• г. Варна, Бул. Осми Приморски Полк №112
  • 0897 719 202 | 0885 209 506 | 052 50 12 60 | 0875 151 983
  • avroracentre_varna[@]abv.bg

Образователен център АВРОРА – Варна организира:
– Курсове по Английски, Немски, Испански, Италиански, Френски, Руски и Китайски език за:

* Възрастни – индивидуално и групово обучение в удобно време, съобразно нивата от Европейската езикова рамка и ориентирано към желания резултат от изучаването на конкретния език;

* Деца – обучение според възрастовата група на детето / 4 – 13 год. /;

* Ученици и студенти – общи и помощни курсове, подготовка за матура, кандидат-студентски изпит или явяване на изпит за получаване на международен сертификат, курсове за студенти заминаващи на бригада или обмен в чуждестранен университет.

– Курсове по Български език и литература и Математика – подготовка за:

* Национално Външно Оценяване/конкурсни изпити/ след 7-ми клас;

* Матура и кандидат-студентски изпит след 12-ти клас; * Помощни курсове за ученици всички класове;

* Предучилищна подготовка , подготовка на учебния материал или допълнителни занимания.

 

 – Курсове по Икономика за ученици, кандидат-студенти и студенти

– Професионално обучение с икономическо и счетоводно направление , съобразено с учебните планове и стандарти на Закона за професионално образование и обучение.

 

– Курсове по Български език за чужденци

* Bulgarian language courses for foreigners – adults, children, students.

* Курсы Болгарский язык для иностранцев;

* Cursos de Búlgaro por Extranjeros.
Учебен център “ Аврора “ провежда професионално обучение за следните длъжности:

ТРЗ и Личен състав:

Формата на обучение е в малка група.
Продължителността на курса е 40 учебни часа, проведени в удобно време.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Кратък учебен план:

1. Въведение в работата на отдел ТРЗ и личен състав
2. Трудови договори
3. Нетрудови договори
4. Работно време и почивки
5. Трудова книжка, трудов стаж, изчисляване
6. Трудово възнаграждение, осигурителен доход
7. Осигуряване, осигурителни прагове, класификатор на длъжностите и др.
8. Подаване на информация в ТД на НАП, декларация 1 и декларация 6 /попълване/, платежни документи.
9. Прекратяване на трудов договор, дисциплинарни уволнения, закрила при уволнение, прекратяване на трудов договор
10. Пенсиониране – актуални въпроси.

Процесът на обучение е свързан с решаване на практически задачи, попълване на бланки и др.
Основни нормативни актове, на базата на които се провежда курса са : Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за бюджета на ДОО, ЗЗО, Наредба за работното време, отпуските и почивките, ЗЗБУТ, Наредба за пенсии и други.

Успешно преминалите курса получават удостоверение от обучаващата организация.

Фирмата предлага възможност за провеждане на допълнителни практически часове в счетоводна кантора с един месец трудов и осигурителен стаж.

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Формата на обучение е в малка група.Продължителността на курса е 60 учебни часа разделени в осем модула.

Срокът за обучение е около 2 месеца, в зависимост от интензивността на посещенията.
Използваните учебни материали са учебници от Висшите икономически учебни заведения, нормативни актове и др.
Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Кратък учебен план:

Модул 1 : Основи на счетоводството

Модул 2: Счетоводни стандарти

Модул 3: Отчитане на капиталите ( собствен капитал, капиталови резерви, заеми )

Модул 4: Отчитане на дълготрайните активи ( материални, нематериални, финансови )

Модул 5: Отчитане на материалните запаси ( придобиване, потребление, продукция )

Модул 6: Отчитане на разчетите ( с контрагенти, служители, вземания по рекламации или спорове, вътрешни разчети, ДДС , ЗОД)

Модул 7: Отчитане на финансовите средства ( приходи, разходи, финансов резултат )

Модул 8: Годишно приключване ( ред за изготвяне, приемане, заверка и публикуване на отчети , практически пример за изготвяне и др. )

След успешно завършване на обучението можете самостоятелно да обработвате информацията и документацията посочена в учебния план, както и да познавате добре нормативната уредба.
Успешно приключилите курса получават удостоверение от обучаващата организация.

Фирмата предлага възможност за провеждане на допълнителни практически часове в счетоводна кантора с един месец трудов и осигурителен стаж.
Учебен център „Аврора“ организира детски езикови курсове предназначени за ученици в начален етап на образование и за деца в предучилищна възраст, като учебните материали и типът уроци са съобразени с възрастовата група на детето.

Децата в начален етап на образование се подготвят съгласно учебниците и учебния план в началните училища съчетани с допълнителни материали и упражнения.
Уроците са с цел да помогнат върху материал, да надградят вече придобити в училище знания или дадат допълнителна извънкласна подготовка.

Целта на уроците за деца в предучилищна възраст е да изградят основа за звученето на конкретния език и желание и интерес към изучаването му. Предмет на уроците са основни изрази, свързани с числата, цветовете, животните, представени чрез музика, рисунки и игри.

Курсовете се провеждат целогодишно в индивидуална и групова форма.
Времето за посещения се уговаря персонално. Паралелно с изброените материали се използват допълнителни упражнения за слушане на диалози и песни.
Един урок съдържа 2 или 3 учебни часа.

Някои от учебните системи , с които работим са:

Английски език – „Blue Skies” , „Hello”

Немски език – „Funkel” , „Ping Pong”

Френски език – „Caramel“

Руски език – „Черепаха” , „Солнышко”.

Учебниците са одобрени от МОМН и са използвани в началните училища за изучаване на чужд език.

Чужд език
Учебен център „Аврора“ организира курсове по Английски, Немски, Испански, Френски, Италиански и Руски език за:

– настоящи ученици от всички класове – преговор и допълнителна подготовка, помощ върху учебния материал;
– бъдещи ученици в езикова паралелка или езикова гимназия – въведение в езика, с цел по-бързо и лесно усвояване на огромния обем материал интензивно изучаван през първата година;
– кандидат-студенти – подготовка за матура или изпит;
– желаещи да се явят на изпит за получаване на международен сертификат.

Един учебен модул включва:

– Входен тест за определяне на нивото на владеене;
– 30 учебни часа, проведени в удобно време;
– Работа върху учебната програма и учебниците, използвани в училище;
– Използване на допълнителни материали / текстове за четене, упражнения, примерни тестове/, осигурени от преподавателя;
– Подготовка ориентирана индивидуално към евентуалните пропуски и формата на изпитване и оценяване в съответното учебно заведение;
– Сертификат за завършен курс след успешно покриване на учебния материал.

Този тип курсове се провежда предимно в индивидуална форма, но по желание може да се сформира и малка група.

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА по английски, немски, френски, испански, италиански и руски език:

Учебен център „Аврора” провежда целогодишно подготвителни курсове за ученици от 12-ти клас , които са избрали като втора задължителна матура „чужд език“.

Обучението се провежда съобразно учебно – изпитната програма на МОМН за „Държавен зрелостен изпит по чужд език” .

Български език и литература
Учебен център “ Аврора “ целогодишно провежда индивидуални уроци по български език и литература за ученици от всички класове.
Обучението се провежда съобразно учебния материал изучаван в основните и средни училища.
Целта на уроците е да запълнят евентуалните пропуски на ученика, да отговорят на неговите въпроси и да дадат допълнителна подготовка.
Подходът е изцяло индивидуален и се набляга се на конкретните нужди на всеки един.

Национално Външно Оценяване за СЕДМОКЛАСНИЦИ

МАТУРА ПО БЕЛ

ПРОБЕН ИЗПИТ ЗА УЧЕНИЦИ В 7-МИ КЛАС

ПРОБНА МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 
Математика

Учебен център “ Аврора “ целогодишно провежда индивидуални уроци по математика за ученици от всички класове.
Обучението се провежда съобразно учебния материал изучаван в основните и средни училища.
Целта на уроците е да запълнят евентуалните пропуски на ученика, да отговорят на неговите въпроси и да дадат допълнителна подготовка.
Подходът е изцяло индивидуален и се набляга се на конкретните нужди на всеки един.
Преподавателите са настоящи учители с опит в подготовката на ученици и отлично запознати с критерия за оценяване и формите на изпитване.

МАТУРА И КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТ:

Учебен център „Аврора“ провежда подготвителни курсове за държавен зрелостен изпит и приемен тест по математика за различните Висши учебни заведения.

Учебното съдържание се определя в съответствие с действащите учебни планове и учебни програми на средните училища. Подготовката включва решаване предишни варианти на матурата и на предварителните примерни тестове от тази година на съответните университети.
Курсът приключва с пробен тест изготвен индивидуално по съответните критерии.

Курсовете се провеждат от квалифициран преподавател, работещ и като учител в държавно учебно заведение и отлично запознат с критерия за оценяване.
Допълнителните учебни материали и тестове са включени в цената под формата на ксерокопия.

Цена на учебен час – 8 лева.

Използвайте формата за контакти в сайта и във Facebook страница „Учебен и детски център Аврора – Варна“

Tags:

©2021 Shkola BG Всички права запазени

или

ВХОД

или Регистрация

Забравихте си парола?

или

Create Account