Адрес гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24
Телефони 032 628 390 I 032 635 049
Email webmaster@uni-plovdiv.bg
МАПК4https://uni-plovdiv.bg

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основан е през 1961 година като Висш педагогически институт по природо-математически науки. Обявен е за Университет през 1972 година.
Днес Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ напълно оправдава и защитава името си на Университет, обучавайки студенти в повече от 60 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки.

courosel9

[spoiler title=“РЕКТОРСКО РЪКОВОДСТВО“ open=“0″ style=“2″][note color=“6e918d“]
Проф. д-р Запрян Козлуджов
Ректор
тел.: 032/631 449 или 032/261 222
e-mail: rector@uni-plovdiv.bg


Проф. д-р Невена Милева
Заместник-ректор
тел.: 032/261 251
e-mail: nmileva@uni-plovdiv.bg


Доц. д-р Мария Стоянова
Заместник-ректор
тел.: 032/261 248
тел.: 032/261 462
e-mail: marianas@uni-plovdiv.bg


Доц. д-р Христо Крушков
Заместник-ректор
тел.: 032/261 417
e-mail: hdk@uni-plovdiv.bg


Проф. д.п.н. Веселин Маргаритов
Функционален декан
тел.: 032/261 325


Н.с. Румен Киров
Помощник-ректор
тел.: 032/261 225
e-mail: kirov@uni-plovdiv.bg
[/note][/spoiler]

Факултети и Филиали

[note color=“e9e9e9″]
icons_bioicons_smficons_smcicons_praicons_krjicons_isticons_ikoicons_himicons_fmiicons_fizicons_filicons_edu
[/note]
Пловдивският университет e на второ място в рейтингово проучване за обществения престиж на висшите училища в България

Надяваме се, че Пловдивският университет не само ще отстоява, но и ще заема все по-високи позиции в обществените представи през следващите години. Предстоящото изграждане на общежития и подобряването на цялостната учебна и научна инфраструктура ще способстват това да се случи.

courosel5_5

Университетът поддържа активни международни контакти с почти всички европейски страни, САЩ и страните от Азия и Африка. Участва самостоятелно или съвместно с други европейски университети в програми на Европейския съюз и в американски и швейцарски фондове за научни изследвания. Академичната общност развива отношения и с висши училища от Европа, Русия и Близкия изток. Университетът има официална акредитация (2013 година), която му позволява да провежда обучение във всички образователни степени – „Специалист“, „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“.


[note color=“#dfe3ee“]

[/note]


Tags:

©2023 Shkola BG Всички права запазени