БИЗНЕС И ФИНАНСИ” – София.

Нашата мисия е да помогнем за успешното развитие на България, като обучаваме бъдещите бизнес лидери, мениджъри и предприемачи на България и Европа!

[cl-ib image=“8036″ size=“full“ title=“СПЕЦИАЛНОСТИ И ОБУЧЕНИЕ“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.bfc-bg.com%2Feducation%2F||target:%20_blank|“ animation=“aphelia“ easing=“easeOutBack“ bgcolor=“rgba(84,135,167,0.75)“ align=“left“ title_size=“15px“ desc_size=““ title_mobile_size=“10px“ desc_mobile_size=““]
[cl-ib image=“8037″ size=“full“ title=“УЧЕБЕН ЦЕНТЪР И КУРСОВЕ“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.bfc-bg.com%2Fcourses%2F||target:%20_blank|“ animation=“aphelia“ easing=“easeOutBack“ bgcolor=“rgba(141,188,62,0.75)“ title_size=“15px“ desc_size=““ title_mobile_size=“10px“ desc_mobile_size=““]
[cl-ib image=“8039″ size=“full“ title=“КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.bfc-bg.com%2Feducation%2F||target:%20_blank|“ animation=“aphelia“ easing=“easeOutBack“ bgcolor=“rgba(255,208,1,0.75)“ title_size=“15px“ desc_size=““ title_mobile_size=“10px“ desc_mobile_size=““]
[cl-ib image=“8040″ size=“full“ title=“СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРИ“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.bfc-bg.com%2Fpartner-organisations%2F||target:%20_blank|“ animation=“aphelia“ easing=“easeOutBack“ bgcolor=“rgba(219,76,72,0.75)“ title_size=“15px“ desc_size=““ title_mobile_size=“10px“ desc_mobile_size=““]

Къде да ни откриете

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени