Адрес гр. София, ул. Монтевидео №21
Телефони 0811 01 80 | 0811 01 01
Email students(@)nbu.bg | info(@)nbu.bg
МАПК4 www.nbu.bg

Нов български университет провежда обучение в бакалавърски, магистърски и докторски програми.

НБУ предлага и продължаващо обучение в сферата на изкуствата, езиците, политиката, мениджмънта, мрежовите технологии и др.

Обучението е редовно и дистанционно. То се осигурява от факултетите и се провежда в учебни програми. Редовното обучение предлага присъствени занятия, които съчетават лекционно и интерактивно обучение с различни форми на самостоятелна работа.

Дистанционното обучение се реализира чрез учебни помагала (учебници, мултимедия, аудио- и видео продукти, визуално обучение), както и консултации с преподавателите.

В университета е разработено и електронно обучение, което се предлага чрез електронна платформа за обучение MOODLE НБУ.


Вижте по-голяма карта

©2023 Shkola BG Всички права запазени