Адрес гр. София, Студентски град
Телефони 02 40 14 100 | 0898 776 687 | 0898 776 440
Email rector@nsa.bg
НСА www.nsa.bg

Национална спортна академия Васил Левски е единственото специализирано висше училище в България, което предлага образование на университетско ниво по три основни направления – спорт, физическо въпитание, кинезитерапия.

В настоящия момент НСА има академична акредитация и предлага университетски програми за обучение на бакалаври, магистри и докторанти в три факултета:
♦ Учителски факултет;
♦ Треньорски факултет;
♦ Факултет по кинезитерапия, туризъм и спортна анимация.

Центърът за Следдипломна квалификация в НСА предлага различни допълнителни образователни програми в специализирани и интердисциплинарни области.

НСА заедно с Треньорската школа на Българския футболен съюз е оторизирана от европейската футболна асоциация (УЕФА) да обучава футболни треньори от цял свят и да издава всички изисквани от УЕФА лицензи, включително License PRO, който е валиден в целия свят.

[nivo_slider source=“post“ link=“none“ size=“650×400″ limit=“10″ effect=“random“]

Тук преподават 30 професори, над 90 доценти и над 120 асистенти и гл.асистенти, голяма част от които притежават научните степени доктор и доктор на науките.

Нашите преподаватели са специалисти от най-различни области – спортни педагози и треньори, голям брой лекари, физиолози, биохимици, психолози, социолози, философи, историци, физици.

НСА развива и активна спортно-състезателна дейност. 35 спортни клубове са между най-добрите в нашите университетски, национални първенства и турнири. Много от тях участват и на международни състезания, въпреки аматьорския си статут.
[spoiler title=“Материална база“ open=“1″ style=“2″]
[note color=“f0d082″]Основният комплекс на Национална спортна академия е разположен в едно от най-живописните места на София – Студентския град. Тук има всички условия за спортна и научна работа. Няма друго подобно място в България, където да са съсредоточени толкова много и в отлично състояние спортни съоръжения. Комплексът на НСА е разположен на над 20 хектара площ и включва:


♦ 3 учебни сгради с отлично обзаведени 7 лекционни и десетки учебни зали, кабинети и специализирани лаборатории;
♦ Езиков център за подготовка на чуждестранни студенти;
♦ Студентски общежития (включително едно луксозно), столова, няколко заведения (включително 2 ресторанта), кафенета, клубове, интернет-кафе;
♦ Локална компютърна мрежа с оптична връзка и бърз интернет;
♦ Собствена медицинска служба;
♦ Богата библиотека с три читални за студентите и една за преподавателите;
♦ 14 спортни зали, по-голямата част от които имат изкуствено покритие (ханбдал, баскетбол, волейбол, 2 зали по гимнастика, вдигане на тежести, борба, джудо, бокс, фехтовка, таекуондо, шахмат, акробатика, карате-до, учебна зала по гребане);
♦ Един затревен футболен стадион, един футболен терен с тартанова покривка и две други затревени тренировъчни футболни игрища;
♦ 3 отделни лекоатлетичеки площадки с изкуствено покритие със сектори за скокове и хвърляния;
♦ Закрита лекоатлетическа писта;
♦ Комплекс от тенис кортове с всички удобства (6 броя с шамот и 6 броя с изкуствено покритие);
♦ Голф игрище;
♦ Площадка за стрелба с лък;
♦ Зали за фитнес и възстановяване;
♦ Игрище за плажен волейбол.
♦ Три баскетболни игрища с изкуствено покритие;
♦ Надуваемо хале с тенис-кортове
[/note][/spoiler]
Научните постижения на НСА са международно признати. Наши специалисти са почетни членове на много чужди академии. НСА е партньор на водещи европейски университети по програми за интеграция във висшето образование.

[box title=“Структура“ color=“#333333″]
[spoiler title=“Треньорски факултет“ open=“0″ style=“2″]
Ръководство и администрация на факултета


Декан: Проф. Николай Колев, ДН
Зам.декан: Доц. Антонио Антонов, доктор ; Проф. Симеон Йорданов, ДН
Секретар:
Ирена Дражева 02 4014 217
Валентина Михайлова 02 4014 215
Лиляна Миланова-Янева 02 4014 217


Треньорски факултет подготвя специалисти с висше образование в област на висшето образование „Здравеопазване и спорт”, професионално направление „Спорт”
Образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР”
Обучението в степента „бакалавър“ осигурява базова широкопрофилна подготовка. Завършилите специалността „Спорт” получават професионална квалификация „треньор по вид спорт”, което им дава право да осъществяват тренировъчна и методична дейност във всички нива на системата на спорта.
[/spoiler]
[spoiler title=“Учителски факултет“ open=“0″ style=“2″]
Ръководство и администрация на факултета


Декан: Проф. Апостол Славчев, доктор
Зам.декан: Доц. Елеонора Милева, доктор
Инспектор редовно обучение:
Даниела Гигова 02 4014 223
Силвия Петрова 02 4014 223
Инспектор задочно обучение: Снежа Дражева 02 401 4219


Образователна мисия
Рождената дата на НСА може да се приеме за рождена дата и на Учителски факултет. С Указ на Борис ІІІ, Цар на българите, на 15 ноември 1942 г. е създадено “Държавно висше училище за телесно възпитание”. Целта му е подготовка на учители по телесно възпитание с висше образование. През 1950 г. Училището се преименува във Висше училище за физическа култура с два факултета, педагогически и спортно-педагогически.

Учителски факултет е основен в структурата на Национална Спортна Академия „Васил Левски”. Той се утвърди като една от най-авторитетните структури в системата на висшето образование в България, която подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на Физическото възпитание и спорта. Чрез своя академичен профил Учителски факултет играе ролята на национален научен център в областта на физическото възпитание и спорта.
[/spoiler]

[spoiler title=“Kинезитерапия, туризъм и спортна анимация“ open=“0″ style=“2″]
Ръководство и администрация на факултета


Декан: Доц. д-р Иван Мазнев, доктор
Зам.декан: Доц. Даниела Любенова, доктор
Секретар: Елиза Йосифова 02 4014418 | 400 75 20
Инспектор УР: Любка Кацарова 02 4014418


С указ № 124 на МП през 1942 год. е поставено началото на Висшето училище за телесно възпитание / сега Национална спортна академия /. През 1947 год. с Решение на МС се преименува във Висше училище за физкултура /ВУФ / с една специалност “Физическа култура” и подготовка на специалисти с квалификации за : “Преподавател по физическо възпитание”, “Треньор по вид спорт” и “Методист по масово – оздравителна и лечебна физкултура”. През същата 1947 год. е основана и катедра “Лечебна физкултура”. България е една от първите страни в Европа и в света, въвели висше 4 –годишно образование по кинезитерапия от университетски тип. Изучаваните специалности във ФКТТСА са акредитирани от НАОА с най-високата оценка „много добра”.

Във факултета се обучават студенти за квалификация “кинезитерапевт”, „спортен аниматор”, „треньор по адаптирана физическа активност и спорт”, както и редица магистърски програми към Център ОКС „Магистри”. Провежда се обучение в 3-те образователни степени – бакалавър, магистър, доктор.
[/spoiler]

[spoiler title=“Департамент ДЕОИТ“ open=“0″ style=“2″]

Ръководство и администрация на факултета


Директор: Гл. ас. Вихрен Димитров 02 4014 382|111
[/spoiler]

[/box]

След завършване на втори курс студентите на НСА имат право за включване в програмите за обмен на студенти – Еразмус, Сократес, CEEPUS. Леонардо и др. В тях могат да се включат студенти, които имат среден успех, по-висок от 4,50 и владеят западни езици (в зависимост от страната-приемник).

НСА е партньор на елитни унивеситети за европейска интеграция във висшето образование.

Академията е член на Тематичната мрежа за спорт и адаптирана физическа активност, както и на Европейската мрежа по Физиотерапия във висшето образование. Поддържат се близки контакти с много сродни учебни заведения навсякъде по света – Белгия, Германия, Испания, Полша, Турция, Румъния, Гърция, САЩ, Франция, ЮАР, Португалия, Македония, Финландия и др.

Tags:

©2024 Shkola BG Всички права запазени